Královská cesta – Staroměstské náměstí

Pha1 - Staromestske namesti110607_033

Další kroky královského korunovačního průvodu se z Celetné ulice ubíraly na nejvýznamnější pražské náměstí, na Staroměstské náměstí, které je od nepaměti centrem Starého Města .

-

Stránka:  Královská cesta a korunovace českých králů čtěte zde

Staroměstské náměstí – panoramatická fotografie
(najeďte myší na obrázek a a pohybem kurzoru se začne pohybovat i obrázek)

Staroměstská radnice a Staroměstské náměstí Historie
Zde se nacházelo také jedno z nejvýznamnějších pražských tržišť, které zde stávalo dávno předtím, než se zde ve třináctém století utvořilo náměstí. Prodejci měli přesně rozdělené, co se kde bud prodávat. Například na Malém náměstí se prodávalo ovoce, u Dlouhé ulice ryby a v místech dnešní Staroměstské radnice sídlili pekaři a kožešníci. Ostatní zboží bylo k sehnání v nedalekém Ungeltu. V centru Starého Města tak bylo k dostání prakticky všechno zboží. Toto náměstí se stalo dějištěm významných historických událostí. Nejznámější se uskutečnila 21. června roku 1621, kdy bylo před Staroměstskou radnicí popraveno sedmadvacet českých pánů. Jednalo se o vůdce českého stavovského povstání proti císaři Ferdinandu II. Dnes si na tomto místě povšimněte sedmadvaceti bílých křížků ve dlažbě před radnicí, které tuto událost připomínají.

Praha 1 - Staroměstská radnice Staroměstská radnice
Jednou z nejvýznamnějších památek Staroměstského náměstí je bez pochyby Staroměstská radnice. Ta byla na základě privilegia od Jana Lucemburského postavena v roce 1338. Budova radnice byla tvořena několika přiléhajícími domy. Nejstarším z nich byl nárožní dům s hranolovitou věží. Ta byla později vyvýšena a byla v ní vybudována nádherná gotická radniční kaple. V roce 1360 došlo k přistavení dalšího domu na západní straně. Tam došlo k vybudování rozsáhle radniční síně. Z této doby se dodnes zachoval nádherný gotický strop.

Roku 1458 se součástí radnice stal další, v pořadí již třetí dům. Pro radnici byl významný také rok 1805 až 1807, kdy byl přistavěn nový ochoz věže a nové hodiny. V letech 1838 – 1848 bylo pod taktovkou významných vídeňských architektů přistavěno nádherné novogotické křídlo na východní straně radnice. Nešťastný osud potkal budovu za druhé světové války. Stala se totiž sídlem protifašistického odboje. V roce 1945 zde probíhaly obrovské boje, během kterých bylo celé náměstí značně poničeno. Důsledkem bojů vzplanul obrovský požár, během kterého zcela shořelo novogotické křídlo, a došlo také k poničení věže a orloje. V současnosti je Staroměstská radnice oblíbeným turistickým cílem a dějištěm svatebních obřadů. Turisté zde obdivují překrásný a unikátní Staroměstský orloj, který pochází z roku 1410. Jedná se o nejlépe zachovalý středověký orloj, který je zapsán na seznamu kulturních památek UNESCO v České republice.

Kostel svatého Mikuláše Praha 1 - kostel sv. Mikuláše
Pokud se vydáme po obvodu náměstí, uvidíme nedaleko radnice velice významnou barokní památku. Jedná se o kostel svatého Mikuláše, postavený v letech 1732–1737 stavitelem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. V těchto místech stál původní románský kostel. Ten však vyhořel a proto byl na jeho místě postaven kostel svatého Mikuláše. V minulosti byl také využíván jako skladiště, dnes však slouží pro účely Církve československé husitské. Při prohlídce každého návštěvníka zaujme nádherný mramorový oltář, varhany a překrásné nástěnné malby.

Palác Golz-Kinských
Na opačné straně náměstí uvidíme další z velice významných budov. Je jím palác Golz-Kinských, nacházející se nedaleko domu U Kamenného zvonu. Tato unikátní rokoková stavba byla postavena na místě dvou středověkých domů. Palác byl vystavěn v letech 1755 až 1765 pro hraběte Jana Arnošta Golze. Nahoře na průčelí domu si máte možnost povšimnout antických soch. Roku 1768 zakoupil palác p smrti hraběte Golze Rudolf Kinský, který se zasloužil o vnitřní klasicistní přestavbu. Dům se stal velice významným na konci devatenáctého století, kdy zde fungovalo německé gymnázium, které navštěvoval také spisovatel Franz Kafka. V roce R1949 se stal palác sídlem sbírky grafiky Národní galerie v Praze. Dnes je za zdmi paláce umístěna sbírka Národní galerie s názvem Krajina v českém umění 19. století.

