Královská cesta – Náměstí republiky a Celetná ulice

Pha1 - Obecní dům018

Naši Královskou cestu po stopách korunovačních průvodů započneme na Náměstí republiky. Toto místo jsme vybrali z velmi prostého důvodu. Královské korunovační průvody právě z tohoto místa vyjížděli, proto i putování musí započnout právě zde.

Stránka:  Královská cesta a korunovace českých králů čtěte zde

Prašná brána a Obecní dům – panoramatická fotografie
(najeďte myší na obrázek a a pohybem kurzoru se začne pohybovat i obrázek)

Náměstí republiky
Historie
Obecní dům
Na Náměstí republiky, kterému se v minulosti říkalo také Hybernské či Kapucínské náměstí, se v minulosti nacházely hradby a příkopy, které byly součástí opevnění Starého Města. Nechyběla zde ani brána, kterou do města vjížděli významné návštěvy či zástupci cizích zemí. Pro účel naší výpravy byla však důležitá budova, která stávala v místech dnešního Obecního domu.

Královský dvůr
Jednalo se o Královský dvůr, tedy sídlo českých králů. V dobách, kdy studené zdi Pražského hradu nebyly pro život panovníka zcela vyhovující, zvolili tento dům jako své sídlo. Historicky prvním vladařem, který přesídlil z Hradu, byl Václav IV. Lucemburský. Nejprve však jako své působiště zvolil dům U černého orla v nedaleké Dlouhé ulici. Královský dvůr si jako budoucí královské sídlo vybral až později, a na vlastní náklady jej nechal odít do luxusního hávu, který přísluší právě českému králi. Královskému dvoru dali před Pražským hradem přednost i další Václavovi následníci až po Vladislava II. Jagellonského, který se opět vrátil na Pražský hrad. A právě ze dvora na Náměstí republiky vycházely slavnostní průvody s novým panovníkem, vedoucí po Královské cestě až naPražský hrad. V současné době se na témže místě nalézá jedno z nejreprezentativnějších míst na území Prahy, Obecní dům.

Obecní dům Obecní dům
Dům byl postaven v secesním stylu a v současné době je určen především pro významné společenské události, koncerty a jiné kulturní a společenské účely. Na výzdobě Obecního domu se podíleli nejvýznamnější sochaři a malíři. Máte možnost zde spatřit díla od Mikoláše Alše, Maxe Švabinského, Alfonse Muchy či Josefa Václava Myslbeka, autora jezdecké sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Kromě plesů a koncertů se zde pravidelně pořádají také turistické prohlídky, které vám odhalí všechny krásy této unikátní pražské památky.

Dům U Hybernů
Přímo naproti Obecnímu domu spatříte další významnou stavbu, dům U Hybernů. Na místě tohoto domu stával v minulosti klášter svatého Ambrože. V sedmnáctém století byl však přestavěn na kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Ten byl ale později uzavřen, a používán jako výstavní síň města. V jednadvacátém století přišla změna, a budova výstavní síně byla přestavěna na divadelní scénu. Dnes se zde tedy nachází Divadlo Hybernia.

Prašná brána Prašná brána
Prašná brána je branou, pod kterou slavnostní korunovační průvody projížděly. Stavba započala v roce 1475, ale její stavba zůstala nedokončena, protože se v roce na konci patnáctého století panovník přesunul zpět na Pražský hrad, a dostavbě brány pozornost již nevěnoval. V osmnáctém století dokonce sloužila jako skladiště střelného prachu, odtud název Prašná. Nalezneme zde bohatou sochařskou výzdobu. Vyobrazen je zde například Jiří z Poděbrad, Vladislav II., Karel IV., nebo Přemysl Otakar II. Kromě panovníků si můžete prohlédnout patrony české země a významné světce, ale také znaky českých královských měst. Dnes je v prvním poschodí brány umístěna prodejní expozice dobových zbraní a v patře druhém výstava z období husitství.

Nová mincovna
Nyní se vydáme kolem Prašné brány vzhůru Celetnou ulicí. Zde si po pár metrech po levé straně nezapomeňte povšimnout rohového domu s podloubím. Tato budova, která je nazývána Nová mincovna, má opět velmi bohatou minulost. Dříve zde totiž sídlily, nedaleko českých králů v Královském dvoře, české královny. Poté zde byla zřízena královská mincovna, která však po několika letech, v roce 1434, zanikla. Účel mincovny se však nevytratil, neboť byla takřka po sto letech znovu obnovena a fungovala až do roku 1784. Po ukončení mincovny zde bylo zřízeno sídlo Zemského vojenského velitelství. Roku 1849 se stala Nová mincovna vlastnictvím ministerstva spravedlnosti a zemského soudu. Zajímavé je, že dodnes slouží pro účely soudu.

Další památky
Nyní se vydáme Celetnou ulicí směrem na další významné náměstí. Ulice je dlouhá čtyři sta metrů a slouží jako pěší zóna. Samotný název ulice má historický podtext. Byl odvozen od tak zvaných caltnéřů. A kdo to vlastně caltnéři byli? Jednalo se o pekaře, kteří v této ulici v minulosti pekli pletené housky, které se jmenovaly calta.

Na trase, mezi Náměstím republiky a Staroměstským náměstím, je kromě již zmíněných budov celá řada významných staveb. Některé již známe z předešlých příspěvků. Mezi domy, kterým byste do levé a pravé straně Celetné ulice měli věnovat pozornost, patří mimo jiné dům U Zlatého anděla a Dům U Černé Matky Boží.

[SinglePic not found]U této památky se také zastavíme, protože se jedná o jedno z nejvýznamnějších děl českého kubismu. Stavba byla pojmenována podle Madony, která je umístěna na nároží domu.  Původně se mělo jednat o velký obchodní dům. Dále se zde nacházelo České muzeum výtvarného umění.

Od domu u Černé Matky Boží budeme pokračovat dále, a uvidíme dům U České orlice, dům U Kindlů, Dům U Červeného orla, Menhartovský palác, Buquoyský palác, Millesimovský palác, Hrzánský palác, dům U Černého slunce, dům U Zlatého jelena, dále rohový dům U Hřebene, protější Týnskou faru a neposlední řadě Sixtův dům.

Královský průvod
Královském dvoře služebnictvo slavnostně přichystalo nové panovníka a celý průvod. Obyvatelé Celené ulice si mezitím své domy bohatě ozdobili fábory a dlouhými látkami, které zavěsili z oken. Projíždějící průvod vítali máváním a provoláváním slávy a panovník kolem sebe rozhazoval mince, čímž si získal náklonnost poddaných a sliboval tak zemi blahobyt. Průvod byl doprovázen hudbou, lidé házeli květiny, a významní zástupci města vítali svého budoucího panovníka. Poté se průvod přesunul na Staroměstské náměstí.

Mapa Královské cesty

http://maps.google.cz/maps/ms?msa=0&msid=202947159415092968266.0004abe1a80f4793818ca

………………………………………………………………………………………………………………………

KUDY VEDE KRÁLOVSKÁ CESTA:

………………………………………………………………………………………………………………………

1. Náměstí republiky
2. Staroměstské náměstí
3. Karlova ulice a Karlův most
4. Malá strana a Malostranské náměstí
5. Strahovský klášter  a Hradčany
6. Pražský hrad

Karlův most Královská korunovační cesta začíná na Náměstí Republiky, kde dříve stával Královský dvůr, druhé sídlo českých králů, pokračuje  Celetnou ulicí až na Staroměstské náměstí.

Z náměstí cesta vede na Karlův most a dále na Malou stranu. Z Malostranského náměstí cesta pokračovala do vrchu Nerudovou ulicí až na Pražský hrad.

V tomto průvodci Vás celou cestou provedeme a upozorníme na nejzajímavější místa, historické události a památky na trase.

Jako bonus Vám v první části průvodce nabízíme historický vývoj Královské cesty a hlavně popis korunovace českých králů. Těšíme se, že si z Královské cesty odnesete spoustu nových zážitků a vžijete se do doby, kdy Prahou procházeli královské průvody a lidé oslavovali nového krále, do kterého vkládali své naděje.

Přejeme Vám mnoho nových zážitků a poznejte Královskou cestu sami

………………………………………………………………………………………………………………………

JAK PROBÍHALA KRÁLOVSKÁ KORUNOVACE:

………………………………………………………………………………………………………………………

Královská cesta – úvod

Královská korunovace

Kdo se mohl stát panovníkem

Korunovační průvody

Korunovace otce vlasti Karla IV.

První a poslední korunovace

Korunovační hostina

České korunovační klenoty

Tajemství svatováclavské koruny
Seznam korunovaných hlav
Královský dvůr

………………………………………………………………………………………………………………………

KULTURA, VÝSTAVY A AKCE POŘÁDANÉ NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE PRAGUE CITY LINE PRAHA 1

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE TRASY

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Jak se stát mágem internetových článků II | České Vánoce – tradice a zvyky Adventního období » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář