Městská hromadná doprava v Praze

Městská hromadná doprava

Hlavním dopravcem v oboru městské hromadné dopravy v Praze je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Celkem přepraví za rok více než miliardu cestujících. Pro jejich přepravu slouží systém metra, tramvají a autobusů.

Kam pro informace?
informace Dopravního podniku hlavního města Prahy – 800 191 817, denně 7 – 21 h

* Na lince metra A a C v podchodu stanice Muzeum
Otevřeno denně 7.00 – 21.00
* Na lince metra B v podchodu stanice Můstek, pod Jungmannovým náměstím
Otevřeno po – pá 7.00 – 18.00
* Na lince metra B ve stanici Anděl
Otevřeno po – pá 7.00 – 18.00
* Na lince metra C ve stanici Nádraží Holešovice
Otevřeno po – pá 7.00 – 18.00
* V budově Magistrátu hl. m. Prahy, Praha 1, Jungmannova 29
Otevřeno po – pá 7.00 – 18.00
* Na letišti Ruzyně, Terminál 1 a Terminál 2
Otevřeno denně 7.00 – 22.00
* http://www.dpp.cz

Jak jezdí městská hromadná doprava v Praze? Plán pražského metra

Metro
Síť pražského metra tvoří 3 linky označené písmeny a barevně rozlišené:
Zelená barva (Depo Hostivař – Dejvická), trasa A

Žlutá barva (Černý Most – Zličín), trasa B

Červená barva (Háje – Letňany) trasa C

Přestupní stanice:
Muzeum (trasy A a C),
Můstek (trasy A a B)
Florenc (trasy B a C)

Metro je v provozu denně od 5.00 do 1.00. Časový interval mezi odjezdy souprav je ve špičce pracovního dne cca 2-3 minuty, mimo špičku 4 – 10 minut.

Tramvaje: Tramvaj
Denní provoz je od 4.30 do 24.00 hodin;
noční provoz mezi 00.00 hod. a 4.30 hod. zajišťují linky č. 51 – 59 v intervalu 30 minut. Centrální přestupní zastávka nočních linek je zastávka Lazarská. Jízdní řády tramvají jsou umístěny v jednotlivých zastávkách.

Historická tramvaj
Nostalgická linka č 91 – okružní jízdy

Autobusy Autobus
Denní provoz je od 4.30 do 00.30 hodin;
noční provoz mezi 00.30 a 4.30 hodin zajišťují linky č. 501 – 514 a 601 – 604.
Jízdní řády autobusů jsou umístěny v jednotlivých zastávkách.

Lanová dráha
Lanová dráha na vrch Petřín je vedena po trase Újezd – Nebozízek – Petřín. V provozu je denně od 9.00 do 23.30 (duben – říjen) a 9.00 – 23.20 (listopad – březen) a jezdí v intervalu 10, resp. 15 minut.

Jízdné v pražské městské hromadné dopravě
Cestovat městskou hromadnou dopravou lze pouze s platnou jízdenkou, kterou si cestující opatří před nástupem do vozidla nebo před vstupem do přepravního prostoru metra. Jízdenka je platná jen tehdy, je-li označena v označovacím zařízení. Jízdenky jsou v prodeji ve vybraných stanicích metra, v prodejnách novin a časopisů, v informačních střediscích Dopravního podniku, v hotelích, cestovních kancelářích, obchodních domech apod. Jízdenky pro jednotlivou jízdu lze rovněž získat v automatech umístěných ve stanicích metra nebo v blízkosti některých stanic povrchové dopravy.

Druhy jízdného
a) Základní  jízdenka 32,- Kč, platí 90 minut
zvýhodněná (děti 6 – 15 let a senioři 65-70 let) 16,- Kč
* Základní  jízdenka: platí pro metro, tramvaje, autobusy a lanovou dráhu na Petřín 90 minut od
označení jízdenky.
V pracovní dny od 20 h večer do 5 h ráno, v sobotu, neděli a státem uznané svátky platí jízdenky od označení 90 minut.

Krátkodobá jízdenka 24,- Kč
zvýhodněná (děti 6 – 15 let a senioři 65-70 let) 12,- Kč
* Jízdenka s omezenou přestupností: pro tramvaje a autobusy platí 30 minut – je přestupní.

SMS jízdenka
Nákup SMS jízdenky je jednoduchý. Cestující odešle SMS ve tvaru:
DPT + níže uvedený typ  na telefonní číslo 902 06 a nejpozději do dvou minut obdrží SMS jízdenku.

Typy SMS , které je nutné odeslat na číslo 90206
DPT32
– jízdenka na 90 minut za 32,-kč
DPT24 – jízdenka na 30 minut za 24,-kč
DPT110 – jízdenka na 24 hodin  za 110,-kč
DPT310 – jízdenka na 72 hodin za 310,-kč

* více zde

Dovozné
* zavazadlo, kočárek bez dítěte 16,- Kč
* pes bez schrány 16,- Kč

Časové jízdenky/kupóny
* na 24 hodin 110,- Kč, zvýhodněná (děti 6 – 15 let) 55,- Kč
* na 3 dny (72 hodin) 310,- Kč + 1 dítě 6 – 15 let zdarma
Tyto jízdenky platí ve všech prostředcích městské hromadné dopravy a jsou přestupní. Jízdenka platí příslušný počet hodin od okamžiku označení. Jízdenky lze zakoupit např. v informačních střediscích Dopravního podniku.

Přehled jízdného:

Bezplatná přeprava osob a věcí

* děti do 6 let
* děti do 10 let (povinnost prokázat věk dítěte průkazkou se jménem a příjmením, datem narození a fotografií, ověřenou jejím vydavatelem.)
* děti od 10 do 15 let (povinnost prokázat se aplikací „Jízdné zdarma“ nahranou na opencard)
*osoby od 65 do 70 let (povinnost prokázat se aplikací „Jízdné zdarma“ nahranou na opencard)
* občané ČR a osoby s trvalým pobytem v ČR starší 70 let
* invalidé (pouze občané ČR, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P) včetně invalidního vozíku, průvodce a psa
* kočárek s dítětem
* zvířata ve schráně
* zavazadla do rozměru 25 x 45 x 70 cm
* zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a průměru 20 cm
* desky do rozměru 100 x 100 x 5 cm
* 1 pár lyží
* jízdní kolo (metro, vybrané tramvaje)

Kontrola jízdenek
Platnost jízdenek mohou kdykoliv během jízdy nebo pobytu v přepravním prostoru metra ověřovat kontroloři Dopravního podniku. Kontrolor je oprávněn požadovat od cestujícího předložení platné jízdenky, odebírat neplatné jízdenky a vybrat v případě jízdy bez platné jízdenky pokutu. Pokuta je 950 Kč, při zaplacení na místě (nebo 3. – 15. den v doplatkové pokladně DP) je pokuta 700 Kč, v případě nezaplacení dovozného vybírá kontrolor pokutu 200 Kč, která se při zaplacení na místě nebo v doplatkové pokladně Dopravního podniku snižuje na 100 Kč. Kontrolor se prokazuje žlutočerveným odznakem a služebním průkazem. Vydává potvrzení o zaplacení stanovené částky.

Informace pro osoby se sníženou možností pohybu
Bezbariérový přístup v metru:
linka A – stanice Dejvická, Muzeum, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař
linka B - stanice Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Smíchovské nádraží, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most
linka C – stanice Letňany, Prosek, Střížkov, Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc, Hlavní nádraží, Muzeum, Vyšehrad, Pankrác, Budějovická, Roztyly, Chodov, Opatov, Háje

Zvláštní autobusové linky
Linky 1 a 3 zajišťující přepravu tělesně postižených na vozících spojují sídliště Černý Most II, Jižní Město II, Řepy, Sídliště Ďáblice s centrem města, kde je umožněn vzájemný přestup (stanice Florenc). Linky jsou v provozu pouze v pracovní dny.
linka 291 spojuje zdravotnická zařízení v oblasti I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova
Podrobné informace: http://www.dpp.cz