Apartmány Jagellonská

Královská cesta – Hradčany

IMG_2842

Nerudovou ulicí projel královský korunovační průvod směrem vzhůru, kde jej čekalo poslední stoupání přes Úvoz, odkud se ulicí Loretánská přemístil k branám Pražského hradu. Během průjezdu přes Hradčany však průvod minul nejednu významnou historickou budovu, a právě nyní se s nimi společně seznámíme.

Stránka:  Královská cesta a korunovace českých králů čtěte zde

Úvoz Hradčany - Úvoz
Tato ulice navazuje na Nerudovu ulici a vede směrem k Pohořelci. Právě v těchto místech vedla v minulosti velmi důležitá stezka od vltavských brodů, vedoucí až do severozápadních Čech. Původně se cesta jmenovala podle nedalekého kláštera Strahovská. Dále byl tento název změněn na Hluboká a roku 1870 na Úvoz. Kolem ulice se v minulosti, to kvůli svahovitému terénu, rozprostíraly vinice a zahrady. Dnes vás kromě překrásných domů, které lemují severní stranu ulice, jistě uchvátí ojedinělý výhled na Malou Stranu a historické centrum Prahy.

Nejprve si po pravé straně máte možnost v řadě prohlédnout dům U Tří zlatých růží, U tří sekýrek, nebo také dům U Zrcadla s reliéfem Madony a Ježíška. Jednou z dominant je také dům U Kamenného sloupu s nezaměnitelnou a nádherně zdobenou načervenalou fasádou. Zajímavostí je, že právě v tomto domě kdysi sídlilo Muzeum a knihovna Jaroslava Vrchlického. Ten sousedí s nádherným renesančním domem U Zlatého jablka a nedalekým domem U Zeleného hroznu. V místech, kde se v minulosti nalézala takzvaná Strahovská brána, která sloužila jako brána druhého opevnění Hradčan, která byla v roce 1899 zbourána, stojí dnes barokní dům Na Koženém vrchu. Kolemjdoucí také zaujme protější osamocený dům, který je této části jediným domem na druhé straně ulice. Jedná se o dům V Presu, který přímo sousedí se Strahovskou zahradou. V minulosti to byl viniční lis, který byl později přestavěn na pekárnu Strahovského kláštera.

Nyní budeme pokračovat po Úvoze dále vzhůru a další naší zastávkou bude Vrbnovský palác. Tento palác je také všeobecně známý jako takzvaný Chotkovský dům. V  roce 1837 zde byl zřízen ústav pro nevidomé. Na ústav navázala Škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, která v této činnosti pokračuje právě v Chotkovském domě. Řadu překrásných historických staveb zakončuje Trauttmansdorfský nebo tako Trčkovský dům. V unikátním čtyřkřídlém paláci v minulosti býval veliký hostinec, který složil pro zájezdy. Pro hosty zde byly k dispozici také rozlehlé stáje, kde mohli mít zákazníci ustájené své koně, zatímco se v hostinci občerstvovali. Zajímavostí je, že právě zde žil letech 1885–86 významný malíř a ilustrátor Mikoláš Aleš. Přímo naproti se do výše tyčí barokní špitál svaté Alžběty, který v minulosti sloužil především pro chudé a nemocné lidi. Nyní se královský průvod dostal na pražský Pohořelec.

Pohořelec Loretánská ulice noční
Ne jednoho z vás upoutá zajímavý název tohoto místa. V minulosti toto místo zasáhlo nespočetné množství požárů, díky nimž dostalo prostranství mezi Úvozem a Loretánskou ulicí název Pohořelec. Kromě vypálení husitskými vojsky, po kterém zůstalo místo několik desítek let zcela pusté, zasáhl Pohořelec také požár Malé Strany v roce 1541. Nešťastný byl však také rok 1742, kdy se Pohořelec proměnil v popel po nájezdu francouzských vojsk. V důsledky požáru byly všechny domy na náměstí přestavěny ve stylu baroka. V současnosti je tato část lemována překrásnými domy s historickými štíty, fasádami a prohlédnout si můžete také zachovalá domovní znamení, podle kterých je většina domů pojmenována.

Dříve, než se seznámíme s domy a paláci, které Pohořelec obklopují, je nutné upozornit na dominantní sochu v samém středu náměstí. Jedná se o barokní sousoší svatého Jana Nepomuckého, pocházející z roku 1752. Dominantní stavbou je budova hradčanských kasáren, pocházející z roku 1898. Právě v těchto místech stála dříve Strahovská brána. V blízkosti stojí Kučerův palác, jehož bílá rokoková fasáda neujde pozornosti návštěvníků. Dalšími zajímavými památkami je například dům U Zlatého Lva, či protější dům U Zlatého Stromu. Právě zde totiž vede uzounké schodiště, které vás dovede až na Strahovské nádvoří. Prostornou stavbou je také dům U Šliků, ve které byl dříve obecní dvůr, ale také škola a sirotčinec.

Strahovský klášter Strahovský klášter - pohled z Petřína
Nedaleko Pohořelce se nachází další velice významný památky Hradčan. Strahovský klášter je nejstarším premonstrátským klášterem na území Čech. Klášter byl založený roku 1140 českým knížetem a budoucím králem Vladislavem II. Roku 1143 přišli do kláštera premonstrátští mniši z westfálského Steinfeldu. Klášter fungoval, až do roku 1950 kdy byl uzavřen a místní řeholníci odtud byli odvezeni. V současné době má strahovská kanonie čtyřiasedmdesát řeholníků. Někteří z nich působí v klášteře, jiní pak po celé naší republice. Vzácné poklady jsou však ukryty až za klášterními zdmi. Velice významná je kapitulní síň, která byla v roce 1990 uvedena do původní podoby. V této místnosti dochází k přijímání nových členů klášterního řádu. Zde se také nacházejí velice vzácné obrazy a další umělecká díla. Dále bychom v areálu nalezli významnou obrazárnu, jejíž sbírky, obsahující obrazy z gotiky až po období romantismu, dnes patří mezi nejvýznamnější na území Čech. Další významnou místností je klášterní knihovna, která je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven nejen na území naší republiky. Uloženo je zde přes dvě stě tisíc knih, z toho přes tři tisíce rukopisů a dokonce tisíc pět set prvotisků, které se nacházejí ve zvláštním depozitáři. Komplex knihovny je tvořen Teologickým a Filosofickým sálem.

Loretánské náměstí Černínský palác  - pohled
Z Pohořelce vedla královská cesta na Loretánské náměstí, které se v minulosti nacházelo za branami Hradčan. Od desátého do dvanáctého století se v těchto místech rozprostíralo pohřebiště, a o dvě století později tržiště. Později zde vyrostly měšťanské domy, na jejichž základech byly o něco déle vybudovány šlechtické paláce a jiné historické stavby.

Dominantní postavení zaujímá Černínský palác, který v současné době patří k nejvýznamnějším barokním palácům na území Hlavního města. Stavba započala v roce 1669, původně v renesančním stylu. Na stavbě se podílel množství významných sochařů, architektů a kameníků té doby. Po dokončení paláce byla do jeho zdí umístěna vzácná černínovská obrazárna a další umělecké sbírky rodu. V roce 1934 se stal Černínský palác sídlem ministerstva zahraničí. K dalším významným stavbám Loretánského náměstí patří kapucínský klášter s kostelem Panny Marie Andělské a také Malý Černínský dům. Praha 1 - Loreta Jednou z nejvýznamnějších staveb je také pražská Loreta, podle níž nese náměstí a přilehlá ulice svůj název. Ta byla postavená po vzoru nazaretské Santa Casa, tedy po vzoru příbytku Panny Marie. Právě Loreta na Hradčanech patří k nejznámějším a nejvýznamnějším poutním místům na území naší republiky. Stavba nejstarší části stavby započala v roce 1626, a výzdoba interiéru obsahovala symbolické biblické výjevy a fresky. Hlavní průčelí pochází od slavného stavitele Dienzenhofera. Uvnitř Lorety si mohou návštěvníci prohlédnout sochu milostné Panny Marie Loretánské ve stříbrném rámu. Dalším turistiky vyhledávaným cílem je zvonkohra ve věži Lorety. Zvonkohra pochází z dílny pražského hodináře Neumanna a byla zhotovena v roce 1694. Skládá se celkem ze sedmadvacetice zvonů, které společně vytvářejí ojedinělý zážitek.

Loretánská ulice panoramatická fotografie
(najeďte myší na obrázek a a pohybem kurzoru se začne pohybovat i obrázek)

Loretánská ulice Hradčany - Loretánská ulice - Stará radnice
Královský průvod se dále ubíral Loretánskou ulicí. V této ulici se nachází jeden z unikátů. Jedná se o Hradčanskou radnici, pocházející z roku 1598. Právě tato stavba unikla jako jedna z mála domů veškerým požárům a katastrofám, díky kterým byly ostatní domy zničeny. Proto je tento dům přímým svědkem královských korunovačních průvodů. Doposud se zachovalo nádherné renesanční průčelí domu se sgrafitem a císařský znak a znak Hradčan.

Další významnou památkou je Hrzánský palác. Dříve v tomto domě bydlel významný stavitel Petr Parléř, který se zasloužil o stavbu Chrámu svatého Víta, Karlova mostu, kamenickou výzdobu Staroměstského orloje a mnoho dalších významných historických památek nejen na území Prahy. Budova od roku 1949 sloužila ministerstvu kultury ČSSR a také vládě ČSSR. V současné době slouží jako reprezentativní prostory předsednictva vlády České republiky a předsedy vlády České republiky, který má v Hrzánském paláci svoji pracovnu. Kromě Dietrichštejnského paláce nutno také zmínit Martinický palác. Barokní palác vznikal v letech 1702 a ve své minulosti prodělal také mnoho změn. Dříve zde působila vojenská nemocnice a v roce 1960 se do paláce přestěhoval prapor Hradní stráže, proto palác v současnosti slouží jakokasárna Hradní stráže.

Korunovační průvody
Z Nerudovy ulice se královské korunovační průvody vydaly na závěrečnou část cesty, vedoucí k Chrámu svatého Víta. Pokračovaly přes Úvoz, Pohořelec, kde se před branami Strahovského kláštera otočily a vyrazily Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí Pražskému hradu. Za Hradčanským náměstím přešel průvod přes most, který do poloviny osmnáctého století chránil vstup do Pražského hradu.

Zajímavé odkazy – čtěte také
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
: - zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Karlův most: -zde
Židovská Praha: -zde
Kampa: - zde
Vyšehrad: -zde
Petřín: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Pražská muzea: -zde
Národní galerie v Praze: -zde
Stromovka a výstavistě:-zde
Letná: - zde
Pražské zahrady a parky: -zde
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

obrazek PCL

Jak se dozvědět více o památce

Každá památka má svůj rozcestník. Jedná se o stránku, kde najdete všechny potřebné informace. Na rozcestníku jsou hlavní články, mapa kde se památka nachází, fotogalerie a nakonec i články kulturních a jiných akcí pořádaných v daném místě. Na rozcestník přejdete z odkazu na začátku článku. Rozcestník: Vše o památce čtěte zde

» Pokračování »


Whisky Live Prague

Festival Whisky Live! Prague

Neopakovatelná nabídka. Zveme všechny milovníky whisky na festival s ochutnávkou až 160 druhů kvalitní whisky!. 30% sleva na vstupní vouchery! Festival se koná 26. a 27 září 2014 na Novoměstské radnici za účasti jednoho z největších světových expertů na whisky Jima Murraye!

» Pokračování »


Jagellonska bytc9_130711_002

Oblíbené apartmány v centru Prahy za skvělou cenu !

Ubytování v Praze. Levné apartmány v centru s výbornou dopravní dostupností pro 2 až 10 osob. Vítáme rodiny i skupiny. 10 min na Václavské náměstí. Cena od 350 Kč / os / noc. Zdarma tištěný turistický průvodce Prahou.

» Pokračování »


Svatovítský poklad 2 - web malá

Vydejte se po stopách Svatovítského pokladu a ubytujte se v Praze se slevou 55%!

Dopřejte si v Praze luxusní pobyt s jedinečným programem.Sleva 55% na pobyt pro 2 osoby se vstupenkami na Pražský hrad a prohlídkou největšího českého pokladu.V balíčku najdete i turistického průvodce a slevu do vyhlášené mexické restaurace

» Pokračování »


Národní technické muzeum 3

S dětmi do Národního technického muzea se slevou 60%

1 650 Kč za 2 dny v komfortním hotelu Expo **** pro rodinu s dětmi v Praze a vstupenkami do Národního technického muzea! Nejoblíbenější pražské muzeum pro rodiny vás zve na návštěvu.

» Pokračování »


600

Šance pro mimopražské. Vychutnejte si Prahu a odhalte tajemství Pražského hradu se slevou 64%

Speciální a velmi výhodná nabídka pro naše mimopražské čtenáře. Navštivte Pražský hrad, projděte si areál včetně nejvýznamějších památek a jedinečných galerií a odhalte jeho tajemství! Zajistili jsme pro Vás exkluzivní slevu na ubytování a vstupné 64%

» Pokračování »


Prazsky hrad - zahrada Na Valech101030_001

Podzimní pražské zahrady a parky

Blíží se kouzelný a barevný podzim. Příroda zbarvý stromy do krásných sytých barev. Duby budou krásně žlutočervené a břízy žluté. Poznejte, že pražské zahrady jsou na podzim opravdu kouzelné a jejich atmosféra Vás uchvátí. A hlavně nemeškejte, některé zahrady se na zimu zamykají.

» Pokračování »

 

« « Proměny československé státnosti 1918 – 1948 | Galerie chez Annamarie » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář