Hladová zeď nebo také Zubatá

Petrin - rozhledna

Hladovou zeď na pražském Petříně známe pravděpodobně všichni od malička z vyprávění našich rodičů nebo babiček a dědečků. A pokud teď přemýšlíte odkud se ten příběh uložený v našich myslích vzal? Správná odpověď je ze Starých pověstí českých.  Hladová zeď se táhne celým Petřínem od Újezda směrem ke Strahovskému klášteru až na Hradčany. Vydejme se tedy po jejích stopách, abychom poznali nejen její historii, ale především účely, které měla plnit.

………………………………………………………………………………………………………………………

Rozcestník: více článků o HLADOVÉ ZDI NA PETŘÍNĚ

………………………………………………………………………………………………………………………

Petřín - Hladová zeď

Hradbu, známou dnes pod názvem Hladová zeď, nechal vybudovat v letech 1360 – 1362 český král a císař Karel IV. Zeď byla postavena z kamene opuky, které byl na Petřínském vrchu dostatek. V minulosti se zde totiž opuka těžila. A k čemu měla tato dlouhá hradba sloužit? Hlavním účelem byla obrana Menšího Města pražského, tedy současné Malé Strany, a pochopitelně především obrana královského sídla, tedy Pražského hradu.

Reklama_PCL_STAHUJ_pruvodce_prahou_cz

TIP: Turistické průvodce a mapy ke stažení zdarma

Poznejte nejkrásnější památky a místa v Praze. Poznejte pražský život i na méně známých místech. Užijte si s připravenými slevovými kupóny v turistických průvodcích a mapách. STAHUJTE ZDARMA !

» Pokračování »

Petřín - Hladová zeď a obranná věž Jak zeď vypadala?

Původně dosahovala výšky přes čtyři metry. Zdi, o tloušťce skoro dva metry byly následně zpevněny osmi věžemi, které sloužily mimo jiné jako pozorovatelny. Následně bylo na zeď osazeno cimbuří a ochoz. Ten se nacházel na vnitřní straně opevnění, a usnadňoval tak přesun při hlídkování na zdi. Nechyběly pochopitelně ani střílny. Původně byla zeď opatřena předsunutými věžemi bastiony, které obývala stálá střelecká posádka. Postupem času se zeď dočkala několika úprav. Ty spočívaly především v nových otvorech či ve vytváření bran, kterými se vcházelo do opevněné části. Některé z nich zde vydržely až do třicetileté války. Pozůstatky těchto bran slouží v současnosti jako průchody.

Legenda

Hladová zeď je opředena několika pověstmi, především o té, která se váže k jejímu názvu. Původně se zeď nazývala Zubatá. Tento název jí zůstal do roku 1361, kdy v Praze vypukl hladomor. Podle pověsti Karel IV. zaměstnal na stavbě zdi pražskou chudinu, pro kterou se práce na výstavbě opevnění stala zdrojem obživy, proto název Hladová zeď. Některé legendy říkají, že zeď byla budována pouze proto, aby měli chudí lidé kde pracovat, ale není tomu tak. Opevnění bylo stavěno zcela plánovaně.

obrazek_akce_1

TIP: Akce na tento víkend v Praze

Zajímá vás co dělat, co navštívit, kde se projít, co vidět on-line?

» Pokračování »

Hladová zeď ve Starých pověstech českých od Aloise Jiráska

Jda Kamenným mostem ku hradu našich králů, viz nalevo na Petříně dlouhou, zubatou zeď. Bělá se bujnou zelení stromů po hřbetě vrchu a níží se s jeho prudkým svahem dolů k bývalé Újezdské bráně. Ta zeď, toť dílo „rodiny“ Karla IV.

Velká drahota uhodila, chudý lid hlady zmíral, neboť nebylo práce, nebylo výdělku. Za těch zlých časů shromáždilo se v Praze jednou na dva tisíce chudých a ti, když se ubíral král Karel z kostela, předstoupili před něj a s pláčem prosili, aby je živností opatřil, že by rádi dělali třeba beze mzdy, jen ke stravě, a že budou maličko jísti, jen aby hladem nezemřeli. Král dojat jejich bídou, poručil, aby se nazejtří na tom místě a v tu hodinu zase sešli. Když se tak stalo, dal je svými lidmi zavésti na vrch Petřín, a sám na koni za nimi přijev, rozkázal, ti aby kámen lámali, ti základy kopali, jiní aby zeď stavěli od Vltavy přes Petřín až ku Strahovskému klášteru.

Dělníci peněz nedostávali, ale chleba a jiného jídla do sytosti, též obuv i oděvy. Když o tom jiní uslyšeli, kteří hladověli, houfem běželi k tomu dílu a pilně pracovali. Král Karel často k nim na Petřín dojížděl, často sám je poděloval, říkaje, že ten pracovní lid jest jeho rodina. Tisíce lidí mu žehnalo a vstávajíc lehajíc za něj se modlilo.

Z toho kamení, jež sváželi, tesali, z něhož stavěli, rostl jim chléb. Proto říkali té zdi „chlebová“, také „hladová“, protože zaháněla hlad a nouzi. A zubatá je, poněvadž ji král Karel IV. dal proto stavěti, aby zuby hladového lidu měly co kousati.

Zajímavosti Petřín - Hladová zeď  u rozhledny a dětské hřiště

Výše zmíněné předsunuté věže se do současnosti nedochovaly, avšak jedna z nich tvoří základ hlavní kopule dnešní Štefánikovy hvězdárny. K Hladové zdi se také váže řada zajímavostí z oblasti astronomie, neboť v roce 1804 ředitel klementinské hvězdárny Martin Alois David od Hladové zdi vedl svá pozorování při měřeních rozdílu zeměpisných poloh Prahy a Drážďan.

Hladovou zeď najdete také na turistické trase a v turistickém průvodci Prague City Line Petřínskými sady na Pražský hrad.

………………………………………………………………………………………………………………………

Zajímá vás více podrobností? Přečtěte si

………………………………………………………………………………………………………………………

Karel IV. s manzelkou pozdvihuji kriz

Karel IV., český a německý král a římský císař

V temné kobce královského hradu Křivoklát, sedí na úzké pryčně teprve čtyřletý chlapec a po tváři ozářené úzkým paprskem denního světla se mu koulí jedna slza za druhou. Za dveřmi stojí urostlý muž v královské zbroji a zkoumavě chlapce pozoruje zamřížovaným okénkem.

» Pokračování »

………………………………………………………………………………………………………………………

Aktuální pořádané akce:

………………………………………………………………………………………………………………………

Kalendář akcí v Praze

Kalendář akcí v Praze

Nevíte, co s volným časem? S námi vám nejlepší akce v Praze už neutečou! Vyberte si podle svého gusta ...

» Pokračování »

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

KONTAKT:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa:
Petřínské sady
110 00 Praha 1 – Malá Strana

GPS: 50°5’0.668″N, 14°23’42.316″E

Spojení:
Tram: 9121520222598 – Újezd – dále lanovou dráhou až na Petřín – dále pěšky k rozhledně
Bus: 176910 – Švandovo divadlo (odtud tramvají č. 12, 20 do zastávky Újezd) – dále lanovou dráhou až na Petřín,- dále pěšky k rozhledně
Bus:  149 – Stadion Strahov – dále podél strahovských kolejí směrem na Petřín
Metro – B Anděl (odtud tramvají č. 12, 20 do zastávky Újezd) – dále lanovou dráhou až na Petřín, – dále pěšky k rozhledně

Dopravní spojení:
Vyhledání spojení: klikněte zde
Informace o pražské dopravě: klikněte zde
Informace o pražské hromadné dopravě: klikněte zde

………………………………………………………………………………………………………………………

MAPA:

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE OKOLÍ

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad

  Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad (velikost souboru: 4,5 MiB)

Aktualizováno: 22.1.2016 - Tato pro mnohé nejromantičtější trasa v Praze vás provede nejkrásnější částí pražského vrchu Petřín, neminete Petřínskou rozhlednu, Bludiště, Růžový sad ani Strahovský klášter. Projdete místy s nejkrásnějšími výhledy na Prahu a v případě dobré viditelnosti i na daleké okolí Prahy. Nakonec vás cesta dovede až na Pražský hrad.

Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle

  Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle (velikost souboru: 4,7 MiB)

Aktualizováno: 27.10.2015 - Dear friends, this for many the most romantic track in Prague will take you around the most beautiful part of the Prague Petřín Hill, you will not miss the Petřín Lookout Tower, Mirror Maze, Rose Garden or Strahov Monastery. You will pass the places with the most beautiful views and in case of good visibility you will see also the distant surroundings of Prague. In the end the track will take you to Prague Castle. You can take a walk also in the evening or at ni-ght.The lanterns will be shining nicely and you will feel the atmosphere of the mysterious or even mystical Pra-gue.

………………………………………………………………………………………………………………………

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA A AKCE V OKOLÍ

………………………………………………………………………………………………………………………

Petrin_Bludiste110416_004

Zrcadlové bludiště a síň smíchu

Petřínské bludiště je mimo jiné plné různě pokroucených zrcadel. Jakmile do nich pohlédnete, změníte se například v trpaslíky, nebo se vaše postava naopak prodlouží. Ne náhodou se tato část Bludiště nazývá síň smíchu. Každý, kdo se na sebe podívá, se smíchu jistě neubrání.

» Pokračování »

Petrin - Kostel sv. Vavrince101010_008

Církevní památky na Petříně

Na pražském Petříně se nachází několik církevních památek, které neodmyslitelně utváří atmosféru tohoto místa. Jsou to kostel sv. Vavřince, kaple Kalvárie, Boží hrob a Křížová cesta. Boží hrob byl postaven podle kaple, která stojí přímo v Jeruzalémě. Věříte že o Velikonocích ve tři hodiny odpoledne dopadá sluneční paprsek na obětní kámen přímo doprostřed kaple?

» Pokračování »

Petřínská rozhledna

Petřínská rozhledna je naše Eiffelovka

Petřínská rozhledna je jednou ze staveb, která neodmyslitelně patří k pražskému panoramatu. Někdy se o ní mluví jako o mladší sestře Eiffelovy věže v Paříži. U obou se počítalo s tím, že budou po určité době opět rozebrány. Naštěstí se tomu tak nestalo a my je můžeme obdivovat nebo se z nich kochat nejlepšími výhledy na celé město i dnes.

» Pokračování »

Petrin_lanova draha110416_001

Petřínská lanovka

Lanová dráha, o délce přes pět set metrů s převýšením 130 metrů se vzhůru i opačným směrem pohybuje po kolejích pomocí systému tažných lan. Má jednu mezistanici a na téměř zážitkovou jízdu vám stačí pouze běžná jízdenka MHD.

» Pokračování »

PHA-Strahovsky klaster01

Strahovský klášter - nejstarší premonstrátský klášter v Čechách

Strahovský klášter byl založen roku 1140, je to nejstarší premonstrátský klášter u nás a současně patří i mezi nejstarší premonstrátské kláštery na světě. V historii českých zemí hrál vždy významnou roli. Najdete zde také hrob zakladatele řádu sv. Norberta.

» Pokračování »

………………………………………………………………………………………………………………………

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

………………………………………………………………………………………………………………………

Památky Praha 1:- zde
Památky Praha 2
- zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde 
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

 

« « Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského | Bezbariérová trasa Českou republikou – Šumava – Horská Kvilda – Kvilda » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář