Královská cesta – Kdo se mohl stát panovníkem

Kral Jiri z Podebrad

Důležitá problematika, která byla nutná vzít při volbě panovníka v potaz, byla problematika nástupnického práva na trůn. Jednalo se vlastně o určení osoby, která na královský trůn usedne po smrti či rezignaci současného panovníka.

-

Stránka:  Královská cesta a korunovace českých králů čtěte zde

Král a císař Karel IV. na obrazu Jana očka z Vlašimi Polo – Salické právo – Prvním způsobem dědění bylo tak zvané polo – Salické právo. Podle tohoto práva měla absolutní přednost před všemi prvorozená osoba pocházející ze starší linie. Přednost měli také všichni mužští členové rodu před ženskými. Ženy se tedy mohly vlády ujmout pouze tehdy, pokud již nebyl žádný mužský člen. Příkladem této volby může být také Marie Terezie.

Salické právo – Toto nástupnické právo je založené na předchozím typu s tím rozdílem, že jsou z tohoto práva vyloučeny ženy. Na trůn nemohou nastoupit, ani pokud jsou již jediným žijícím zástupcem daného rodu.

Seniorát a juniorát – Toto právo zaručuje dědické právo pro nejstaršího člena současného vládnoucího rodu. Opakem seniorátu je juniorát, na jehož základě má právo na trůn nejmladší člen rodu.

Majorát a Minorát – Dalším tipem dědického řádu je Majorát, ve kterém je nástupnické právo přiznáno nejstaršímu z nejbližších zákonných dědiců posledního panovníka. Oproti tomu při minorátu se vlády ujímá nejmladší z nejbližších zákonných dědiců.

Král Václav II (kresba ze zbraslavské kroniky) Primogenitura
Velice důležitá je však primogenitura, při které je dědičný titul zajištěn prvorozenému. Přednost má tedy vždy prvorozený člen mužského rodu, a pokud mužský potomek není, nastupuje nejstarší žena.

Další možností nástupu na trůn, pokud jsou předchozí možnosti vyčerpány, volba či jmenování nového panovníka. Na vliv volby nového nástupce měla také závěť, sepsaná panovníkem ještě před smrtí. V testamentu vyjádřil své přání o budoucím následníkovi trůnu. O výběru nové panovníka dále rozhodovala především šlechta, v některých případech také měšťané. Důležité slovo při volbě měli vysoce postavení církevní hodnostáři, kteří posuzovali správnost voleného kandidáta a volbu tím schvalovali.

Král Jiří z Poděbrad Volba Jiříka z Poděbrad českým králem.
Po smrti mladého krále Ladislava Pohrobka na leukémii, byl zvolen českou šlechtou novým králem zemský správce Jiří z Poděbrad. Stal jsem prvním panovníkem na českém  trůnu, který nebyl královské krve a byl zvolen pouze českou šlechtou. Panování krále Jiřího bylo úspěšné a po dobu  jeho vlády se českým zemím dařilo dobře.

Mapa Královské cesty

http://maps.google.cz/maps/ms?msa=0&msid=202947159415092968266.0004abe1a80f4793818ca

………………………………………………………………………………………………………………………

KUDY VEDE KRÁLOVSKÁ CESTA:

………………………………………………………………………………………………………………………

1. Náměstí republiky
2. Staroměstské náměstí
3. Karlova ulice a Karlův most
4. Malá strana a Malostranské náměstí
5. Strahovský klášter  a Hradčany
6. Pražský hrad

Karlův most Královská korunovační cesta začíná na Náměstí Republiky, kde dříve stával Královský dvůr, druhé sídlo českých králů, pokračuje  Celetnou ulicí až na Staroměstské náměstí.

Z náměstí cesta vede na Karlův most a dále na Malou stranu. Z Malostranského náměstí cesta pokračovala do vrchu Nerudovou ulicí až na Pražský hrad.

V tomto průvodci Vás celou cestou provedeme a upozorníme na nejzajímavější místa, historické události a památky na trase.

Jako bonus Vám v první části průvodce nabízíme historický vývoj Královské cesty a hlavně popis korunovace českých králů. Těšíme se, že si z Královské cesty odnesete spoustu nových zážitků a vžijete se do doby, kdy Prahou procházeli královské průvody a lidé oslavovali nového krále, do kterého vkládali své naděje.

Přejeme Vám mnoho nových zážitků a poznejte Královskou cestu sami

………………………………………………………………………………………………………………………

JAK PROBÍHALA KRÁLOVSKÁ KORUNOVACE:

………………………………………………………………………………………………………………………

Královská cesta – úvod

Královská korunovace

Kdo se mohl stát panovníkem

Korunovační průvody

Korunovace otce vlasti Karla IV.

První a poslední korunovace

Korunovační hostina

České korunovační klenoty

Tajemství svatováclavské koruny
Seznam korunovaných hlav
Královský dvůr

………………………………………………………………………………………………………………………

KULTURA, VÝSTAVY A AKCE POŘÁDANÉ NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE PRAGUE CITY LINE PRAHA 1

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE TRASY

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Pražský hrad – II.nádvoří | Pražský hrad – I. nádvoří » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář