Pražský hrad – seznámení s historií

Pražský hrad

Pojďme společně navštívit místo spojené s bájnými knížaty , králi a prezidenty. Místo , kde se utvářely dějiny našeho státu.
Ano hádáte  správně , navštívíme a snad i poznáme Pražský hrad symbol matičky Prahy , ale i České republiky.

Stránka  o  Pražském hradu více čtěte zde

Pražský hrad – panoramatická fotografie

Počátek
Chrám sv. Víta Pražský hrad byl dle dochovaných historických pramenů založen přemyslovských knížetem Bořivojem roku 880. Toto středověké hradiště bylo poté opevněno příkopem a valem z kamení a hlíny. Poté na území hradu vyrostly kostely, nejprve kostel Panny Marie, a v první polovině desátého století kostely zasvěcené svatému Jiří a svatému Vítu. Píše se tedy desáté století a Pražský hrad se stává sídlem hlavy státu, knížete a později také krále. Kromě hlav státu zde však působil i nejvyšší představitel církve, pražský biskup. Později byla v místě původní rotundy postavena bazilika svatého Víta, jež se stala hlavním hradním kostelem. A čím byla také velmi významná? Byly zde totiž uchovány relikvie světců a patronů Země. Nutno zmínit svatého Víta, Václava a také Vojtěcha.

Křížem krážem staletími

Co přinesla vláda Lucemburků?
Dalším historickým mezníkem, důležitým v historii stavby, je období čtrnáctého století, kdy na český trůn usedá rod Lucemburků. V té době se Pražský hrad, díky osobě Karla IV., poprvé stává císařskou rezidencí a zároveň sídlem panovníka Svaté říše římské. Hrad v té době prodělal rozsáhlé rekonstrukce, kdy byl přestavěn královský palác a posíleno hradní opevnění. Stavební práce se nevyhnuly ani chrámu svatého Víta, který začal získávat gotickou podobu.

Od husitství k Jagelloncům Vladislavský sál
Nastává období husitských válek, které nebylo pro Hrad nijak příznivé. Po desetiletí nebyl nikým obýván, což se výrazně podepsalo na hradních budovách a na opevnění, které začaly pomalu chátrat. V roce 1483 začalo opět svítat na lepší časy. Na trůn usedá dynastie Jagellonců, která se na Hradě usídlila. Chátrající zdi byly opět opraveny a dokonce vyrostly nové obranné věže Prašná věž, Nová bílá věž a také Daliborka. Dále došlo k přestavbě a rozšíření královského paláce. Zajímavostí je, že v té době byl nádherný Vladislavský sál považován za největší světský klenutý sál tehdejší Evropy.

Na trůn usedají Habsburkové
Renesanční háv
si Hrad oblékl díky další vládnoucí dynastii, tedy Habsburkům. V té době byla založena Královská zahrada, která se dočkala největšího rozmachu v šestnáctém století. Z tohoto období pochází stavby, které měly sloužit především pro zábavu panstva, jimiž byl letohrádek, míčovna, střelnice a také lví dvorek. Jistých úprav se dočkal také královský palác a katedrála, a podél jižních hradeb začaly vznikal zcela nové obytné budovy. Za vlády císaře Rudolfa II. se stalo sídlo centrem vzdělanců a učenců z celého světa. Díky tomu dal císař zbudovat severní křídlo paláce s dnešním známým Španělským sálem, kam si ukládal své bohaté umělecké a vědecké sbírky.

O období slávy a rozkvětu se však nedá hovořit v roce 1618, kdy Pražská defenestrace zahájila dlouhé období válek. Během bojů došlo k velkému poškození a také vyloupení chlouby hlavního města. Druhá polovina osmnáctého století s sebou přináší poslední rozsáhlou přestavbu panovnického sídla, kdy se Pražský hrad stává reprezentačním sídlem zámeckého typu, i přes skutečnost, že hlavním městem říše byla v té době rakouská Vídeň. Hrad tedy po několikáté ve své dlouhé historii začal chátrat a sbírky panovníka Rudolfa II. byly postupně rozprodávány.


Rozcestníky všech památek: ZDE

Opět sídlem císaře
Po roce 1848 opět hradní zdi ožily, neboť se Hrad stal sídlem císaře Ferdinanda V. V tomto období byly zaznamenány další stavební úpravy, během kterých byla přestavěna kaple svatého Kříže na II. nádvoří a také byl upraven Španělský sál a Rudolfova galerie. Dostavbě se nevyhnula ani katedrála, která byla dokončena až v roce 1929.

Hlava státu zpět na Hrad Pražský hrad - třetí nádvoří
Máme tu období vzniku samostatné Československé republiky, pro upřesnění rok 1918, a Pražský hrad se opět stává sídlem hlavy státu. O úpravy, které byly pro nástup prezidenta nezbytné, se výborně postaral v roce 1920 slovinský architekt Josip Plečnik. Tento odborník na slovo vzatý významným způsobem přispěl k současné podobě Pražského hradu.

Současná situace
V současné době na Hradě probíhají rekonstrukce, díky kterým má být Pražský hrad otevřen veřejnosti. Po roce 1989 byly zpřístupněny některé, do té doby uzavřené prostory areálu, jako například Královská zahrada s Míčovnou, jižní zahrady, Císařská konírna, Tereziánské křídlo Starého královského paláce. Dnes se mimo sídla hlavy státu považován za velice významnou kulturní a historickou památkou. Jsou zde uchovávány korunovační klenoty, pozůstatky českých králů, vzácné křesťanské relikvie, umělecké poklady a také množství významných historických dokumentů.

………………………………………………………………………………………………………………………

Aktuální pořádané akce:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

KONTAKT:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa:
Pražský hrad
119 08 Praha 1

GPS: Loc: 50°5′23.591″N, 14°23′59.79″E

Spojení:
tram č.  22, 91– stanice Pražský hrad;
metro A – stanice Malostranská

kudy na Hrad – zde
vyhledat spojení – zde

Dopravní spojení:
Vyhledání spojení: klikněte zde
Informace o pražské dopravě: klikněte zde
Informace o pražské hromadné dopravě: klikněte zde

………………………………………………………………………………………………………………………

MAPA:

………………………………………………………………………………………………………………………

loading map - please wait...

1. nádvoří Pražského hradu: 50.089833, 14.398549
2. nádvoří Pražského hradu: 50.090232, 14.399600
3. nádvoří Pražského hradu: 50.090094, 14.400265
Obrazárna Pražského hradu: 50.090865, 14.398785
Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha: 50.090879, 14.400544
Starý královský palác: 50.090535, 14.401746
Bazilika svatého Jiří: 50.091154, 14.402411
Jiřský klášter: 50.091457, 14.402325
Rožmberský palác, Ústav šlechtičen: 50.091251, 14.403870
Lobkowiczký palác: 50.091443, 14.404074
Prašná věž - Mihulka: 50.091388, 14.400458
Věž Daliborka: 50.092159, 14.404836
Zlatá ulička: 50.091760, 14.403591
Nejvyšší purkrabství Pražského hradu: 50.091960, 14.404321
Královská zahrada Pražského hradu: 50.092903, 14.400222
Zahrada na Baště: 50.090493, 14.397798
Rajská zahrada Pražského hradu: 50.089544, 14.400051
Zahrada Na Valech: 50.090851, 14.403441
Hartigovská zahrada: 50.089915, 14.401274
Jízdárna Pražského hradu: 50.092669, 14.397562
Míčovna Pražského hradu: 50.092455, 14.401242
Královský letohrádek - Belveder: 50.093673, 14.405308
Prezidentský domek na Pražském hradě: 50.092503, 14.399879
Hradní stráž Pražského hradu expozice: 50.092297, 14.397883
Jelení příkop: 50.091677, 14.399965
Produkční zahrady Pražského hradu: 50.092751, 14.395909
Kaple svatého Kříže na Pražském hradě: 50.090053, 14.399407

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE OKOLÍ

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - PRAŽSKÝ HRAD

  Turistický průvodce Prague City Line - PRAŽSKÝ HRAD (velikost souboru: 21,9 MiB)

Pražský hrad patří mezi nejkrásnější a nejrozlehlejší památky Prahy. Pojďme společně navštívit místo spojené s bájnými knížaty, králi a prezidenty. Místo, kde se utvářely dějiny našeho státu.

Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad

  Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad (velikost souboru: 4,5 MiB)

Aktualizováno: 22.1.2016 - Tato pro mnohé nejromantičtější trasa v Praze vás provede nejkrásnější částí pražského vrchu Petřín, neminete Petřínskou rozhlednu, Bludiště, Růžový sad ani Strahovský klášter. Projdete místy s nejkrásnějšími výhledy na Prahu a v případě dobré viditelnosti i na daleké okolí Prahy. Nakonec vás cesta dovede až na Pražský hrad.

Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle

  Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle (velikost souboru: 4,7 MiB)

Aktualizováno: 27.10.2015 - Dear friends, this for many the most romantic track in Prague will take you around the most beautiful part of the Prague Petřín Hill, you will not miss the Petřín Lookout Tower, Mirror Maze, Rose Garden or Strahov Monastery. You will pass the places with the most beautiful views and in case of good visibility you will see also the distant surroundings of Prague. In the end the track will take you to Prague Castle. You can take a walk also in the evening or at ni-ght.The lanterns will be shining nicely and you will feel the atmosphere of the mysterious or even mystical Pra-gue.

Turistický výlet Prague City Line - Od Hvězdy na Pražský hrad

  Turistický výlet Prague City Line - Od Hvězdy na Pražský hrad (velikost souboru: 4,5 MiB)

Tato trasa je publikována jako součást série poznávacích a naučných tras Prahou, které jsou vhodné pro výlety a procházky Prahou. Trasa vede touto oblastí: Obora Hvězda - Letohrádek Hvězda - Ladronka - Petřín - Strahov - Pražský hrad

Zajímavé odkazy

Památky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
- zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde 
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Riegrovy sady | Park Parukářka » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář