Královská cesta – Karlova ulice a Karlův most

Karlův most101109_028

Ze Staroměstského náměstí pokračoval korunovační průvod Karlovou ulicí směrem ke Karlovu mostu, po kterém se průvod přesunul na Malou Stranu. Ještě než dorazil do Karlovy ulice, procházel Malým náměstí, které se nachází mezi Staroměstským náměstím a Karlovou ulicí.

Stránka:  Královská cesta a korunovace českých králů čtěte zde

Karlův most – panoramatická fotografie
(najeďte myší na obrázek a a pohybem kurzoru se začne pohybovat i obrázek)

Malé náměstí pha1-male-namesti101026_004
Náměstí s trojúhelníkovým půdorysem je kolem dokola obklopeno nádhernými renesančními domy. Ve středověkých dobách bylo náměstí centrem francouzských kupců. Ti zde měli také své pohřebiště. Původně se náměstí říkalo Ryneček, později nesl název Malý ryneček a polovině devatenáctého století dostalo název Malé náměstí. V minulosti zde bylo také soustředěno velké množství lékáren, proto bylo náměstí velmi hojně vyhledáváno.

Památky na náměstí
Hned vedle renesančního domu U Bílého lva máte možnost na rohu spatřit dům U Zlatého rohu. Vpravo od něj si můžete prohlédnout rozsáhlý Richterův dům, ve kterém byla kolem roku 1400 zřízena první pražská lékárna. V roce 1882 byla právě v tomto domě zřízena první pražská telefonní ústředna. Dále turisty zaujme sousední úzký dům s červenou fasádou. Jedná se o dům U Zlaté lilie, sousedící s domem U Zlatého orla, U Černého koníčka a s rohovým domem U Zlaté koruny.

Malé náměstí neboli Rynek – panoramatická fotografie
(najeďte myší na obrázek a a pohybem kurzoru se začne pohybovat i obrázek)

pha1-male-namesti101026_013 Třetí strana je tvořena dalšími významnými stavbami. Jedná se o dům U Bílého lva, ve kterém se nacházela první pražská tiskárna. Avšak nejvýznamnější je Rottův dům. Dům pražského železáře Rotta pochází z roku 1890, a unikátní je především jeho fasáda. Na té jsou překrásné ornamenty, vyjadřující různá řemesla a hospodářství. Ornamenty byly vytvořeny podle kartonů slavného umělce Mikoláše Alše. V samotném srdci náměstí je umístěna zcela funkční studna s železnou mříží, pocházející z roku 1560. Jistě si nezapomeňte prohlédnout andělíčky a lva na vrcholku studny.

Karlova ulice
Z Malého náměstí průvod procházel Karlovou ulicí, která sloužila jako spojnice s Křížovnickým náměstím. Původně se ulice jmenovala Svatoklimentská, později byl název změněn na Zlatnická, Ševcovská a také Nožířská. Tato ulice zde existovala již ve dvanáctém století. Zde se nacházelo velké množství významných historických památek, se kterými se nyní seznámíme.

Památky podél Karlovy ulice
Královský průvod nejprve projížděl kolem domu U Tří granátových jablek, dále pak kolem domu U Tří andělů a domu U Hejnů. Na protější straně stojí U Zlaté hrušky, U Zlatých hodin a U Zlatého jablka. Nedaleko těchto staveb stojí další velice významná památka. Jedná se o Clam-Gallasův palác, který patří k nejvýznamnějším palácovým stavbám v Praze. Dříve patřil tento palác k významným pražským kulturním centrům. Kromě koncertů se zde konala také divadelní představení. Vystupovala zde také mnoho slavných osobností, jako například Wolfgang Amadeus Mozart či Ludwig van Beethoven.

Dalšími významnými domy jsou dům U Zlaté ovce, poté protější U Zlaté Slámy a U Černého Hada. Dalším domem s nádhernou fasádou je dům U Bílého Koníka a dům U Zlaté Studně na rohu. Tento dům patří mezi nejstarší a nejkrásnější domy na Starém Městě pražském. Nejednoho turistu překrásná barokní fasáda se štukami světců. Dalším významným domem je rohový dům U Modré Štiky, ve kterém byl provozován první pražský biograf.

Klementinum Klementinum
Největší část však zaujímá budova pražského Klementina, postavené v roce 1556 jako kolej Jezuitské univerzity. Na stavbě se podílelo velké množství významných stavitelů, malířů a sochařů. Pod jejich rukama tak vznikl rozsáhlý komplex, který obsahoval sály, učebny, ale také ubytovací, hvězdárna a dále také přilehlé kostely. V roce 1618 byly Jezuité vypovězení a o několik let později byla do budovy Klementina převezena knihovna Karlových kolejí. V roce 1751 se budova stala sídlem muzea matematiky. Dále se zde nacházela velice významná astronomická observatoř, založená v roce 1722.

Klementinum Mezi nejvýznamnější části Klementina patří především Hodinová a Astronomická věž. Astronomická věž je vysoká osmašedesát metrů. Cibulová báň na jejím vrcholu je osazená sochou Atlanta, kterou ve své ruce drží zeměkouli. Ve věži od roku 1775 nepřetržitě pracuje meteorologická observatoř, která měří a zaznamenává klimatické změny v Praze. Tím, že k tomuto měření dochází již přes dvě stě let, se pražské Klementinum získalo mnohá světová prvenství. V roce 1750 byly v důsledku astronomického pozorování do věže instalovány astronomické přístroje. Mezi další poklady ukryté za zdmi Klementina patří například sbírka historických globusů v Matematickém sále, či Zrcadlová kaple nebo barokní knihovní sál. Dále je zde umístěno třináct slunečních hodin. V současné době zde sídlí Národní knihovna České republiky, ve které jsou umístěny mnohé významné unikáty.

Sakrální památky
Součástí komplexu Klementina jsou také sakrální památky. Kostel sv. Klimenta byl jedním ze svatostánků pražské jezuitské koleje. Kostel vznikal v letech 1711-  1715. V Interiéru kostela si můžete prohlédnout unikátní sochařskou výzdobu od Matyáše Bernarda Brauna. Kostel disponuje dokonalou akustikou, díky které dochází při bohoslužbách a koncertech k nezapomenutelným zážitkům.

Kostel svatého Klimenta má s Vlašskou kaplí Nanebevzetí Panny Marie, postavenou roku 1590 ve stylu renesance, společný vchod. Jedná se o oválnou stavbu, pocházející z dílny italských stavitelů. Kaple ve svém interiéru ukrývá překrásnou barokní výzdobu. Na hlavním oltáři si můžete prohlédnout překrásný obraz Nanebevzetí Panny Marie.

Avšak nejvýznamnější stavbou, která utváří část Křížovnického náměstí, je kostel svatého Salvátora na rohu ulice. Tento trojlodní kostel byl postaven v letech 1578 – 1581, V minulosti byl tento chrám hlavním českým jezuitským chrámem. Na první pohled návštěvníky zaujme překrásná sochařská výzdoba průčelí kostela, pocházející z dílny sochaře Bendla. Tento umělec se také postaral o bohatou sochařskou výzdobu interiéru. V roce 2004 zde byla založena první akademická farnost v Čechách.

Další památky
Na protější straně Klementina máte možnost spatřit další velice významné domy. Dům U Zlatého hada, ve které se nacházela první pražská kavárna. Dalšími důležitými stavbami je dům U Kamenné mořské panny, Schönfeldský dům, kde v minulosti sídlila tiskárna a nakladatelství, které vydávalo známé c.k. pražské poštovské noviny. Významný je dále také Pöttingovský palác, či Colloredo-Mansfeldský palác ale především dům U Francouzské koruny. Jedná se totiž o dům, ve kterém bydlel významný astronom Johannes Kepler.

Karlův most Karlův most
Naše další cesta povede na druhý nejstarší most v České republice. Karlův most byl vystavěn 1357 na místě bývalého Juditina mostu, který byl rozvodněnou řekou stržen. Stavbu inicioval král Karel IV. a díky němu staviteli Petru Parléři mohl být most v roce 1402 dokončen. Stavba, dlouhá bezmála pět set dvacet metrů je spojnicí mezi Starým Městem a Malou Stranou. Je tvořena šestnácti mohutnými oblouky osazena třiceti barokními sochami a sousošími. Na obou stranách se tyčí dvě věže, Malostranská mostecká věž Staroměstská mostecká věž, sloužící pro vjezd na most. V roce 1784 a 1890 došlo k obrovským povodním, které s sebou přinesly obrovské množství naplavenin, které zapříčinily, že byl most poničen. Práce na dokončení následků povodní byly dokončeny až v roce 1892. Ačkoliv byl most v minulosti určen pro přepravu dopravními prostředky, je od roku 1965 určen pouze pro pěší

Královský průvod Korunovační průvod - Křižovnické náměstí
Průvod pokračoval ze Staroměstského náměstí směrem k Malému náměstí, kde již na nového panovníka čekali zástupce obchodníků a církevní hodnostáři, aby nového krále přivítali. Poté se celý průvod dostal přes Karlovu ulici ke Křížovnickému náměstí, kudy pokračoval přes řeku po Karlově mostě, odkud postupně vystoupal na Pražský hrad ke slavnostnímu ceremoniálu.

Mapa Královské cesty

http://maps.google.cz/maps/ms?msa=0&msid=202947159415092968266.0004abe1a80f4793818ca

………………………………………………………………………………………………………………………

KUDY VEDE KRÁLOVSKÁ CESTA:

………………………………………………………………………………………………………………………

1. Náměstí republiky
2. Staroměstské náměstí
3. Karlova ulice a Karlův most
4. Malá strana a Malostranské náměstí
5. Strahovský klášter  a Hradčany
6. Pražský hrad

Karlův most Královská korunovační cesta začíná na Náměstí Republiky, kde dříve stával Královský dvůr, druhé sídlo českých králů, pokračuje  Celetnou ulicí až na Staroměstské náměstí.

Z náměstí cesta vede na Karlův most a dále na Malou stranu. Z Malostranského náměstí cesta pokračovala do vrchu Nerudovou ulicí až na Pražský hrad.

V tomto průvodci Vás celou cestou provedeme a upozorníme na nejzajímavější místa, historické události a památky na trase.

Jako bonus Vám v první části průvodce nabízíme historický vývoj Královské cesty a hlavně popis korunovace českých králů. Těšíme se, že si z Královské cesty odnesete spoustu nových zážitků a vžijete se do doby, kdy Prahou procházeli královské průvody a lidé oslavovali nového krále, do kterého vkládali své naděje.

Přejeme Vám mnoho nových zážitků a poznejte Královskou cestu sami

………………………………………………………………………………………………………………………

JAK PROBÍHALA KRÁLOVSKÁ KORUNOVACE:

………………………………………………………………………………………………………………………

Královská cesta – úvod

Královská korunovace

Kdo se mohl stát panovníkem

Korunovační průvody

Korunovace otce vlasti Karla IV.

První a poslední korunovace

Korunovační hostina

České korunovační klenoty

Tajemství svatováclavské koruny
Seznam korunovaných hlav
Královský dvůr

………………………………………………………………………………………………………………………

KULTURA, VÝSTAVY A AKCE POŘÁDANÉ NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE PRAGUE CITY LINE PRAHA 1

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE TRASY

………………………………………………………………………………………………………………………

.

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Pražský hrad – I. nádvoří | Pražský hrad – Starý královský palác » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář