Locked In Prague

Karel IV. – životopis

Karel IV - portrét velký

Karel IV., český a německý král a římský císař, je bezesporu jeden  z největších panovníků  dějin české historie a o jeho životě byla napsána řada studií a knih. My se proto zaměříme pouze na základní a osudové mezníky jeho života, jak je asi prožil on sám.

Rozcestník:  vše o Karel IV český král a císař

V temné kobce královského hradu Křivoklát, sedí na úzké pryčně teprve čtyřletý chlapec a po tváři ozářené úzkým paprskem denního světla se mu koulí jedna slza za druhou. Za dveřmi stojí urostlý muž v královské zbroji a zkoumavě chlapce pozoruje zamřížovaným okénkem.

Není často zmiňovaným faktem, že Karel IV. byl ještě jako dítě odtržen od své matky, kterou od té doby již nikdy nespatřil a internován vlastním otcem na hradě Křivoklátu. Vše začalo sporem mezi královnou Eliškou, když se i se svými dětmi odstěhovala na Loket a prohlásila, že může s Václavem (jméno Karla IV. udělené mu při křtu) vládnout sama, a králem Janem Lucemburským, který vše pochopil jako spiknutí proti němu. Vtrhl tedy se svým vojskem na Loket, královnu vykázal do Mělníka a syna Karla uvěznil na Křivoklátu, daleko z dosahu moci české šlechty a jeho vlastní matky. Pro Karla IV. to musel být obrovský emocionální šok a s otcem se usmířil až po dlouhých letech.

Nad chlapcem se sklání muž v mnišské sutaně, bere do ruky pergamen, který Karel právě dopsal a v rozhovoru, který spolu vedou zní jak latina, němčina či italština, tak francouzština. Výborně, usměje se muž a pohladí malého prince po hlavě.

V šesti letech byl Karel poslán na vychování na francouzský dvůr, kde na počest svého kmotřence Karla IV. Sličného přijal jméno pod kterým ho známe dodnes. Zde se plně vrhnul na studium, naučil se číst a psát a plynně hovořil čtyřmi jazyky. Jeho vychovatelem zde nebyl nikdo jiný než Petr z Limones, budoucí papež Kliment IV., zástupce samotného Boha na zemi.

Šiky tyrolských žoldnéřů na pravém křídle počaly kolísat a značná přesila lombardských těžkooděnců je zatlačovala stále více a mezi zadními voji se začala šířit panika. Skupina rytířů pod lucemburskou korouhví bojujících ve středu pole, ale proráží nepřátelské sevření a za cenu značných ztrát jim spěchá na pomoc a tvrdě udeří na nepřátele.

Když po sedmi letech Karel IV. opustil francouzský dvůr, povolal ho Jan Lucemburský do severní Itálie hájit zájmy rodu a mladý kralevic prošel ohněm mnoha bitev s lombardskými. Po slavném vítězství u San Felice byl v pouhých 16ti letech už pasován na rytíře. Ještě než usedá na český trůn, účastní se postupně třech křížových výprav proti Litvě, bojuje ve Slezsku, obléhá Krakow, potlačuje vzpouru moravských pánů a po boku svého otce málem zahyne v bitvě u Kresčaku.

„Toto království jsme našli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako jiní měšťané. Pražský hrad byl tak zpustošen, pobořen a rozbit, že se od časů krále Otakara II. celý sesul až k zemi. Na tom místě jsme dali nově vystavět velikánský a krásný palác s velkým nákladem, jak je dnes kolemjdoucím patrno.“

Jak je z citace z Karlova životopisu Vita Caroli, který za svého života sám sepsal, jasně patrné, nečekala ho po návratu do Čech lehká práce. Dokonce se musel i znovu naučit svůj rodný jazyk, který po dlouhém pobytu v cizině zapomněl. Navíc po své korunovaci římským králem roku 1346 v Bonnu, se přes nepřátelské území svrženého císaře Ludvíka Bavorského vrací v přestrojení za pouhého panoše.

Arcibiskup bere třesoucími se rukami honosně zdobenou zlatou korunu, v jejímž středu mezi mnoha rubíny a safíry spočívá jeden trn ze samotné Kristovy trnové koruny a pokládá ji na hlavu právoplatného krále.


Rubrika osobnosti Prahy :- zde

Po svém potvrzení českým králem roku 1347 se Karel IV. pustil do díla, ustanovil Prahu hlavním městem říše a nejenže vydal řadu důležitých listin tvořících novou koncepci českého státu v Evropě, ale položil také základy celé řady staveb a institucí nesoucích dodnes jeho jméno. Připomene si tak alespoň úpravu královského paláce na Pražském hradě a budování Svatovítské katedrály s kaplí svatého Václava, založení univerzity, Nového Města Pražského, kamenného mostu přes Vltavu či hradu Karlštejna, kde byly uschovány nové korunovační klenoty a ostatky svatých, jejichž horlivým sběratelem Karel IV. byl.

Nabalzamované tělo oděné do purpurových šatů a spočívajících na zlatém plátně leželo v hlavní síni Pražského hradu a tisíce poutníků se po jedenáct dní přicházelo poklonit největšímu z českých králů.

V sobotu 29. 11. 1378 tři hodiny po západu slunce skonal Karel IV. na zápal plic, když byl po pádu z koně upoután na lůžko se zlomenou stehenní kostí. Jeho tělo bylo nejprve vystaveno na Pražském hradě a posléze v čele mohutného průvodu neseno Prahou do slovanského kláštera na Novém Městě, ke sv. Jakubovi na Starém Městě a k Maltézským rytířům na Malé Straně. Na jeho vlastní přání bylo tělo převlečeno do prostého roucha františkánských mnichů a 16. 12. uloženo do hrobky v katedrále sv. Víta.

Památky Praha 1: - zde

Nebylo náhodou, že již nad Karlovou rakví jej přední český kazatel Vojtěch Jaňkův z Režova označil termínem Pater patriae, tedy Otcem Vlasti, který se časem ujal jako přívlastek navždy spojený s jeho jménem. Je zřejmé, že Karel IV. vždy považoval Čechy za centrum svého rodového panství a jen díky jeho uvážlivé politice, se z rozvráceného a vydrancovaného království staly pokojné a prosperující Země Koruny České, na čas určujících vývoj v celé Evropě.

Další osobnosti klikněte zde

Více o památkách Prahy 2 naleznete v tištěném turistickém průvodci PRAGUE CITY LINE PRAHA 2

ZDARMA Objednejte zde,    stáhněte zdarma zde.

Zajímavé odkazy
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
: - zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Prague_Boat-hodinova-plavba-po-vltave

A co takhle vyplout ?

Plavby po Vltavě s Prague Boats a Pražskou Paroplavbou. Pro všechny romantiky, milovníky plaveb, všechny, kdo se chtějí podívat na Prahu z jiného úhlu, mají rádi vůni vody nebo jednoduše nechtějí při poznávání šlapat pěšky máme skvělou nabídku na plavbu po Vltavě.

» Pokračování »DinoParkZije-230x230px-sRgb

DINOPARK ŽIJE !

Na střechu Galerie Harfa se usadilo kolem padesáti prehistorických živočichů. Vypadá to, jako by se zde zastavil čas v Druhohorách. Neváhejte, a podnikněte společně s celou rodinou výlet do doby asi před 235 miliony let.

» Pokračování »Muzeum Kouzlo starych casu 1

Neminout - Muzeum Kouzlo starých časů

Chcete vstoupit do romantického a obdivovaného viktoriánského a edwardiánského období po roce 1850 ? Obdivovali jste někdy kostýmy z filmů třeba viktoriánské Anglie ? Ty nekonečné proudy skvěle oblečených šlechticů, služek ... Tak zde uvidíte originály, perfektně koncipované do obrazů doby a příběhů....

» Pokračování »

 

« « Pražské věže pořádají den otevřených věží | Matějská pouť 2012 je tady » »

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.