Muzeum kostek 2019

Archiv "kostely a kláštery":

3. stránka (z celkem 8)12345...Nejstarší »
kopie-kostel-sv-cyrila-a-metodeje-011

4. 2. 2017

Kostel sv. Cyrila a Metoděje a vojenské odstranění Heydricha

Původní kostel zasvěcený sv. Karlu Boromejskému byl svým dnešním patronům sv. Cyrilu a Metodějovi zasvěcen až v roce 1935 poté, co byl upraven pro potřeby Československé pravoslavné církve. » Pokračování »

Pha2 kostel sv. Václava007

4. 2. 2017

Kostel svatého Václava na Zderaze

Kostel sv. Václava na Zderaze se nachází na podobně vyvýšeném terénu jako kostel sv. Cyrila a Metoděje na protější straně ulice. Kostelík byl postavený jako jednolodní románská stavba v letech 1170 – 1180. V první polovině 14. století prošel gotickou přestavbou s dodnes patrným románským zdivem v severozápadním nároží lodi. » Pokračování »

Kostel sv. Voršily

4. 2. 2017

Kostel svaté Voršily

Na Národní třídě  nedaleko Národního divadla se rozprostírá kostel svaté Voršily, který byl vybudován při klášteru řádu Voršilek. Ty se staraly především o vzdělání a výchovu dívek. Kostel nabízí nejen překrásné barokní prvky, ale také bohatě zdobený interiér. » Pokračování »

Praha 2 - Emauzy

4. 2. 2017

Emauzy – klášter se slovanskou liturgií a Remešský evangeliář

Emauzy – jediný slovanský klášter a centrum vzdělanosti ve staroslověnském jazyce v západní evropě v době panování otce vlasti Karla IV.  Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřili mistr Jan Hus, Jeroným Pražský a další. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů a zejména  tzv. Remešský evangeliář, který se přes Cařihrad, dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů. » Pokračování »

Rotunda sv. Martina

4. 2. 2017

Vyšehrad rotunda sv. Martina – místo, kde se probouzejí kostlivci

Rotunda sv. Martina již od dávných dob v lidech vzbuzovala zvláštní pocity. Je to místo, ke kterému se váže snad nejvíce strašidelných pověstí. Zjevuje se zde černý ohnivý pes, můžete tu spatřit tajemný studený oheň anebo vás třeba vyděsí duch francouzského majora, který dříve strašíval místní posádku.

» Pokračování »

Vyšehrad - bazilika sv. Petra a Pavla

3. 2. 2017

BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA

Jeho věže představují hlavní vyšehradskou dominantu viditelnou zdaleka. Dnešní novogotická úprava z roku 1902 od Josefa Mockera v sobě skrývá zbytky gotického i románského zdiva. » Pokračování »

Pha1 - kostel sv. Havla101026_002

24. 1. 2017

Kostel sv. Havla – kostel s latinskou liturgií

Kostel sv. Havla nabyl důležitosti ve 14. století, kdy panovník Karel IV.získal při své cestě dnešním Švýcarskem v klášteře St. Gallen vzácnou relikvii – hlavu světce svatého Havla, která do tohoto kostela byla také umístěna. » Pokračování »

Pha1 - kostel sv. Bartolomeje

24. 1. 2017

Kostel svatého Bartoloměje na Starém Městě v Praze

Přímo v srdci Starého Města pražského   stojí  skrytý kostel sv. Bartoloměje. Jeho osud nebyl jednoduchý a  nejednou se zdálo, že jeho dny jsou sečteny. Naštěstí se tak nestalo a my můžeme obdivovat toto jedinečné dílo architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. » Pokračování »

Pha1 - kostel sv. Havla101026_001

24. 1. 2017

Kostel svatého Havla byl přítomen korunovačním hostinám českých králů

V místech, kde se dnes nachází ulice Havelská a Rytířská, tedy mezi Uhelným a Ovocným trhem, stávalo v minulost (ve třináctém století) tak zvané starohavelské tržiště. Toto významné centrum bylo spojeno se Staroměstským náměstím Železnou ulicí. Ta se vyznačovala hlavně tím, že se zde usazovali významní pražští železníci. Zajímavé na tu dobu bylo, že tržiště zasahovala až do úrovně tehdejších městských hradeb na Starém Městě. Kostel svatého Havla byl postaven právě v centru tržiště. Na tržišti se nejen obchodovalo. Pořádaly se zde velké slavnosti, mezi které například patřily slavnostní hostiny, které doprovázely korunovaci českých králů.

» Pokračování »

Pha1 - Kostel panny Marie sněžné0604

23. 1. 2017

Kostel Panny Marie Sněžné

Kostel Panny Marie Sněžně – korunovační chrám a jedna z nejvyšších pražských církevních staveb Při prohlídkách a návštěvách pražských sakrálních památek také zavítáme do kostela, který se nachází nedaleko Václavského náměstí. Jedná se o kostel Panny Marie Sněžné, založený samotným císařem Karlem IV. Pojďme se tedy společně vydat do jedné z nejvyšších církevních staveb, tedy do korunovačního chrámu a klášterní svatyně karmelitánů, ukrývají ve svých útrobách jednu z nejmohutnějších oltářních architektur v Praze. » Pokračování »

3. stránka (z celkem 8)12345...Nejstarší »