Apartmány Jagellonská

Seznam korunovaných českých králů

Cisar a kral ferdinand V

Od první královské korunovace v roce 1086 uběhla už pěkná řádka let, během kterých se na královském trůnu vystřídalo velké množství vladařů. Někteří více, jiní méně, ovlivnili historii naší republiky. Nyní bychom vás rádi s korunovanými hlavami na českém trůnu seznámili.

-

-

Stránka:  Královská cesta a korunovace českých králů čtěte zde

Vratislav II. Král Vratislav II.
Vratislav II. byl českým knížetem, který se stal roku 1086 historicky prvním českým králem, tohoto jména první. Kromě českého trůnu stanul také na trůnu polském. Přemyslovský král zemřel v roce 1092.

Vladislav
Vladislav se narodil kolem roku 1110. Pocházel z rodu Přemyslovců a v roce 1140 se stal českým knížetem. Později, v roce 1158 byl korunován českým králem. Král Vladislav I. se zasloužil o stavbu Juditina mostu přes řeku Vltavu. Dále se zasloužil o výstavbu kostela Panny Marie pod řetězem na Malé Straně a o založení Strahovského kláštera a dalších významných klášterních staveb. Král Vladislav I. zemřel v roce 1174.

Vladislav II.
Český kníže Vladislav II. byl druhým českým přemyslovským králem. Na trůn usedl v roce 1158. Zemřel v roce 1174.

Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar I. Byl třetím českým králem z rodu Přemyslovců. Stal se jím v roce 1198. Do dějin se zapsal jako první král, který zajistil pro své potomky dědičný královský titul.

Václav I.
Čtvrtým českým králem se stal Václav I., syn Přemysla Otakara I. Václav I. Narodil se v roce 1205 a zemřel v září 1253.

Přemysl Otakar II. Král Václav II.
Přemysl Otakar II. byl synem Václava I. A narodil se v roce 1233. Do lidského povědomý se zapsal jako král železný a zlatý. Dále se stal také vévodou rakouským, štýrským, korutanským a kraňským. Zemřel roku 1278.

Nástupci Přemysla Otakara II. byly: Václav II., Václav III., Jindřich Korutanský a Rudolf I. Habsburský.

Jan Lucemburský
Jan Lucemburský se narodil v roce 1296 v Lucembursku. Roku 1310 se oženil s Eliškou Přemyslovnou, čímž usedl na český trůn. Slavnostně korunován byl roku 1311. V důsledku sporů s českou šlechtou České království opustil, a roku 1333 jej ponechal svému synovi Karlu IV. Zemřel v bitvě u Kresčaku v roce 1346.

Karel IV. Lucemburský
Tento velice významný panovník se narodil v roce 1316 Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně. Za svého života dosáhl řady významných titulů. Od markraběte moravského, přes krále římskoněmeckého, krále českého až po římského císaře, kterým se stav v roce 1355. Na český trůn jako český král usedl roku 1346. Zasloužil se o vznik mnoha pražských památek, jakými jsou například Karlův most, Karlova Univerzita, Nové Město pražské, Hladová zeď a mnoho dalších. Karel IV. zemřel v roce 1378.

Václav IV. Lucemburský
Václav IV., syn Karla IV. a Anny Svídnické, se narodil roku 1361. České královské korunovace se dočkal, když mu byly dva roky. Byl neuvěřitelně nadaná, neboť už v sedmi letech spravoval zemi. V roce 1376 se také stal králem římskoněmecké říše. Václav IV. zemřel roku 1419 a jeho ostatky byly uloženy v Chrámu svatého Víta.

Zikmund Lucemburský
Zikmund se narodil v roce 1368 jako syn Karla IV. Nejen, že zastával funkci krále uherského a římskoněmeckého, stal se v roce 1419 také králem českým. V roce 1433 se stal císařem Svaté říše římské. Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437.

Albrecht II. Habsburský
Albrecht II. Habsburská se narodil ve Vídni v roce 1397. Byl to zeť českého krále Zikmunda Lucemburského. V roce 1404 byl zvolen vévodou rakouským, v roce 1437 se stal králem českým a uherským. Poté, co prošel královskou cestou, byl v červnu roku 1438 v Chrámu svatého Víta slavnostně korunován. Svojí kariéru završil v roce 1438, kdy se stal králem Svaté říše římské. Albrecht II. zemřel v roce 1439.

Ladislav Pohrobek
Tento panovník se narodil v roce 1440 jako syn Albrechta II. Habsburského. Přídomek pohrobek získal proto, že se narodil až za čtyři měsíce po smrti otce Albrechta. V té době pochopitelně na nástupnický trůn nemohl usednout, proto se prozatím vlády ujal jeho poručník Fridrich III. Ladislav byl českým králem korunován v roce 1453. Král Ladislav Pohrobek zemřel v roce 1457 a jeho ostatky byly uloženy do Chrámu svatého Víta.

Jiří z Poděbrad Král Jiří z Poděbrad
Jiří z Poděbrad se narodil v roce 1420. V době vlády předchůdce Ladislava Pohrobka zastával funkci zemského správce, a po Ladislavově smrti byl v roce 1458 korunován českým králem. Byl jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského šlechtického stavu. Krátce před svou smrtí v roce1471 ještě stihl zajistit dědičný nástupnický titul pro rod Jagellonců.

Vladislav II. Jagellonský
Tento panovník se narodil v Polsku v roce 1458. Pocházel z rodu Jagellonců a český trůn usedl v roce 1470 po smrti Jiřího z Poděbrad. V letech 1490 však změnil panovnické sídlo na Budín, čímž jeho královská moc utrpěla obrovské ztráty. Vladislav byl milovník umění a za jeho vlády došlo k rozvoji takzvané vladislavské gotiky, v jejímž stylu byly provedeny značné stavební úpravy na Pražském hradě. V roce 1515 panovník uzavřel nástupnickou dohodu s Habsburky, která měla za následek vznik habsburského soustátí, jehož součástí byly české země až do roku 1918. Vladislav II. Jagellonský zemřel v Maďarsku v roce 1516.

Ludvík Jagellonský
Ludvík Jagellonský se narodil v Maďarsku roku 1506. Slavnostní korunovace se mu dostala v Praze roku 1509. Častěji než Čechách se však vyskytoval v zahraničí, čímž jeho moc slábla. Zemřel roku 1526 v bitvě u Moháče.

Ferdinand I. Habsburský
Ferdinand I. Habsburská se narodil roku 1503. Roku 1526 se stal králem uherským a hlavně českým. Dále byl také říšskoněmeckým králem a později také císařem. V důsledku rekatolizace došlo v roce 1546 odbojem českých stavů. Panovník však tento odboj potlačil. Zemřel v roce 1564 a jeho ostatky spočívají v Chrámu svatého Víta.

Maxmilián II. Habsburský
Maxmilián byl narozen ve Vídni roku 1527.  V roce 1562 se stal říšskoněmeckým a českým králem. Měl dva syny, Rudolfa II. a Matyáše I. Maxmilián zemřel roku 1576 a je pochován v Chrámu svatého Víta v Praze.

Rudolf II.
Syn Maxmiliána II. se narodil v roce 1552. Českým králem se stal po smrti svého otce v roce 1575. Mimo to byl také králem uherským, německým a říšskoněmeckým císařem. Rudolf II. byl milovníkem umění, proto do Prahy zval významné umělce, alchymisty a vědce. Jeho sbírky umění dnes patří k velice významným historickým unikátům. Důsledkem nemoci byl nucen přenechat vládu svému bratru Matyášovi. Rudolf II. zemřel v roce 1612 a byl pochován v Chrámu svatého Víta.

Matyáš I.
Matyáš se narodil roku 1557. Počátkem sedmnáctého století se stal následníkem trůnů, které patřily jeho bratru Rudolfovi II. Stal se tedy králem uherským, českým a po smrti Rudolfa také římským císařem. Matyáš přenesl své panovnické sídlo z Prahy do Vídně. Zemřel roku 1619.

Dále na trůn usedl Ferdinand II., Fridrich Falcký, Ferdinand III., Ferdinand IV., Leopold I., Josef I., a také Karel VI.

Marie Terezie
Marie Terezie se narodila v roce 1717 ve Vídni. Na trůn usedla roku 1740. Byla královnou českou a uherskou a rakouskou arcivévodkyní. Zasloužila se mnoho reforem, týkající se školství a také soudnictví. Marie Terezie zemřela v roce 1780 a její ostatky jsou uloženy v kapucínské kryptě ve Vídni.

Josef II.
Syn Marie Terezie se narodil v roce 1741. Kromě českým a uherským králem se stal také císařem Svaté říše římské. V důsledku jeho Josefínských reforem vydal toleranční patent a zrušil nevolnictví. Mimo jiné se zasloužil o omezení moci katolické církve. Vládnul v duchu osvícenského absolutismu. Zemřel roku 1790 a spolu se svou matkou byl uložen v kapucínské hrobce ve Vídni.

Následníci
Po císaři Josefu II. usedli dále na trůn Leopold II., František I., Ferdinand I. Dobrotivý, František Josef I., Karel I.

Zajímavé odkazy – čtěte také
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
: - zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Karlův most: -zde
Židovská Praha: -zde
Kampa: - zde
Vyšehrad: -zde
Petřín: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Pražská muzea: -zde
Národní galerie v Praze: -zde
Stromovka a výstavistě:-zde
Letná: - zde
Pražské zahrady a parky: -zde
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

obrazek PCL

Jak se dozvědět více o památce

Každá památka má svůj rozcestník. Jedná se o stránku, kde najdete všechny potřebné informace. Na rozcestníku jsou hlavní články, mapa kde se památka nachází, fotogalerie a nakonec i články kulturních a jiných akcí pořádaných v daném místě. Na rozcestník přejdete z odkazu na začátku článku. Rozcestník: Vše o památce čtěte zde

» Pokračování »


Whisky Live Prague

Festival Whisky Live! Prague

Neopakovatelná nabídka. Zveme všechny milovníky whisky na festival s ochutnávkou až 160 druhů kvalitní whisky!. 30% sleva na vstupní vouchery! Festival se koná 26. a 27 září 2014 na Novoměstské radnici za účasti jednoho z největších světových expertů na whisky Jima Murraye!

» Pokračování »


Jagellonska bytc9_130711_002

Oblíbené apartmány v centru Prahy za skvělou cenu !

Ubytování v Praze. Levné apartmány v centru s výbornou dopravní dostupností pro 2 až 10 osob. Vítáme rodiny i skupiny. 10 min na Václavské náměstí. Cena od 350 Kč / os / noc. Zdarma tištěný turistický průvodce Prahou.

» Pokračování »


Svatovítský poklad 2 - web malá

Vydejte se po stopách Svatovítského pokladu a ubytujte se v Praze se slevou 55%!

Dopřejte si v Praze luxusní pobyt s jedinečným programem.Sleva 55% na pobyt pro 2 osoby se vstupenkami na Pražský hrad a prohlídkou největšího českého pokladu.V balíčku najdete i turistického průvodce a slevu do vyhlášené mexické restaurace

» Pokračování »


Národní technické muzeum 3

S dětmi do Národního technického muzea se slevou 60%

1 650 Kč za 2 dny v komfortním hotelu Expo **** pro rodinu s dětmi v Praze a vstupenkami do Národního technického muzea! Nejoblíbenější pražské muzeum pro rodiny vás zve na návštěvu.

» Pokračování »


600

Šance pro mimopražské. Vychutnejte si Prahu a odhalte tajemství Pražského hradu se slevou 64%

Speciální a velmi výhodná nabídka pro naše mimopražské čtenáře. Navštivte Pražský hrad, projděte si areál včetně nejvýznamějších památek a jedinečných galerií a odhalte jeho tajemství! Zajistili jsme pro Vás exkluzivní slevu na ubytování a vstupné 64%

» Pokračování »


Prazsky hrad - zahrada Na Valech101030_001

Podzimní pražské zahrady a parky

Blíží se kouzelný a barevný podzim. Příroda zbarvý stromy do krásných sytých barev. Duby budou krásně žlutočervené a břízy žluté. Poznejte, že pražské zahrady jsou na podzim opravdu kouzelné a jejich atmosféra Vás uchvátí. A hlavně nemeškejte, některé zahrady se na zimu zamykají.

» Pokračování »

 

« « REPUBLIKA – výstava | Hotel Praha *****, ubytování Praha 6 » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář