Pražský hrad – Hradní stráž

Pha1 - Pražský hrad - hradní straz009

Hradní stráž – ozbrojená síla, zajišťující bezpečnost České republiky.Při procházení areálem Pražského hradu jistě každý z vás natrefí na muže v uniformách, kteří ať už stojí u vchodu, či hlídkují na jiných místech. Tyto muže znáte jistě také z televizních obrazovek. Tam je můžete vidět v blízkosti prezidenta republiky při důležitých státnických aktech. Ano, hovoříme o Hradní stráži, ozbrojené síle, zajišťující bezpečnost České republiky. Dnes se tedy společně s činností stráže seznámíme.

Rozcestník: Pražský hrad

Důležité informace:
Hradní stráž je podřízená Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Příslušníci stráže jsou vybíráni a doplňováni z řad Armády České republiky (AČR), nebo také náborem podle specifických kritérií.

Hradní stráž Speciální kritéria pro přijetí:
Tato speciální kritéria jsou rozdělena na čtyři části. Za prvé se jedná o Kvalifikační předpoklady a požadavky. To znamená, že uchazeč o služební zařazení u Hradní stráže musí splňovat základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením zákona o vojácích z povolání. Na důstojnickou funkci je třeba vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu, na funkci praporčickou úplné střední vzdělání ukončené maturitou a na rotmistrovskou funkci – střední odborné vzdělání s výučním listem.

Druhou část tvoří psychologická vyšetření, kdy uchazeč musí úspěšně absolvovat klasické psychologické vyšetření vojáka z povolání a speciální psychologické vyšetření pro výkon strážní služby u Hradní stráže.

Další částí jsou bezpečnostní prověrky, kdy uchazeč musí souhlasit s podáním žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení DŮVĚRNÉ nebo TAJNÉ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Komentář a nebo vlastní názor k památce můžete vložit :zde

A v neposlední řadě musí uchazeč splňovat fyzické předpoklady. Výška musí být mezi 178 až 188 cm, váha musí být odpovídající výšce tak, aby uchazeč/ka neměl/a nadváhu. Uchazeč musí být dále bez viditelných kosmetických vad, tetování a piercingu či náušnic, bez jakékoli formy vousů. Důležitý je i účes, který musí uchazeč udržovat upravený, kotlety nejdéle do půli ušních boltců, uchazečka pro strážní službu musí mít vlasy upravené do krátkého účesu. Nutný je také výborný zdravotní stav (zdravotní klasifikace „A“), pro výkon strážní služby bez dioptrických brýlí, také dobrá fyzická zdatnost, kdy uchazeč musí splnit normy přezkoušení tělesné přípravy.

Hradní stráž Složení stráže:
Tento vojenský útvar čítá celkem 660 osob (86 důstojníků, 110 praporčíků, 412 rotmistrů, 52 občanských zaměstnanců). Stráž se skládá z Velitelství, které tvoří štáb Hradní stráže, osobní štáb a logistika. Dále je složena z prvního a druhého praporu, Hudby Hradní stráže a Policie ČR a Roty zabezpečení.

Výzbroj:
Hradní stráž je pro reprezentační účely vyzbrojena puškou vz. 52/57 v poniklované úpravě a dále také sečnými zbraněmi. Hlavní zbraní hlavní stráže je ale tzv. samopal „Škorpión“, (vz. 61), který je doplněný kulometem vz. 59.

Uniforma:
Příslušníka Hradní stráže poznáme také díky jeho uniformě, které byly zavedeny v roce 1990. Na stejnokroji můžete prohlédnout několik historických znaků, jako například sdružený legionářský odznak, legionářské knoflíky, nárameníky s ornamenty lipových listů a typ hodnostního označení. Hradní stráž disponuje uniformami letními i zimními, a to jak služebními tak také těmi reprezentačními. Uniformy Hradní stáže jsou světle i tmavě modré barvy. Světlé uniformy se používají především v letních měsících, v nebo v měsících, kdy je tepleji. V ostatním období vojáci oblékají uniformy tmavomodré barvy. V zimním období tytu stejnokroje doplňují o kabáty, kožešinové límce a šály.

Hradní stráž Den vojákem Hradní stráže:
Každý voják stává v šest hodin ráno. Poté následuje běžné zaměstnání, jsou prováděna pořadová cvičení, nácvik sebeobrany, dále také cvičení ve střelbě, které zakončí nástup do čtyřiadvacetihodinové služby. V ní se střídá tzv. hodinová stojka, poté hotovost na strážnici, odpočinek, který následně může vystřídat spánek. Tak to byl ve zkratce jeden den příslušníka HS.

Ostraha Hradu:
ostraze vnějších prostor Pražského hradu jsou určeny strážní roty prvního a druhého praporu. Dále tyto roty stráží areál zámku Lány a dalších objektů, které patří mezi dočasná prezidentská sídla. Dále jsou tyto jednotky určeny k ostraze významných hostů a také k zabezpečování jejich ochrany při různých krizových situacích, ke kterým může během pobytu v České republice dojít.

Hradní stráž Hudba Hradní stráže:
Velice důležitou roli, ve veškerých protokolárních aktech, týkajících se přímo prezidenta republiky na území Pražského hradu, zaujímá právě Hudba Hradní stráže. Doprovází akty, jako například jmenování generálů, udílení státních vyznamenání, jmenování soudců i nástupní audience. Dále Hudba pořádá charitativní koncerty pro různé nadace, sdružení a nadační fondy.

Mezi některé z dalších úkolů patří například příprava a provedení protokolárních aktů na úrovni prezidenta ČR, Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže. Dále připravuje a provádí služební akce, pietní akty, přísahy, nástupní audience. Hudba také zajišťuje odborný výcvik s jednotkami Hradní stráže; provádí charitativní koncerty, slavnostní koncerty, koncerty pro vojsko a civilní organizace. Také organizuje a zabezpečuje hudební produkci při slavnostním střídání na prvním nádvoří Pražského hradu a také při otevírání Jižních zahrad a Královské zahrady. Také má na starosti hudební produkci při bohoslužbách a jiných aktech pořádaných duchovní službou AČR.

Hradní stráž Rota zabezpečení:
Hlavní úkolem roty je podpora jednotek Hradní stráže při plnění jejich úkolů. Díky tomu se jednotka rozděluje na
Dopravní četu, Motocyklovou četu, Četu skladů a Četu psovodů. Nyní se pojďme s činností jednotlivých částí roty seznámit.

Dopravní četa:
Začneme tedy dopravní četou, která má na starosti především přepravu osob nebo materiálu, a to podle potřeb Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Tyto osoby nebo materiály přemísťuje do míst, určených k plnění stanovených úkolů.

Motocyklová četa:
Další z částí je četa motocyklová, jejíž hlavním posláním je ochrana čelních představitelů cizích států. Tuto ochranu provádí v rámci jejich slavnostního přijetí prezidentem republiky. Příslušníci motocyklové roty dále plní speciální úkoly, stanovené Hradní stráží a Vojenskou kanceláří prezidenta republiky. Rota používá různé typy speciálně upravených motocyklů německé značky BMW.

Četa skladů:
Četa zabezpečení má za úkol materiální podporu jednotek Hradní stráže při plnění jejích hlavních úkolů.

Rozcestníky všech památek: ZDE

Četa psovodů:
Podpora strážní jednotky, a to především v aktivní ochraně sídel prezidenta republiky, to vše a mnohem víc mají v popisu práce příslušníci čety psovodů. K těmto úkolům jsou využíváni psi hlídkoví nebo psi speciální. Hlídkoví jsou připravováni pro strážní službu v těsném kontaktu se psovodem, speciální jsou určeni například k vyhledávání výbušných systémů.

Jak tedy vidíte, život příslušníka Hradní stáže není nikterak jednoduchý. Ať už počínaje nelehkým výcvikem a konče například plněním úkolů na ochranu prezidenta republiky, nebo nekonečně dlouhou službou, které obsahuje také hlídkování u hlavní brány Pražského hradu. Zde na každé straně, za každého počasí uvidíte nehnutě stát příslušníka stráže a také si můžete prohlédnout jejich slavnostní střídání.

………………………………………………………………………………………………………………………

Aktuální pořádané akce:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

KONTAKT:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa:
Pražský hrad
119 08 Praha 1

GPS: 50°5’23.494″N, 14°23’54.636″E
GPS: 50.0898594N, 14.3985100E

Kontakt:
bližší informace návštěvníkům podá Informační středisko Pražského hradu,
tel.: 224 373 584

Spojení:
metro trasa A – stanice Malostranská dále po Strarých zámeckých schodech na hrad,
metro trasa A – stanice Malostranská dále tram č.  22, 91– stanice Pražský hrad

Dopravní spojení:
Vyhledání spojení: klikněte zde
Informace o pražské dopravě: klikněte zde
Informace o pražské hromadné dopravě: klikněte zde

………………………………………………………………………………………………………………………

MAPA:

………………………………………………………………………………………………………………………

loading map - please wait...

Hradní stráž Pražského hradu expozice 50.092297, 14.397883 Hradní stráž Pražského hradu expozice ozbrojená síla, zajišťující bezpečnost České republiky.Při procházení areálem Pražského hradu jistě každý z vás natrefí na muže v uniformách, kteří ať už stojí u vchodu, či hlídkují na jiných místech. Tyto muže znáte jistě také z televizních obrazovek. http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/prazsky-hrad-hradni-straz

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE OKOLÍ

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - PRAŽSKÝ HRAD

  Turistický průvodce Prague City Line - PRAŽSKÝ HRAD (velikost souboru: 21,9 MiB)

Pražský hrad patří mezi nejkrásnější a nejrozlehlejší památky Prahy. Pojďme společně navštívit místo spojené s bájnými knížaty, králi a prezidenty. Místo, kde se utvářely dějiny našeho státu.

Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad

  Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad (velikost souboru: 4,5 MiB)

Aktualizováno: 22.1.2016 - Tato pro mnohé nejromantičtější trasa v Praze vás provede nejkrásnější částí pražského vrchu Petřín, neminete Petřínskou rozhlednu, Bludiště, Růžový sad ani Strahovský klášter. Projdete místy s nejkrásnějšími výhledy na Prahu a v případě dobré viditelnosti i na daleké okolí Prahy. Nakonec vás cesta dovede až na Pražský hrad.

Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle

  Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle (velikost souboru: 4,7 MiB)

Aktualizováno: 27.10.2015 - Dear friends, this for many the most romantic track in Prague will take you around the most beautiful part of the Prague Petřín Hill, you will not miss the Petřín Lookout Tower, Mirror Maze, Rose Garden or Strahov Monastery. You will pass the places with the most beautiful views and in case of good visibility you will see also the distant surroundings of Prague. In the end the track will take you to Prague Castle. You can take a walk also in the evening or at ni-ght.The lanterns will be shining nicely and you will feel the atmosphere of the mysterious or even mystical Pra-gue.

Turistický výlet Prague City Line - Od Hvězdy na Pražský hrad

  Turistický výlet Prague City Line - Od Hvězdy na Pražský hrad (velikost souboru: 4,5 MiB)

Tato trasa je publikována jako součást série poznávacích a naučných tras Prahou, které jsou vhodné pro výlety a procházky Prahou. Trasa vede touto oblastí: Obora Hvězda - Letohrádek Hvězda - Ladronka - Petřín - Strahov - Pražský hrad

Zajímavé odkazy

Památky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
- zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde 
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Královská cesta – úvod | Pražský hrad – Obrazárna » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

5 reakce u článku “Pražský hrad – Hradní stráž”

 1. Martina napsal:

  O víkendu se s dětmi půjdeme na Pražský hrad podívat a jsem ráda, že budu dětem moct o hradní stráži něco říct. Článek mě moc potěšil

 2. Roman Stojka napsal:

  Ahoj vsem hledam nejaky kluky z nastupni terminu Duben 2001….

 3. michal ursulinky napsal:

  no tak jsi našel co se děje:-):-):-)

 4. Jaroslav Moravec napsal:

  Letos bude Hradní stráž oslavovat 100. let od svého založení . My co jsme narukovali v dubnu 1969 do Lipové u Rumburku oslavíme 49 let od narukování k Hradní stráži . Jestliže Hradní stráž bude mít nějaké oslavy , třeba sraz veteránů , nebo by nám umožnila prohlídku kasáren , měli bychom se nějak domluvit . Ozvěte se na těchto stránkách . Jaroslav Moravec

 5. Vladimír Záhejský napsal:

  V televizi ukázali příchod stráže v uniformách kde před a za je vedli velitelé v maskáčích. Vypadalo to jako že vedou zajatce. Bylo to velmi nedůstojné. Na veřejnosti, by se neměla, takto hradní stráž prezentovat.

Zanechat komentář