Kostel Matky Boží před Týnem Staroměstské náměstí - Chrám Panny Marie Před Týnem
Další velice významnou památkou, která utváří nádherné panorama města, je této kostel, který je lidově známý jako Týnský chrám. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších pražských kostelů. Původně zde stával románský kostelík, na jehož základech vyrostl ve třináctém století Týnský chrám. Kostel je spjat se jménem Konrád Waldhauser, který zde kázal a proslavil se jako kritik církevních přestupků. Tato nádherná trojlodní gotická bazilika je známá především svými typickými, osmdesát metrů vysokými, věžemi, mezi kterými je ve štítu umístěn barokní reliéf Madony s Jezulátkem. Pokud tedy toužíte prohlédnout si celé Staroměstské náměstí a okolní památky, mýte jedinečnou možnost vystoupat na ochoz věží chrámu.

Další památky
Významných domů a dalších staveb je na Staroměstském náměstí opravdu mnoho. Před Týnským chrámem uvidíte kromě Trčkovského domu také budovu Týnské školy, která sousedí s domem U Kamenného zvonu. Blok domů zakončuje dům Zlatý kříž a U Zlatého slona. Tyto domy sousedí s Klášterem Paulánů u chrámu svatého Salvátora. Vedle stojí budova Pražské městské pojišťovny a Schierův dům. Přímo na protější straně náměstí si můžete prohlédnout Štorchův dům, dům U Kamenného stolu a rohový dům U Zlatého jednorožce. Uprostřed náměstí je pak umístěn pomník mistra  Jana Husa. Naproti Staroměstské radnici patří mezi historicky významné domy dům U vola, Vilímkovský dům, dům U Zlatého anděla a protější dům U Bílého lva. Tato stavba zaujme především svou sgrafitovou fasádou s biblickými i antickými výjevy.

Královský průvod Korunovační průvod - Staroměstské náměstí
Důležitou zastávkou na cestě ke korunovaci byla zastávka na Staroměstském náměstí, kde průvod zastavil celkem dvakrát. Poprvé tak učinil u kostela Panny Marie před Týnem. Zde byli nastoupeni studenti a profesoři Karlovy univerzity, kteří novému vladaři složili slavnostní slib věrnosti. Poté, co univerzita přislíbila věrnost, pokračovalo se ke Staroměstské radnici, kde byli nastoupeni představitelé městské stráže a nejváženější zástupci pražským měst. Toto seřazení bylo přesně určené. Stáli zde představitelé nejvýznamnějších obchodníků, cechů, majitelé domů. Zde musely být zastoupeny všechny významné třídy obyvatelstva. Poté se průvod přesunul Karlovou ulicí směrem ke Karlovu mostu.

Mapa Královské cesty

http://maps.google.cz/maps/ms?msa=0&msid=202947159415092968266.0004abe1a80f4793818ca

………………………………………………………………………………………………………………………

KUDY VEDE KRÁLOVSKÁ CESTA:

………………………………………………………………………………………………………………………

1. Náměstí republiky
2. Staroměstské náměstí
3. Karlova ulice a Karlův most
4. Malá strana a Malostranské náměstí
5. Strahovský klášter  a Hradčany
6. Pražský hrad

Karlův most Královská korunovační cesta začíná na Náměstí Republiky, kde dříve stával Královský dvůr, druhé sídlo českých králů, pokračuje  Celetnou ulicí až na Staroměstské náměstí.

Z náměstí cesta vede na Karlův most a dále na Malou stranu. Z Malostranského náměstí cesta pokračovala do vrchu Nerudovou ulicí až na Pražský hrad.

V tomto průvodci Vás celou cestou provedeme a upozorníme na nejzajímavější místa, historické události a památky na trase.

Jako bonus Vám v první části průvodce nabízíme historický vývoj Královské cesty a hlavně popis korunovace českých králů. Těšíme se, že si z Královské cesty odnesete spoustu nových zážitků a vžijete se do doby, kdy Prahou procházeli královské průvody a lidé oslavovali nového krále, do kterého vkládali své naděje.

Přejeme Vám mnoho nových zážitků a poznejte Královskou cestu sami

………………………………………………………………………………………………………………………

JAK PROBÍHALA KRÁLOVSKÁ KORUNOVACE:

………………………………………………………………………………………………………………………

Královská cesta – úvod

Královská korunovace

Kdo se mohl stát panovníkem

Korunovační průvody

Korunovace otce vlasti Karla IV.

První a poslední korunovace

Korunovační hostina

České korunovační klenoty

Tajemství svatováclavské koruny
Seznam korunovaných hlav
Královský dvůr

………………………………………………………………………………………………………………………

KULTURA, VÝSTAVY A AKCE POŘÁDANÉ NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE PRAGUE CITY LINE PRAHA 1

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE TRASY

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Jízdárna Pražského hradu | Pražský hrad – Míčovna » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář