Klementinum

Pha1 - Klementinum046

Klementinum – plánek a popis areálu

Klementinum Největší historický areál hned po Pražském hradu. Sloužil jako jezuitská kolej a dnes je sídlem Národní knihovny České republiky a Státní technické knihovny. Na níže uvedeném obrázku si můžete prohlédnout  areál Klementina  a jeho rozvržení. » Pokračování »

Pha1 - Klementinum

Klementinum

Klementinum, bývalá jezuitská kolej, je hned po Pražském hradu druhou nejrozsáhlejší stavební památkou v Praze a také největší jezuitskou stavbou v Čechách. Jezuité přišli do Prahy roku 1556, kdy je povolal císař Ferdinand I. Habsburský, aby posílil svoji protireformační politiku v Čechách. » Pokračování »

Pha1 - Klementinum_kostel sv Salvatora02

Klementinum – Kostel sv. Salvátora a svatého Klimenta

Nyní se seznámíme se dvěma kostely, které jsou nedílnou součástí pražského Klementina. Kostel svatého Salvátora je největší a nejstarší kostel v areálu Klementina. Jednalo se o nejdůležitější chrám hlavního jezuitského sídla v Praze. Vstupme tedy do kostela, který se nachází  přímo naproti Karlovu mostu, směrem z Křížovnického náměstí. » Pokračování »

Klementinum_Astronomicka vez

Klementinum – Astronomická věž

Další naše prohlídka bude směřovat na ochoz klementinské Astronomické věže, odkud se nám rozprostře ojedinělý výhled na centrum Prahy. Vystoupejme vzhůru a ponořme se do historie významných meteorologických měření. » Pokračování »

Pha1 - Klementinum046

Klementinum – základní informace

Nedaleko Karlova Mostu na trase Královské cesty se rozprostírá rozsáhlý a v minulosti velice významný komplex  staveb. Jedná se o pražské Klementinum, které je v současnosti považováno, díky své rozloze, za jeden z největších stavebních komplexů v Evropě. Prohlídka vůbec nejstarší a největší jezuitské koleje v Čechách může začít. » Pokračování »

klementinum_revove nadvori

Klementinum – Od nádvoří k významným osobnostem

Přesuneme se společně na nejkrásnější z klementinských nádvoří, kde se seznámíme s významnými osobnostmi, které se výrazně zasloužily o rozvoj Klementina, a to ať už se jedná o malíře, stavitele, ale také vzdělance a učence. » Pokračování »

Klementinum_zrcadlová kaple

Klementinum – významné památky a legendy

K budově Klementina se váže několik pověstí. První z nich vypráví o jezuitském pokladu, ukrytém v podzemí Klementina a druhá zase o duchovi, který za zdmi jezuitské koleje straší. V areálu se také nachází několik kaplí, které by jistě neměly uniknout vaší pozornosti. » Pokračování »

Klementinum_barokní knihovní sál

Klementinum – Národní knihovna a barokní knihovní sál

S budovou pražského Klementina je spojena především Národní knihovna České republiky, obsahující více než šest milionu dokumentů. Tyto literární sbírky mají obrovský význam nejen pro Českou republiku, ale po celou Evropu. » Pokračování »

FOTOGALERIE

MAPA (otevřít v novém okně)


Související příspěvky: