Hummer centrum

Pražský hrad – Hradní stráž

Pha1 - Pražský hrad - hradní straz009

Hradní stráž – ozbrojená síla, zajišťující bezpečnost České republiky.Při procházení areálem Pražského hradu jistě každý z vás natrefí na muže v uniformách, kteří ať už stojí u vchodu, či hlídkují na jiných místech. Tyto muže znáte jistě také z televizních obrazovek. Tam je můžete vidět v blízkosti prezidenta republiky při důležitých státnických aktech. Ano, hovoříme o Hradní stráži, ozbrojené síle, zajišťující bezpečnost České republiky. Dnes se tedy společně s činností stráže seznámíme.

Rozcestník: Pražský hrad

Důležité informace:
Hradní stráž je podřízená Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Příslušníci stráže jsou vybíráni a doplňováni z řad Armády České republiky (AČR), nebo také náborem podle specifických kritérií.

Hradní stráž Speciální kritéria pro přijetí:
Tato speciální kritéria jsou rozdělena na čtyři části. Za prvé se jedná o Kvalifikační předpoklady a požadavky. To znamená, že uchazeč o služební zařazení u Hradní stráže musí splňovat základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením zákona o vojácích z povolání. Na důstojnickou funkci je třeba vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu, na funkci praporčickou úplné střední vzdělání ukončené maturitou a na rotmistrovskou funkci – střední odborné vzdělání s výučním listem.

Druhou část tvoří psychologická vyšetření, kdy uchazeč musí úspěšně absolvovat klasické psychologické vyšetření vojáka z povolání a speciální psychologické vyšetření pro výkon strážní služby u Hradní stráže.

Další částí jsou bezpečnostní prověrky, kdy uchazeč musí souhlasit s podáním žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení DŮVĚRNÉ nebo TAJNÉ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Komentář a nebo vlastní názor k památce můžete vložit :zde

A v neposlední řadě musí uchazeč splňovat fyzické předpoklady. Výška musí být mezi 178 až 188 cm, váha musí být odpovídající výšce tak, aby uchazeč/ka neměl/a nadváhu. Uchazeč musí být dále bez viditelných kosmetických vad, tetování a piercingu či náušnic, bez jakékoli formy vousů. Důležitý je i účes, který musí uchazeč udržovat upravený, kotlety nejdéle do půli ušních boltců, uchazečka pro strážní službu musí mít vlasy upravené do krátkého účesu. Nutný je také výborný zdravotní stav (zdravotní klasifikace „A“), pro výkon strážní služby bez dioptrických brýlí, také dobrá fyzická zdatnost, kdy uchazeč musí splnit normy přezkoušení tělesné přípravy.

Hradní stráž Složení stráže:
Tento vojenský útvar čítá celkem 660 osob (86 důstojníků, 110 praporčíků, 412 rotmistrů, 52 občanských zaměstnanců). Stráž se skládá z Velitelství, které tvoří štáb Hradní stráže, osobní štáb a logistika. Dále je složena z prvního a druhého praporu, Hudby Hradní stráže a Policie ČR a Roty zabezpečení.

Výzbroj:
Hradní stráž je pro reprezentační účely vyzbrojena puškou vz. 52/57 v poniklované úpravě a dále také sečnými zbraněmi. Hlavní zbraní hlavní stráže je ale tzv. samopal „Škorpión“, (vz. 61), který je doplněný kulometem vz. 59.

Uniforma:
Příslušníka Hradní stráže poznáme také díky jeho uniformě, které byly zavedeny v roce 1990. Na stejnokroji můžete prohlédnout několik historických znaků, jako například sdružený legionářský odznak, legionářské knoflíky, nárameníky s ornamenty lipových listů a typ hodnostního označení. Hradní stráž disponuje uniformami letními i zimními, a to jak služebními tak také těmi reprezentačními. Uniformy Hradní stáže jsou světle i tmavě modré barvy. Světlé uniformy se používají především v letních měsících, v nebo v měsících, kdy je tepleji. V ostatním období vojáci oblékají uniformy tmavomodré barvy. V zimním období tytu stejnokroje doplňují o kabáty, kožešinové límce a šály.

Hradní stráž Den vojákem Hradní stráže:
Každý voják stává v šest hodin ráno. Poté následuje běžné zaměstnání, jsou prováděna pořadová cvičení, nácvik sebeobrany, dále také cvičení ve střelbě, které zakončí nástup do čtyřiadvacetihodinové služby. V ní se střídá tzv. hodinová stojka, poté hotovost na strážnici, odpočinek, který následně může vystřídat spánek. Tak to byl ve zkratce jeden den příslušníka HS.

Ostraha Hradu:
ostraze vnějších prostor Pražského hradu jsou určeny strážní roty prvního a druhého praporu. Dále tyto roty stráží areál zámku Lány a dalších objektů, které patří mezi dočasná prezidentská sídla. Dále jsou tyto jednotky určeny k ostraze významných hostů a také k zabezpečování jejich ochrany při různých krizových situacích, ke kterým může během pobytu v České republice dojít.

Hradní stráž Hudba Hradní stráže:
Velice důležitou roli, ve veškerých protokolárních aktech, týkajících se přímo prezidenta republiky na území Pražského hradu, zaujímá právě Hudba Hradní stráže. Doprovází akty, jako například jmenování generálů, udílení státních vyznamenání, jmenování soudců i nástupní audience. Dále Hudba pořádá charitativní koncerty pro různé nadace, sdružení a nadační fondy.

Mezi některé z dalších úkolů patří například příprava a provedení protokolárních aktů na úrovni prezidenta ČR, Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže. Dále připravuje a provádí služební akce, pietní akty, přísahy, nástupní audience. Hudba také zajišťuje odborný výcvik s jednotkami Hradní stráže; provádí charitativní koncerty, slavnostní koncerty, koncerty pro vojsko a civilní organizace. Také organizuje a zabezpečuje hudební produkci při slavnostním střídání na prvním nádvoří Pražského hradu a také při otevírání Jižních zahrad a Královské zahrady. Také má na starosti hudební produkci při bohoslužbách a jiných aktech pořádaných duchovní službou AČR.

Hradní stráž Rota zabezpečení:
Hlavní úkolem roty je podpora jednotek Hradní stráže při plnění jejich úkolů. Díky tomu se jednotka rozděluje na
Dopravní četu, Motocyklovou četu, Četu skladů a Četu psovodů. Nyní se pojďme s činností jednotlivých částí roty seznámit.

Dopravní četa:
Začneme tedy dopravní četou, která má na starosti především přepravu osob nebo materiálu, a to podle potřeb Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Tyto osoby nebo materiály přemísťuje do míst, určených k plnění stanovených úkolů.

Motocyklová četa:
Další z částí je četa motocyklová, jejíž hlavním posláním je ochrana čelních představitelů cizích států. Tuto ochranu provádí v rámci jejich slavnostního přijetí prezidentem republiky. Příslušníci motocyklové roty dále plní speciální úkoly, stanovené Hradní stráží a Vojenskou kanceláří prezidenta republiky. Rota používá různé typy speciálně upravených motocyklů německé značky BMW.

Četa skladů:
Četa zabezpečení má za úkol materiální podporu jednotek Hradní stráže při plnění jejích hlavních úkolů.

Rozcestníky všech památek: ZDE

Četa psovodů:
Podpora strážní jednotky, a to především v aktivní ochraně sídel prezidenta republiky, to vše a mnohem víc mají v popisu práce příslušníci čety psovodů. K těmto úkolům jsou využíváni psi hlídkoví nebo psi speciální. Hlídkoví jsou připravováni pro strážní službu v těsném kontaktu se psovodem, speciální jsou určeni například k vyhledávání výbušných systémů.

Jak tedy vidíte, život příslušníka Hradní stáže není nikterak jednoduchý. Ať už počínaje nelehkým výcvikem a konče například plněním úkolů na ochranu prezidenta republiky, nebo nekonečně dlouhou službou, které obsahuje také hlídkování u hlavní brány Pražského hradu. Zde na každé straně, za každého počasí uvidíte nehnutě stát příslušníka stráže a také si můžete prohlédnout jejich slavnostní střídání.

Lucie Niebauerová

Adresa:
Pražský hrad
119 08 Praha 1

GPS: Loc: 50°5′23.591″N, 14°23′59.79″E

Spojení:
tram č. 1, 8, 15, 18, 20, 22, 26 – stanice Pražský hrad;
metro A – stanice Malostranská

Památky Praha 1: - zde

Památky Praha 2: - zde

Rubrika památky Prahy : - zde

Rubrika osobnosti Prahy :- zde

Zdarma tištěný průvodce po památkách: - zde

« « Výstava kresleného humoru života…tak jak jej vidí Pavel Kantorek | Pražský hrad – co je možné vidět a navštívit » »

Both comments and pings are currently closed.

3 reakce u článku “Pražský hrad – Hradní stráž”

  1. Martina napsal:

    O víkendu se s dětmi půjdeme na Pražský hrad podívat a jsem ráda, že budu dětem moct o hradní stráži něco říct. Článek mě moc potěšil

  2. Roman Stojka napsal:

    Ahoj vsem hledam nejaky kluky z nastupni terminu Duben 2001….

  3. michal ursulinky napsal:

    no tak jsi našel co se děje:-):-):-)