Královská cesta – Pražský hrad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po dlouhé cestě, vedoucí až z Královského dvora, dorazil slavnostní průvod do areálu Pražského hradu a právě zde je potřeba se seznámit s dalšími velice významnými památkami, ještě před tím, než se odebereme ke slavnostní královské korunovaci.

Stránka:  Královská cesta a korunovace českých králů čtěte zde

Pražský hrad a I. nádvoří Pražského hradu – panoramatická fotografie
(najeďte myší na obrázek a a pohybem kurzoru se začne pohybovat i obrázek)


Pražský hrad - vstupní brána Nádvoří Pražského hradu
Hlavní vstupní brána je součástí rokokového mřížoví, po jejíchž obou stranách se tyčí mohutné pilíře, které nesou sochy zápasících gigantů z roku 1768. U pilířů stojí vždy příslušníci Hradní stráže, kolem kterých projdeme na první nádvoří, které je dějištěm konání uvítacích státnických ceremoniálů a mimo jiné se zde slavnostně střídá Hradní stráž. Matyášovou branou, poté projdeme na druhé nádvoří, které je ohraničeno křídly Nového paláce. V paláci se nachází hradní obrazárna, Španělský sál a také Rudolfova galerie. Poté se přesuňme na třetí a hlavní nádvoří, které ukrývá mnohé skvosty naší historie. Hlavní dominantou je jistě chrám svatého Víta. Dalšími památkami je budova starého proboštství, žulový monolit ve středu nádvoří, či socha svatého Jiří bojujícího s drakem. Nyní se zaměříme na nejvýznamnější památky pražského hradu.

Chrám sv. Víta Katedrála svatého Víta
Katedrála svatého Víta jeden z největších a také nejvýznamnějších pražských chrámů. Mimo jiné je tento svatostánek místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů. V roce 925 zde nechal český kníže Václav I. založit románskou rotundu. Rotunda byla po roce 1060 přestavěna v trojlodní baziliku, která byla později nahrazena současnou gotickou katedrálou.  Na stavbě se podílel Matyáš z Arrasu a později také Petr Parléř, díky kterému vznikaly objekty, jako například chór s věncem kaplí, Svatováclavská kaple, Zlatá brána a v neposlední řadě spodní část hlavní věže. Později byla katedrála dostavěna ve stylu novogotiky.

Nyní si prohlédneme interiér chrámu, kde každého návštěvníka upoutá překrásná výzdoba. Celý chór je obklopen věncem přilehlých gotických kaplí, ve kterých jsou pochováni významní panovníci a patroni České země. Naši výpravu však bude zajímat nejvíce kaple svatého Václava. Právě zde se totiž nacházejí dveře, vedoucí do korunní komory, ve které jsou uloženy české korunovační klenoty.

Starý královský palác Vladislavský sál
Počátek tohoto paláce je datován do devátého století, kdy zde stála pouze dřevěná stavba. Z té se později stal kamenný románský palác, ze kterého se později stal palác gotický. Ten byl v patnáctém století po dlouhou dobu opuštěný. V roce 1483 se do paláce opět nastěhoval český král Vladislav Jagellonský, díky kterému zde při rekonstrukci vznikl velkolepý slavnostní Vladislavský sál, ve kterém se odehrávaly korunovační slavnosti a hostiny, rytířské turnaje, trhy s uměleckým a luxusním zbožím. Během vlády Habsburků byl palác dějištěm korunovačních slavností a sněmů. Dále byly prostory paláce využívány jako jednací sály, úřadovny či depozitáře. V současné době je Královský palác součástí prohlídkového okruhu Pražského hradu.

Nejvyšší purkrabství Nejvyšší purkrabství
Tato renesanční stavba s dochovanou románskou věží a nádhernou fasádou se sgrafity zaujme každého návštěvníka. Součástí objektu je také Černá věž, která sloužila jako brána do románského opevnění a využívala se také jako vězení. V prostorách purkrabství dnes probíhají četné výstavy výtvarného umění. V severním křídle Starého purkrabství si můžete prohlédnout Muzeum hraček.

[SinglePic not found]Zlatá ulička
Zlatá ulička je tvořena malými domečky s nádhernými barevnými fasádami. Ulička vznikla ve druhé polovině šestnáctého století, kdy se v těchto místech usadili hradní střelci a zlatotepci. Ve století osmnáctém a devatenáctém se ulička stala bydlištěm pražské chudiny. Poté byla ulička útočištěm řady spisovatelů či výtvarných umělců, kteří právě ve Zlaté uličce hledali inspiraci. V letech 1952-1955 prošly domy rekonstrukcí a opraveny byly i barevné fasády. Zlatá ulička je velice úzká a stavbičky v ní připomínají spíše hrací domečky než lidská obydlí.

Rožmberský palác Rožmberský palác - ústav šlechtičen
Rožmberský palác
, ve kterém v minulosti působil Ústav, vychovávající z mladých urozených dam opravdové šlechtičny. První zmínky o počátcích vzniku domů pocházejí ze třináctého a čtrnáctého století. V roce 1513 přišla část paláce do majetků pánů z Rožmberka. V roce 1600 získal Rožmberský palác císař Rudolf II., který jej spojil s Královským palácem. Od roku 1753 probíhala přestavba pro Ústav šlechtičen. Ústav byl vybudován k výchově třiceti šlechtických dcer, které bydlely v prvních dvou patrech ústavu. Další prostory obsahovaly apartmá abatyše, kapitulní pokoj, chór, společenské místnosti, barokní kaple Nejsvětější TrojiceNeposkvrněného početí Panny Marie a místnosti, které sloužily k hospodářskému zázemí. Ústav šlechtičen byl ukončen a následně rozpuštěn 1. května roku 1919. Rožmberský palác je od dubna roku 2010 veřejně přístupný a je součástí prohlídkové trasy po Pražském hradě.

Obrazárna Pražského hradu
Nejstarší exponáty, umístěné v Obrazárně Pražského hradu, sahají až do dob císaře Rudolfa II. Nejstarším exponátem je inventář, pocházející pravděpodobně z roku 1660. Obrazárna obsahuje mimo jiné stálou expozici, kde si máte možnost prohlédnout více než sto nejkvalitnějších obrazů. Celý majetek Hradu čítá na 4000 obrazů. Pražská hradní Obrazárna se kvalitou svých děl vyrovná nejvýznamnějším evropským uměleckým sbírkám. Dále Obrazárna obsahuje skvosty, pocházející z dílen velice významných italských, německých, nizozemských, vlámských a jiným uměleckých mistrů.

Královský průvod Korunovace v katedrále sv. Víta
Poté, co průvod dorazil na Pražský hrad před katedrálu svatého Víta, mohl korunovační ceremoniál začít. U východu z kaple svatého Václava se seřadili vysocí zemští hodnostáři korunovačními klenoty. Poté, co král vstoupil do chrámu, rozezněla se slavnostní hudba, určená pro akt korunovace a kněz začal pronášet modlitbu. Lidé, kteří měli na starosti korunovační klenoty, je začali postupně přinášet do chrámu.

Nejvýznamnější hosté byli usazeni vpředu v presbytáři před oltářem. Průvod s králem pokračoval, a zastavil se právě až v presbytáři. Poté arcibiskup pronesl slavnostní modlitby, a když byl hotov, usadil se král na trůn. Dále následovalo čtení ze Starého a Nového zákona. Poté, co hudba dohrála, přesunul se král opět před oltář, kde poklekl na připravené klekátko. Poté musel nový panovník složit dvě přísahy. Nakonec pronesl arcibiskup závěrečnou modlitbu, a za zvuku trubek a bubnů vyšel slavnostně na nádvoří nový český král.

Mapa Královské cesty

http://maps.google.cz/maps/ms?msa=0&msid=202947159415092968266.0004abe1a80f4793818ca

………………………………………………………………………………………………………………………

KUDY VEDE KRÁLOVSKÁ CESTA:

………………………………………………………………………………………………………………………

1. Náměstí republiky
2. Staroměstské náměstí
3. Karlova ulice a Karlův most
4. Malá strana a Malostranské náměstí
5. Strahovský klášter  a Hradčany
6. Pražský hrad

Karlův most Královská korunovační cesta začíná na Náměstí Republiky, kde dříve stával Královský dvůr, druhé sídlo českých králů, pokračuje  Celetnou ulicí až na Staroměstské náměstí.

Z náměstí cesta vede na Karlův most a dále na Malou stranu. Z Malostranského náměstí cesta pokračovala do vrchu Nerudovou ulicí až na Pražský hrad.

V tomto průvodci Vás celou cestou provedeme a upozorníme na nejzajímavější místa, historické události a památky na trase.

Jako bonus Vám v první části průvodce nabízíme historický vývoj Královské cesty a hlavně popis korunovace českých králů. Těšíme se, že si z Královské cesty odnesete spoustu nových zážitků a vžijete se do doby, kdy Prahou procházeli královské průvody a lidé oslavovali nového krále, do kterého vkládali své naděje.

Přejeme Vám mnoho nových zážitků a poznejte Královskou cestu sami

………………………………………………………………………………………………………………………

JAK PROBÍHALA KRÁLOVSKÁ KORUNOVACE:

………………………………………………………………………………………………………………………

Královská cesta – úvod

Královská korunovace

Kdo se mohl stát panovníkem

Korunovační průvody

Korunovace otce vlasti Karla IV.

První a poslední korunovace

Korunovační hostina

České korunovační klenoty

Tajemství svatováclavské koruny
Seznam korunovaných hlav
Královský dvůr

………………………………………………………………………………………………………………………

KULTURA, VÝSTAVY A AKCE POŘÁDANÉ NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE PRAGUE CITY LINE PRAHA 1

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE TRASY

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Pražský hrad – Jelení příkop | Vojanovy sady » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář