Seznam korunovaných českých králů

Cisar a kral ferdinand V

Od první královské korunovace v roce 1086 uběhla už pěkná řádka let, během kterých se na královském trůnu vystřídalo velké množství vladařů. Někteří více, jiní méně, ovlivnili historii naší republiky. Nyní bychom vás rádi s korunovanými hlavami na českém trůnu seznámili.

-

-

Stránka:  Královská cesta a korunovace českých králů čtěte zde

Vratislav II. Král Vratislav II.
Vratislav II. byl českým knížetem, který se stal roku 1086 historicky prvním českým králem, tohoto jména první. Kromě českého trůnu stanul také na trůnu polském. Přemyslovský král zemřel v roce 1092.

Vladislav
Vladislav se narodil kolem roku 1110. Pocházel z rodu Přemyslovců a v roce 1140 se stal českým knížetem. Později, v roce 1158 byl korunován českým králem. Král Vladislav I. se zasloužil o stavbu Juditina mostu přes řeku Vltavu. Dále se zasloužil o výstavbu kostela Panny Marie pod řetězem na Malé Straně a o založení Strahovského kláštera a dalších významných klášterních staveb. Král Vladislav I. zemřel v roce 1174.

Vladislav II.
Český kníže Vladislav II. byl druhým českým přemyslovským králem. Na trůn usedl v roce 1158. Zemřel v roce 1174.

Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar I. Byl třetím českým králem z rodu Přemyslovců. Stal se jím v roce 1198. Do dějin se zapsal jako první král, který zajistil pro své potomky dědičný královský titul.

Václav I.
Čtvrtým českým králem se stal Václav I., syn Přemysla Otakara I. Václav I. Narodil se v roce 1205 a zemřel v září 1253.

Přemysl Otakar II. Král Václav II.
Přemysl Otakar II. byl synem Václava I. A narodil se v roce 1233. Do lidského povědomý se zapsal jako král železný a zlatý. Dále se stal také vévodou rakouským, štýrským, korutanským a kraňským. Zemřel roku 1278.

Nástupci Přemysla Otakara II. byly: Václav II., Václav III., Jindřich Korutanský a Rudolf I. Habsburský.

Jan Lucemburský
Jan Lucemburský se narodil v roce 1296 v Lucembursku. Roku 1310 se oženil s Eliškou Přemyslovnou, čímž usedl na český trůn. Slavnostně korunován byl roku 1311. V důsledku sporů s českou šlechtou České království opustil, a roku 1333 jej ponechal svému synovi Karlu IV. Zemřel v bitvě u Kresčaku v roce 1346.

Karel IV. Lucemburský
Tento velice významný panovník se narodil v roce 1316 Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně. Za svého života dosáhl řady významných titulů. Od markraběte moravského, přes krále římskoněmeckého, krále českého až po římského císaře, kterým se stav v roce 1355. Na český trůn jako český král usedl roku 1346. Zasloužil se o vznik mnoha pražských památek, jakými jsou například Karlův most, Karlova Univerzita, Nové Město pražské, Hladová zeď a mnoho dalších. Karel IV. zemřel v roce 1378.

Václav IV. Lucemburský
Václav IV., syn Karla IV. a Anny Svídnické, se narodil roku 1361. České královské korunovace se dočkal, když mu byly dva roky. Byl neuvěřitelně nadaná, neboť už v sedmi letech spravoval zemi. V roce 1376 se také stal králem římskoněmecké říše. Václav IV. zemřel roku 1419 a jeho ostatky byly uloženy v Chrámu svatého Víta.

Zikmund Lucemburský
Zikmund se narodil v roce 1368 jako syn Karla IV. Nejen, že zastával funkci krále uherského a římskoněmeckého, stal se v roce 1419 také králem českým. V roce 1433 se stal císařem Svaté říše římské. Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437.

Albrecht II. Habsburský
Albrecht II. Habsburská se narodil ve Vídni v roce 1397. Byl to zeť českého krále Zikmunda Lucemburského. V roce 1404 byl zvolen vévodou rakouským, v roce 1437 se stal králem českým a uherským. Poté, co prošel královskou cestou, byl v červnu roku 1438 v Chrámu svatého Víta slavnostně korunován. Svojí kariéru završil v roce 1438, kdy se stal králem Svaté říše římské. Albrecht II. zemřel v roce 1439.

Ladislav Pohrobek
Tento panovník se narodil v roce 1440 jako syn Albrechta II. Habsburského. Přídomek pohrobek získal proto, že se narodil až za čtyři měsíce po smrti otce Albrechta. V té době pochopitelně na nástupnický trůn nemohl usednout, proto se prozatím vlády ujal jeho poručník Fridrich III. Ladislav byl českým králem korunován v roce 1453. Král Ladislav Pohrobek zemřel v roce 1457 a jeho ostatky byly uloženy do Chrámu svatého Víta.

Jiří z Poděbrad Král Jiří z Poděbrad
Jiří z Poděbrad se narodil v roce 1420. V době vlády předchůdce Ladislava Pohrobka zastával funkci zemského správce, a po Ladislavově smrti byl v roce 1458 korunován českým králem. Byl jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského šlechtického stavu. Krátce před svou smrtí v roce1471 ještě stihl zajistit dědičný nástupnický titul pro rod Jagellonců.

Vladislav II. Jagellonský
Tento panovník se narodil v Polsku v roce 1458. Pocházel z rodu Jagellonců a český trůn usedl v roce 1470 po smrti Jiřího z Poděbrad. V letech 1490 však změnil panovnické sídlo na Budín, čímž jeho královská moc utrpěla obrovské ztráty. Vladislav byl milovník umění a za jeho vlády došlo k rozvoji takzvané vladislavské gotiky, v jejímž stylu byly provedeny značné stavební úpravy na Pražském hradě. V roce 1515 panovník uzavřel nástupnickou dohodu s Habsburky, která měla za následek vznik habsburského soustátí, jehož součástí byly české země až do roku 1918. Vladislav II. Jagellonský zemřel v Maďarsku v roce 1516.

Ludvík Jagellonský
Ludvík Jagellonský se narodil v Maďarsku roku 1506. Slavnostní korunovace se mu dostala v Praze roku 1509. Častěji než Čechách se však vyskytoval v zahraničí, čímž jeho moc slábla. Zemřel roku 1526 v bitvě u Moháče.

Ferdinand I. Habsburský
Ferdinand I. Habsburská se narodil roku 1503. Roku 1526 se stal králem uherským a hlavně českým. Dále byl také říšskoněmeckým králem a později také císařem. V důsledku rekatolizace došlo v roce 1546 odbojem českých stavů. Panovník však tento odboj potlačil. Zemřel v roce 1564 a jeho ostatky spočívají v Chrámu svatého Víta.

Maxmilián II. Habsburský
Maxmilián byl narozen ve Vídni roku 1527.  V roce 1562 se stal říšskoněmeckým a českým králem. Měl dva syny, Rudolfa II. a Matyáše I. Maxmilián zemřel roku 1576 a je pochován v Chrámu svatého Víta v Praze.

Rudolf II.
Syn Maxmiliána II. se narodil v roce 1552. Českým králem se stal po smrti svého otce v roce 1575. Mimo to byl také králem uherským, německým a říšskoněmeckým císařem. Rudolf II. byl milovníkem umění, proto do Prahy zval významné umělce, alchymisty a vědce. Jeho sbírky umění dnes patří k velice významným historickým unikátům. Důsledkem nemoci byl nucen přenechat vládu svému bratru Matyášovi. Rudolf II. zemřel v roce 1612 a byl pochován v Chrámu svatého Víta.

Matyáš I.
Matyáš se narodil roku 1557. Počátkem sedmnáctého století se stal následníkem trůnů, které patřily jeho bratru Rudolfovi II. Stal se tedy králem uherským, českým a po smrti Rudolfa také římským císařem. Matyáš přenesl své panovnické sídlo z Prahy do Vídně. Zemřel roku 1619.

Dále na trůn usedl Ferdinand II., Fridrich Falcký, Ferdinand III., Ferdinand IV., Leopold I., Josef I., a také Karel VI.

Marie Terezie
Marie Terezie se narodila v roce 1717 ve Vídni. Na trůn usedla roku 1740. Byla královnou českou a uherskou a rakouskou arcivévodkyní. Zasloužila se mnoho reforem, týkající se školství a také soudnictví. Marie Terezie zemřela v roce 1780 a její ostatky jsou uloženy v kapucínské kryptě ve Vídni.

Josef II.
Syn Marie Terezie se narodil v roce 1741. Kromě českým a uherským králem se stal také císařem Svaté říše římské. V důsledku jeho Josefínských reforem vydal toleranční patent a zrušil nevolnictví. Mimo jiné se zasloužil o omezení moci katolické církve. Vládnul v duchu osvícenského absolutismu. Zemřel roku 1790 a spolu se svou matkou byl uložen v kapucínské hrobce ve Vídni.

Následníci
Po císaři Josefu II. usedli dále na trůn Leopold II., František I., Ferdinand I. Dobrotivý, František Josef I., Karel I.

Mapa Královské cesty

http://maps.google.cz/maps/ms?msa=0&msid=202947159415092968266.0004abe1a80f4793818ca

………………………………………………………………………………………………………………………

KUDY VEDE KRÁLOVSKÁ CESTA:

………………………………………………………………………………………………………………………

1. Náměstí republiky
2. Staroměstské náměstí
3. Karlova ulice a Karlův most
4. Malá strana a Malostranské náměstí
5. Strahovský klášter  a Hradčany
6. Pražský hrad

Karlův most Královská korunovační cesta začíná na Náměstí Republiky, kde dříve stával Královský dvůr, druhé sídlo českých králů, pokračuje  Celetnou ulicí až na Staroměstské náměstí.

Z náměstí cesta vede na Karlův most a dále na Malou stranu. Z Malostranského náměstí cesta pokračovala do vrchu Nerudovou ulicí až na Pražský hrad.

V tomto průvodci Vás celou cestou provedeme a upozorníme na nejzajímavější místa, historické události a památky na trase.

Jako bonus Vám v první části průvodce nabízíme historický vývoj Královské cesty a hlavně popis korunovace českých králů. Těšíme se, že si z Královské cesty odnesete spoustu nových zážitků a vžijete se do doby, kdy Prahou procházeli královské průvody a lidé oslavovali nového krále, do kterého vkládali své naděje.

Přejeme Vám mnoho nových zážitků a poznejte Královskou cestu sami

………………………………………………………………………………………………………………………

JAK PROBÍHALA KRÁLOVSKÁ KORUNOVACE:

………………………………………………………………………………………………………………………

Královská cesta – úvod

Královská korunovace

Kdo se mohl stát panovníkem

Korunovační průvody

Korunovace otce vlasti Karla IV.

První a poslední korunovace

Korunovační hostina

České korunovační klenoty

Tajemství svatováclavské koruny
Seznam korunovaných hlav
Královský dvůr

………………………………………………………………………………………………………………………

KULTURA, VÝSTAVY A AKCE POŘÁDANÉ NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE PRAGUE CITY LINE PRAHA 1

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE TRASY

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Vysoká škola ekonomická v Praze | Rajská zahrada Pražského hradu » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář