Whisky festival Prague 2014

Tajemství Svatováclavské koruny

Svatováclavská koruna01

Svatováclavská koruna je nejvýznamnější částí korunovačních klenotů. Patří k nejvýznamnějším symbolům naší Země a je opředená řadou tajemství. Svatováclavská koruna je společně s korunovačními klenoty uložena v korunní komoře chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Součástí klenotů je ale také pouzdro na královskou korunu, žezlo a jablko, ale také svatováclavský meč. Nyní se společně seznámíme s ostatními klenoty ale především s korunovační korunou.

Rozcestník: Královská cesta a korunovace českých králů

Klenoty Korunovační klenoty - žezlo, koruna a jablko
Významnou součástí korunovačních klenotů tvoří kromě koruny také královské jablko a žezlo, pocházející z doby ještě před rokem 1550. Královské jablko dosahuje výšky dvaadvaceti centimetrů a váží sedm set osmdesát gramů. Jeho středem prochází dvou centimetrová obroučka, která je nádherně osázená perlami a drahokamy. Dominantou jablka je kříž, osázený zlatem a drahokamy. Kromě perel, pocházejících z Perského zálivu, obsahuje také safíry a spinely. Dalšími unikátními prvky jsou zde zlaté miniatury a ojedinělé tepané reliéfy s biblickými výjevy.

Společně s jablkem bylo zhotoveno také královské žezlo, dlouhé sedmašedesát centimetrů, které váží něco přes jeden kilogram. Překrásná rukojeť je zdobena listy, květy a větévkami, na jejichž konci jsou kolem dokola umístěny jemné perly. Dominantní je však hlavice žezla, která tvoří jakýsi květ, osázený perlami a drahými kameny.

Svatováclavská koruna Korunovační klenoty - Svatováclavská koruna
Svatováclavská koruna byla zhotovena na přání Karla IV., který ji následně zasvětil patronovi české Země, svatému Václavovi. Dne 2. září roku 1347 se nechal touto korunou korunovat na českého krále. Dále panovník stanovil přísná pravidla, kdy mohou být korunovační klenoty vystavovány. Jednalo se o velice významné příležitosti a klenoty mohly být vystavovány pouze v areálu Pražského hradu. Stejně tak pokud si klenoty chceme prohlédnout dnes, musí se jednat o významné příležitosti a souhlas s jejich vystavením musí udělit prezident republiky.

Pokud má dojít k vyzvednutí korunovačních klenotů, je k tomu zapotřebí sedm klíčů. Držitelé těchto klíčů jsou přesně určeni. Jsou jimi: prezident republiky, předseda vlády, pražský arcibiskup, předseda senátu, předseda poslanecké sněmovny, probošt metropolitní kapituly U Svatého Víta a primátor hlavního města Prahy. Všichni jmenovaní musí být u vyzvednutí klenotů přítomni.

Ale nyní zpět ke svatováclavské koruně. Koruna je zhotovena z 21 – 22 karátového zlata. Je osázena ojedinělými a cenově nevyčíslitelnými vzácnými drahokamy. Tyto kameny jsou červené, modré, zelené a bílé. Podle historiků je symbolika barev velice důležitá, neboť se jedná o kombinaci barev, která po dlouhá staletí vyjadřuje císařskou nebo královskou moc. Právě zde začínají vylézat na povrch záhady, které jsou s korunou spojeny. Další neopomenutelný význam má rozmístění kamenů, kdy ve spodní části převládá především červená a modrá barva. Červená barva vyjadřuje záři života, barva modrá záři duše. Mnozí věří, že kameny mají kromě mystické moci také moc léčivou. Společně tyto kameny vytvářejí nejen esteticky dokonalý obraz.

Možná symbolika královské koruny Korunovační klenoty - Svatováclavská koruna
Karel IV. byl nejen velmi vzdělaný, a velice duchovně založený panovník. Mnoha skutečnostem přikládal mystickou váhu a jeho duchovním sídlem se stal hrad Karlštejn, kde se velmi často oddával motlitbám. K tomuto účelu zde nechal vybudovat ve druhém patře hlavní věže hradu Kapli svatého Kříže, ve které byly uchovány říšské a později české korunovační klenoty. Na stěnách kaple se nachází galerie 127 deskových obrazů světců a světic. Interiér kaple je velice bohatě vyzdobený a mimo jiné je zde umístěn mystický obraz Zjevení svatého Jana, známý také jako Apokalypsa. Jak jsme se již zmínili, byl Karel IV. velice nábožensky založený. Věřil v takzvaný nebeský Jeruzalém, který je obsažen právě ve zmíněném obrazu.  Nebeský Jeruzalém je mystické město, které sestupuje z nebe. Město bylo podle všeho postaveno z drahých kamenů, a právě do tohoto města se dostane všechen spasený lid. Karel IV. ve význam nebeského Jeruzalému věřil, a dokonce historikové a badatelé nalezli jistou symboliku a provázanost Jeruzaléma a svatováclavské koruny. Podle dochovaných pramenů toto město stojí na dvanácti drahých kamenech, tvoří jej čtyři hlavní zdi a v každé z této zdi jsou tři brány. Spodní část svatováclavské koruny obsahuje dvanáct drahých kamenů, je tvořena čtyřmi částmi, ze kterých vystupují tři listy lilie. Proto se historici domnívají, že Karel IV. nechal korunu zhotovit po vzoru vysněného nebeského Jeruzaléma.

Zda je tato symbolika s bájným biblickým městem pravdivá či nikoliv, o tom mohou vznikat různé spekulace. Avšak jistá návaznost a především podobnost zde je. Symbol české Země je velice unikátním dílem, jehož význam sahá mnohem hlouběji, než si může vůbec kdo představit. Svatováclavská koruna bude stále opředena mnohými tajemstvími.

Památky Praha 1: - zde

Památky Praha 2: - zde

Rubrika Pražský hrad: -zde

Rubrika Královská cesta a korunovace českých králů: -zde

Rubrika památky Prahy :  - zde

Rubrika osobnosti Prahy :- zde

Zdarma tištěný průvodce po trasách a památkách: - zde

« « České korunovační klenoty | Sochy na Karlově mostě, část VI. » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

3 reakce u článku “Tajemství Svatováclavské koruny”

 1. Jan Dvorský napsal:

  Krásný článek o svatováclavské koruně – Možná symbolika královské koruny. V článku je malá nepřesnost ve větě: „Interiér kaple je velice bohatě vyzdobený a mimo jiné je zde umístěn mystický obraz Zjevení svatého Jana, známý také jako Apokalypsa.“
  Malby mystického obrazu Zjevení svatého Jana nejsou na Karlštejně v kapli Svatého Kříže, která je ve Velké věži, ale v kostele (kapli) Panny Marie, která je v Mariánské (menší) věži Karlštejna.

 2. martina napsal:

  je to pravda? že kdo si jí nasadí do roka umře. Já myslím že to pravda není.MARTINKA

 3. petra napsal:

  bude to spíš pověst:-), ale podle jednoho článku, který jsem o tom četla si ji ve skutečnosti kromě králů, kterým byla určena nikdy nikdo nenasadil, ani prý Reinhard Heydrich – ten ji prý měl jen v ruce a nechal se s ní tak vyfotit – takže to vlastně nikdo nikdy nezkusil

Zanechat komentář