Bezbariérová trasa Prahou: Starým městem k Josefovu

Obálka_Historická Praha

Náměstí Republiky – Celetná – Staroměstské náměstí – Pařížská – Židovské město – ulice 17. listopadu

Náš další výlet povede historickou oblastí Staroměstského náměstí, jehož historie sahá až do . století, kdy náměstí tvořilo křižovatku dalekých obchodních cest a sloužilo jako tržiště, které bylo známé po celé tehdejší Evropě, a pražského Židovského města, kde překvapivě nalezneme řadu bezbariérových možností. Jízdní trasa mezi jednotlivými památkami patří mezi ty obtížnější, protože se pohybujeme v centru historické Prahy, kde největší obtíže lidem pohybujícím se na vozíku působí historická dlažba, ale na druhé straně patří mezi ty kratší a vede téměř výhradně po rovině, díky tomu je možné mnohé  terénní nástrahy hravě překonat.

POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE
Začátek trasy: Autobusová zastávka bezbariérové linky č. a č. , Náměstí republiky
Konec trasy: Autobusová zastávka bezbariérové linky č. , č. Řásnovka
délka trasy: 4,5 km
Čas jízdy: 2 hod 0 min
Zaměření: poznávací − historické
Obtížnost: středně náročná pro mechanický vozík, malá náročnost pro elektrický vozík
Cenová hladina: 0,- Kč

Od zastávky bezbariérových linek č. nebo č. pojedeme po pravém chodníku na Náměstí Republiky až k Obecnímu domu. V těchto místech je trasa s menšími obtížemi, které způsobuje nerovnost terénu a vypadané kostky dlažby, sjízdná. První dnešní bezbariérová památka Obecní dům je bezbariérově přístupný bočním vchodem z ulice Pařížská. Tento vchod je označený a je vzdálený přibližně 0 metrů od hrany ulice po její pravé straně. Budova Obecního domu je podrobněji popsána ve trase č. 8, která je ukončena na Náměstí Republiky, v místech, kde tato trasa začíná. Od Obecního domu pokračujeme směrem k Prašné bráně. Zde přejedeme silnici, která do ní ústí, po bezbariérovém přechodu pro chodce a vydáme se po její levé straně do Celetné ulice. Zde jedeme povětšinu po asfaltovém chodníku nebo dlážděné pěší zóně.

Celetná ulice patří mezi nejstarší a nejdůležitější staroměstské ulice. Ve 4. století, za vlády jednoho z nejvýznamnějších českých a i evropských panovníků krále a císaře Karla IV., se stala součástí tzv. Královské cesty. Název ulice je pravděpodobně odvozen od pekařských výrobků zvaných Calty – toto pletené pečivo se tu peklo kdysi ve středověku. Celetná ulice je plná zajímavých a historicky cenných staveb, jejichž základ byl vytvořen již v období gotiky, tyto stavby byly později renesančně a hlavně barokně přestavěny.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vše o pražských památkách

…………………………………………………………………………………………………………………………

Prašná brána, pod kterou jsme projeli, představuje vstup do Starého Města pražského. Od roku 475 nahradila bránu z přemyslovského období. Byla postavena v gotickém slohu Matějem Rejskem z Prostějova jako dar Staroměstských králi Vladislavu Jagellonskému. Brána se původně jmenovala Horská, název Prašná dostala až v 7. století, kdy v ní byl uskladněn střelný prach. Dnešní vzhled brány pochází z let 875– 876, kdy ji v pseudogotickém slohu restauroval Josef Mocker. Sochařskou výzdobu brány tvoří sochy českých králů – na východní straně Přemysl Otakar II. a Karel IV., na západní straně Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagellonský. ……….celá trasa včetně detailního popisu terénu je ke stažení v PDF formátu zde

Trasa  je součástí publikace PRAGUE CITY LINE – PRAHOU BEZ BARIÉR, celá publikace ke stažení v PDF formátu zde

Objednání tištěné publikace PRAGUE CITY LINE – PRAHOU BEZ BARIÉRzdarma – zde

« « Vinobraní tradice a oslavy vína | Bezbariérová trasa Prahou: Od Klementina přes Karlův most na Malou Stranu » »

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.