Královská cesta – Malá Strana

chrám sv. Mikuláše091003

Po překonání Karlova mostu prošel slavnostní průvod pod Malostranskou mosteckou věží a vydal se přes Malou Stranu vzhůru ke svému cíli. Na cestě však narazil na mnohé památky a zajímavosti, o kterých je nutné se zmínit.

Stránka:  Královská cesta a korunovace českých králů čtěte zde

Praha 1 -  Malostranské náměstí - historické Osídlení této části Prahy se datuje již od devátého století, kdy se zde začali usazovat především kupci a obchodníci ale také řemeslníci a správní nebo církevní instituce. Malá Strana se v minulosti skládala z menších osad, jako například byla založena Obora, Nebovidky, Rybáře, Trávník nebo Úvoz. Český král Přemysl Otakar II. udělil Malé Straně v roce 1257 městský statut. Začaly vznikat nové ulice a bylo vybudováno velké obdélníkové náměstí, které se stalo centrem této pražské čtvrti. Většina staveb byla však zničena při požáru v roce 1541. V současné době zde sídlí významné státní organizace a pro množství památek se stala Malá Strana jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů.

Mostecká ulice
Po průchodu mosteckou branou přijdeme do Mostecké ulice, kterou po obou stranách lemují nádherné historické domy. Po levé straně vás uvítá Saský dům, ve kterém se v devatenáctém století nacházel velice významný hostinec a také knihkupectví a obchod s papírem. V blízkosti domu stojí významný pražský kostel Panny Marie pod řetězem. Naproti Saskému domu stojí růžový dům U Velryby, dům U Černého medvěda a U Salvátora. Mezi další významné domy Mostecké ulice patří dům U Zlatého řetězu, dům U Černého orla, dále dům U Tří červených srdcí a Kounický palác.

Malostranské náměstí Malostranské náměstí
Nyní se přesuneme dále a dojdeme na Malostranské náměstí, které je centrem Malé Strany. Náměstí se dá rozdělit na dvě části, a to na horní a dolní část. Tyto části jsou od sebe odděleny barokním kostelem svatého Mikuláše. Dominantou náměstí je dále také morový sloup Nejsvětější Trojice se sochami Panny Marie a českých světců, který sem byl roku 1717 umístěn jako poděkování za vymizení morové epidemie. V místech dnešního Šternberského paláce vypukl 2. června 1541 požár, který nejen, že zničil dvě třetiny domů Malé Strany, ale také vystoupal na Pražský hrad. Náměstí dříve sloužilo jako tržní prostor i pro různé společenské události. Kromě trhů zde také stávala šibenice či pranýř.

Významné památky  Malostranské náměstí - chrám sv. Mikuláše
Náměstí je lemováno řadou významných budov a paláců. Dominantní postavení zaujímá chrám svatého Mikuláše a sousední Profesní dům. Ve středu náměstí stojí také Grömlingovský palác, který je unikátní pro svou fasádní výzdobu, na které jsou plastiky mytologických postav. V tomto domě byla prý v minulosti od roku 1874 vyhlášená kavárna. Další dominantní stavbou je dům Smiřických, který v současnosti slouží pro účely Parlamentu České republiky. Významný je také sousední Šternberský palác, ve kterém se scházeli významní čeští učenci jako Josef Dobrovský či František Palacký. Palác sousedí s budovou Malostranské radnice, tedy v pořadí třetí pražská radnice. V současnosti se zde však namísto porad konají koncerty a divadelní představení. Ve vedlejším domě U Flavínu býval pivovar, a sousední Kaiserštejnský palác proslul proto, že zde bydlelo množství slavných osobností. Kromě operní zpěvačky Emy Destinové zde žila operní pěvkyně M. Sittová-Petzoldová a geolog a paleontolog Joachim Barrande. Pokud budeme pokračovat po obvodu náměstí, věnujme pozornost rohovému domu U Zlatého klíče a protějšímu domu U Zlatého hroznu.

Nyní se pomalu přesuneme do druhé části náměstí, kde si po levé straně můžeme prohlédnout dům U Červeného jelena, dále dům U Tří zlatých hvězd či dům U Zlatého lva. Právě zde byla v období renesance vyhlášená vinárna, do které rádi chodili velikáni té doby, jako například Tycho Brahe a Johannes Kepler. Mimo jiné právě zde vznikla první pražská zastavárna. Významnou stavbou je dále rohový Hartigovský palác, ve kterém dnes sídlí Hudební fakulta Akademie múzických umění. Dominantou je však rozsáhlý Liechtensteinský palác.

Nerudova ulice Dům U Dvou Slunců
Název Nerudova získala tato ulice proto, že právě zde žil v domě u Dvou slunců Jan Neruda. Ulice se tak stala inspirací pro mnohá jeho díla, například pro povídky Malostranské.  Unikátní jsou zde však nádherné historické domy. Prohlídnout si tak můžete jejich zachovalé starobylé zdobené dveře a historická domovní znamení, jako jsou nádherné sošky, reliéfy a obrazy. Obrazy jsou umístěny převážně u vchodu do domů. Tyto obrazy se v minulosti používaly stejným způsobem, jako se dnes užívá číslování ulice. Podle toho pak nesly domy obvykle i své jméno. V Nerudově ulici od 3. března 1908 do 17. listopadu 1909 jezdila první pražská autobusová linka, tedy vůbec první autobusová linka v českých zemích.

Paláce Nerudova ulice Praha 1 -  Malostranské náměstí
Dále si zde můžete prohlédnout barokní Morzinský palác. Toto dvoupatrové sídlo rodu Morziců vyniká svými nadokenními římsami a balkonem, který podpírají dvě heraldické sochy Maurů. Zajímavostí je, že právě v tomto paláci byla zřízena první pražská protestantská modlitebna. V letech 1713-1714 zde došlo k rozsáhlé přestavbě podle plánů Jana Santiniho Aichla. Průčelí paláce je ozdobeno plastikami mouřenínů, kteří pocházejí z dílny Ferdinanda Maxmiliána Brokofa.

Avšak nejmonumentálnější stavbou v Nerudově ulici je palác původně Kolovratský čp. 214. Tato rezidence byla od roku 1768, podle svých nových majitelů, nazývána Thun-Hohenštejnský palác. Jeho počátky sahají do let 1721-1726 a pravděpodobně byl také jedním z projektů Jana Santiniho Aichla. Palác dnes slouží jako italské velvyslanectví. Dále zde stojí také kostel Panny Marie Andělské a svatého Kajetána. Zajímavostí je, že tento kostel nemá žádné věže. Vybudován byl v letech 1711-1717. V té době zde stával také klášter, ve kterém se 22. února roku 1835 první veřejné divadelní představení. Divadlo disponovalo sto osmdesáti sedadly a vůdčí osobností Kajetánského divadla byl Josef Kajetán Tyl.

Další významné památky Korunovační průvod - Malostranské náměstí
Kromě již zmíněných památek utváří Nerudovu ulici dům U Červeného lva, U Zlaté koruny, U Osla v kolébce, U Tří červených jelínků, U Červeného orla, U Červeného beránka, U Zlatého orla, U Červeného kola, dále pak dům U Zlatého lva, U Černé Matky Boží, U Zeleného raka, U Bílé labutě či rohová Zlatá hvězda. V domě U Tří housliček například bydlely v minulosti tři rodiny pražských významných houslařů. V domě U Zlaté číše zase bydlela zlatnická rodina.

Královský průvod
Další ze zastávek na krase korunovačního průvodu byla před chrámem svatého Mikuláše. Zde již na nové vladaře čekali otcové jezuité společně se svými svěřenci, aby nového panovníka přivítali. Poté průvod vyrazil Nerudovou ulicí, kde krále vítali obyvatelé Hradčan. Poté průvod pokračoval vzhůru na Pražský hrad.

Mapa Královské cesty

http://maps.google.cz/maps/ms?msa=0&msid=202947159415092968266.0004abe1a80f4793818ca

………………………………………………………………………………………………………………………

KUDY VEDE KRÁLOVSKÁ CESTA:

………………………………………………………………………………………………………………………

1. Náměstí republiky
2. Staroměstské náměstí
3. Karlova ulice a Karlův most
4. Malá strana a Malostranské náměstí
5. Strahovský klášter  a Hradčany
6. Pražský hrad

Karlův most Královská korunovační cesta začíná na Náměstí Republiky, kde dříve stával Královský dvůr, druhé sídlo českých králů, pokračuje  Celetnou ulicí až na Staroměstské náměstí.

Z náměstí cesta vede na Karlův most a dále na Malou stranu. Z Malostranského náměstí cesta pokračovala do vrchu Nerudovou ulicí až na Pražský hrad.

V tomto průvodci Vás celou cestou provedeme a upozorníme na nejzajímavější místa, historické události a památky na trase.

Jako bonus Vám v první části průvodce nabízíme historický vývoj Královské cesty a hlavně popis korunovace českých králů. Těšíme se, že si z Královské cesty odnesete spoustu nových zážitků a vžijete se do doby, kdy Prahou procházeli královské průvody a lidé oslavovali nového krále, do kterého vkládali své naděje.

Přejeme Vám mnoho nových zážitků a poznejte Královskou cestu sami

………………………………………………………………………………………………………………………

JAK PROBÍHALA KRÁLOVSKÁ KORUNOVACE:

………………………………………………………………………………………………………………………

Královská cesta – úvod

Královská korunovace

Kdo se mohl stát panovníkem

Korunovační průvody

Korunovace otce vlasti Karla IV.

První a poslední korunovace

Korunovační hostina

České korunovační klenoty

Tajemství svatováclavské koruny
Seznam korunovaných hlav
Královský dvůr

………………………………………………………………………………………………………………………

KULTURA, VÝSTAVY A AKCE POŘÁDANÉ NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE PRAGUE CITY LINE PRAHA 1

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE TRASY

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Stadion FK Viktoria Žižkov | Nejvyšší purkrabství – sídlo nejvyššího královského úředníka » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář