Karel IV. – životopis

Busta_Karel_IV_Svatovitska_katedrala

Karel IV., český a německý král a římský císař, je bezesporu jeden  z největších panovníků  dějin české historie a o jeho životě byla napsána řada studií a knih. My se proto zaměříme pouze na základní a osudové mezníky jeho života, jak je asi prožil on sám.

Rozcestník: Karel IV český král a císař

………………………………………………………………………………………………………………………

Základní data:
Narození: 14. května 1316 Praha
Smrt: 29. listopadu 1378, pochován v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
Tituly: Císař Svaté říše římské, Římsko-něměcký král, Český král, Italský král, Burgundský král, Moravský markrabě, Lucemburský hrabě
Dynastie: Lucemburkové
Manželky: Blanka z Valois, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská
Děti: Markéta Lucemburská, Kateřina Lucemburská, Václav Lucemburský, Alžběta Lucemburská, Václav IV., Anna Lucemburská, Zikmund Lucemburský, Jan Zhořelecký, Markéta Lucemburská
Rodiče: Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna

………………………………………………………………………………………………………………………

praha_karel_iv-_-_krizovnicke_namesti V temné kobce královského hradu Křivoklát, sedí na úzké pryčně teprve čtyřletý chlapec a po tváři ozářené úzkým paprskem denního světla se mu koulí jedna slza za druhou. Za dveřmi stojí urostlý muž v královské zbroji a zkoumavě chlapce pozoruje zamřížovaným okénkem.

Není často zmiňovaným faktem, že Karel IV. byl ještě jako dítě odtržen od své matky, kterou od té doby již nikdy nespatřil a internován vlastním otcem na hradě Křivoklátu. Vše začalo sporem mezi královnou Eliškou, když se i se svými dětmi odstěhovala na Loket a prohlásila, že může s Václavem (jméno Karla IV. udělené mu při křtu) vládnout sama, a králem Janem Lucemburským, který vše pochopil jako spiknutí proti němu. Vtrhl tedy se svým vojskem na Loket, královnu vykázal do Mělníka a syna Karla uvěznil na Křivoklátu, daleko z dosahu moci české šlechty a jeho vlastní matky. Pro Karla IV. to musel být obrovský emocionální šok a s otcem se usmířil až po dlouhých letech.

Nad chlapcem se sklání muž v mnišské sutaně, bere do ruky pergamen, který Karel právě dopsal a v rozhovoru, který spolu vedou zní jak latina, němčina či italština, tak francouzština. Výborně, usměje se muž a pohladí malého prince po hlavě.

V šesti letech byl Karel poslán na vychování na francouzský dvůr, kde na počest svého kmotřence Karla IV. Sličného přijal jméno pod kterým ho známe dodnes. Zde se plně vrhnul na studium, naučil se číst a psát a plynně hovořil čtyřmi jazyky. Jeho vychovatelem zde nebyl nikdo jiný než Petr z Limones, budoucí papež Kliment IV., zástupce samotného Boha na zemi.

Šiky tyrolských žoldnéřů na pravém křídle počaly kolísat a značná přesila lombardských těžkooděnců je zatlačovala stále více a mezi zadními voji se začala šířit panika. Skupina rytířů pod lucemburskou korouhví bojujících ve středu pole, ale proráží nepřátelské sevření a za cenu značných ztrát jim spěchá na pomoc a tvrdě udeří na nepřátele.

busta_karel_iv_svatovitska_katedrala Když po sedmi letech Karel IV. opustil francouzský dvůr, povolal ho Jan Lucemburský do severní Itálie hájit zájmy rodu a mladý kralevic prošel ohněm mnoha bitev s lombardskými. Po slavném vítězství u San Felice byl v pouhých 16ti letech už pasován na rytíře. Ještě než usedá na český trůn, účastní se postupně třech křížových výprav proti Litvě, bojuje ve Slezsku, obléhá Krakow, potlačuje vzpouru moravských pánů a po boku svého otce málem zahyne v bitvě u Kresčaku.

„Toto království jsme našli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako jiní měšťané. Pražský hrad byl tak zpustošen, pobořen a rozbit, že se od časů krále Otakara II. celý sesul až k zemi. Na tom místě jsme dali nově vystavět velikánský a krásný palác s velkým nákladem, jak je dnes kolemjdoucím patrno.“

Jak je z citace z Karlova životopisu Vita Caroli, který za svého života sám sepsal, jasně patrné, nečekala ho po návratu do Čech lehká práce. Dokonce se musel i znovu naučit svůj rodný jazyk, který po dlouhém pobytu v cizině zapomněl. Navíc po své korunovaci římským králem roku 1346 v Bonnu, se přes nepřátelské území svrženého císaře Ludvíka Bavorského vrací v přestrojení za pouhého panoše.

Arcibiskup bere třesoucími se rukami honosně zdobenou zlatou korunu, v jejímž středu mezi mnoha rubíny a safíry spočívá jeden trn ze samotné Kristovy trnové koruny a pokládá ji na hlavu právoplatného krále.

Rubrika osobnosti Prahy:  zde

kareliv_annasvidnicka_hrad_karlstejn Po svém potvrzení českým králem roku 1347 se Karel IV. pustil do díla, ustanovil Prahu hlavním městem říše a nejenže vydal řadu důležitých listin tvořících novou koncepci českého státu v Evropě, ale položil také základy celé řady staveb a institucí nesoucích dodnes jeho jméno. Připomene si tak alespoň úpravu královského paláce na Pražském hradě a budování Svatovítské katedrály s kaplí svatého Václava, založení univerzity, Nového Města Pražského, kamenného mostu přes Vltavu či hradu Karlštejna, kde byly uschovány nové korunovační klenoty a ostatky svatých, jejichž horlivým sběratelem Karel IV. byl.

Nabalzamované tělo oděné do purpurových šatů a spočívajících na zlatém plátně leželo v hlavní síni Pražského hradu a tisíce poutníků se po jedenáct dní přicházelo poklonit největšímu z českých králů.

V sobotu 29. 11. 1378 tři hodiny po západu slunce skonal Karel IV. na zápal plic, když byl po pádu z koně upoután na lůžko se zlomenou stehenní kostí. Jeho tělo bylo nejprve vystaveno na Pražském hradě a posléze v čele mohutného průvodu neseno Prahou do Slovanského kláštera na Novém Městě, ke sv. Jakubovi na Starém Městě a k Maltézským rytířům na Malé Straně. Na jeho vlastní přání bylo tělo převlečeno do prostého roucha františkánských mnichů a 16. 12. uloženo do hrobky v Katedrále sv. Víta.

Památky Praha 1: - zde

Nebylo náhodou, že již nad Karlovou rakví jej přední český kazatel Vojtěch Jaňkův z Režova označil termínem Pater patriae, tedy Otcem Vlasti, který se časem ujal jako přívlastek navždy spojený s jeho jménem. Je zřejmé, že Karel IV. vždy považoval Čechy za centrum svého rodového panství a jen díky jeho uvážlivé politice, se z rozvráceného a vydrancovaného království staly pokojné a prosperující Země Koruny České, na čas určujících vývoj v celé Evropě.

O dalších osobnostech, které žili v Praze si můžete přečíst zde

Více o Karlu IV si přečtěte zde

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE:

………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………

MAPA:

………………………………………………………………………………………………………………………

loading map - please wait...

Socha Karla IV. na Křížovnickém náměstí: 50.086121, 14.413966

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÉ PRŮVODCE OKOLÍ

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2

  Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2 (velikost souboru: 1,3 MiB)

Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2 vás provede po krásách Prahy 2, kde se propojuje dávná středověká historie s novodobými urbanistickými počiny sklonku 19.století.

Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle

  Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle (velikost souboru: 4,7 MiB)

Aktualizováno: 27.10.2015 - Dear friends, this for many the most romantic track in Prague will take you around the most beautiful part of the Prague Petřín Hill, you will not miss the Petřín Lookout Tower, Mirror Maze, Rose Garden or Strahov Monastery. You will pass the places with the most beautiful views and in case of good visibility you will see also the distant surroundings of Prague. In the end the track will take you to Prague Castle. You can take a walk also in the evening or at ni-ght.The lanterns will be shining nicely and you will feel the atmosphere of the mysterious or even mystical Pra-gue.

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2 (velikost souboru: 5,3 MiB)

Aktualizování: 8.12.2016 - Tištěný průvodce ve formátu PDF, který vás provede po turisticko-naučné trase Praguecityline Praha 2. Praha 2 je zcela výjimečným místem. Propojuje se zde dávná středověká historie s novodobými urbanistickými počiny sklonku 19.století. Trasa Prahou 2 je značena přímo v ulicích Prahy

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2 ( english version)

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2 ( english version) (velikost souboru: 15,1 MiB)

Aktualizováno: 5.1.2016 - In the guide will find a map. The map shows tourist route. This route we recommend as the best way through Prague 2, you will see all the most important. In the map are marked stops at major sights, the description in the text guide.

Turistický průvodce Prague City Line - PRAŽSKÝ HRAD

  Turistický průvodce Prague City Line - PRAŽSKÝ HRAD (velikost souboru: 21,9 MiB)

Pražský hrad patří mezi nejkrásnější a nejrozlehlejší památky Prahy. Pojďme společně navštívit místo spojené s bájnými knížaty, králi a prezidenty. Místo, kde se utvářely dějiny našeho státu.

Turistický výlet Prague City Line - Od Hvězdy na Pražský hrad

  Turistický výlet Prague City Line - Od Hvězdy na Pražský hrad (velikost souboru: 4,5 MiB)

Tato trasa je publikována jako součást série poznávacích a naučných tras Prahou, které jsou vhodné pro výlety a procházky Prahou. Trasa vede touto oblastí: Obora Hvězda - Letohrádek Hvězda - Ladronka - Petřín - Strahov - Pražský hrad

Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad

  Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad (velikost souboru: 4,5 MiB)

Aktualizováno: 22.1.2016 - Tato pro mnohé nejromantičtější trasa v Praze vás provede nejkrásnější částí pražského vrchu Petřín, neminete Petřínskou rozhlednu, Bludiště, Růžový sad ani Strahovský klášter. Projdete místy s nejkrásnějšími výhledy na Prahu a v případě dobré viditelnosti i na daleké okolí Prahy. Nakonec vás cesta dovede až na Pražský hrad.

Turistický výlet Prague City Line - Pražské nábřeží

  Turistický výlet Prague City Line - Pražské nábřeží (velikost souboru: 6,0 MiB)

Aktualizováno: 6.2.2017 Výlet Vás provede po pražském vltavském nábřeží kolem mnoha významných památek. O zajímavosti zde opravdu nebude nouze a my Vás při procházce po nábřeží upozorníme na poklady v okolí. Věříme, že tento výlet Vás obohatí a spoustu nových informací a příjemných zážitků.

Zajímavé odkazy – čtěte také
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
: - zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Karlův most: -zde
Židovská Praha: -zde
Kampa: - zde
Vyšehrad: -zde
Petřín: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Pražská muzea: -zde
Národní galerie v Praze: -zde
Stromovka a výstavistě:-zde
Letná: - zde
Pražské zahrady a parky: -zde
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování » 

« « Karel IV. – rytíř (díl II.) | Antonín Dvořák – autor skladby, která stanula na Měsíci » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář