Muzeum kostek 2019

Archiv "kostely a kláštery":

4. stránka (z celkem 8)« Nejnovější...23456...Nejstarší »
Pha1 - kostel sv. Františka z Assisi02

23. 1. 2017

Kostel sv. Františka z Assisi

Vydáme-li se na procházku po Královské cestě, dovede nás tato cesta také ke Křížovnickému náměstí v Praze. A kde že se vlastně toto náměstí rozprostírá? Náměstí je z jedné strany ohraničené Klementinema ze strany druhé Karlovým mostem. Další dominantou je však kostel svatého Františka z Assisi, a my se s ním nyní seznámíme. » Pokračování »

Praha 1_Rotunda sv. Krize106

23. 1. 2017

Rotunda sv. Kříže

Rotunda sv. Kříže – střed unikátního urbanistického kříže staré Prahy. Dnes naše cesty povedou opět na Staré město. Při procházce mezi zástavbou domů na nároží ulice Konviktské a ulice Karoliny Světlé je ukryta nejstarší pražská románská rotunda. Nahlédněme tedy za dni Rotundy Nalezení sv. Kříže. » Pokračování »

Pha1 - kostel Panny Marie Snezne0618

23. 1. 2017

Kostel Panny Marie Sněžné – popis památky

V blízkosti Václavského náměstí stojí stavba, která se proslavila díky mnoha významným osobnostem naší historie. Kostel Panny Marie Sněžné byl založen císařem Karlem IV. Za zdmi kostela kázal významný husitský reformátor Jan Želivský. Dnes kostel ukrývá největší oltářní stavbu v Praze a je vyhledávaným místem pro příjemné procházky v klášterní zahradě. » Pokračování »

Pha1 - Betlémská kaple

23. 1. 2017

Kaple Betlémská

Betlémská kaple byla významným střediskem českého reformačního hnutí spjatého především se jménem mistra Jana Husa, který v letech 1402-13 právě zde kázal. Kaple, která pojala až 3000 posluchačů, byla budována na místě, jež bylo vyhlášeným místem neřesti v pražské chudinské čtvrti a byla vždy určena jen pro kázání. » Pokračování »

Pha1 - Klementinum

23. 1. 2017

Klementinum

Klementinum, bývalá jezuitská kolej, je hned po Pražském hradu druhou nejrozsáhlejší stavební památkou v Praze a také největší jezuitskou stavbou v Čechách. Jezuité přišli do Prahy roku 1556, kdy je povolal císař Ferdinand I. Habsburský, aby posílil svoji protireformační politiku v Čechách. » Pokračování »

Pha1 - Klementinum_kostel sv Salvatora02

23. 1. 2017

Klementinum – Kostel sv. Salvátora a svatého Klimenta

Nyní se seznámíme se dvěma kostely, které jsou nedílnou součástí pražského Klementina. Kostel svatého Salvátora je největší a nejstarší kostel v areálu Klementina. Jednalo se o nejdůležitější chrám hlavního jezuitského sídla v Praze. Vstupme tedy do kostela, který se nachází  přímo naproti Karlovu mostu, směrem z Křížovnického náměstí. » Pokračování »

Pha1 - Klementinum046

23. 1. 2017

Klementinum – základní informace

Nedaleko Karlova Mostu na trase Královské cesty se rozprostírá rozsáhlý a v minulosti velice významný komplex  staveb. Jedná se o pražské Klementinum, které je v současnosti považováno, díky své rozloze, za jeden z největších stavebních komplexů v Evropě. Prohlídka vůbec nejstarší a největší jezuitské koleje v Čechách může začít. » Pokračování »

klementinum_revove nadvori

23. 1. 2017

Klementinum – Od nádvoří k významným osobnostem

Přesuneme se společně na nejkrásnější z klementinských nádvoří, kde se seznámíme s významnými osobnostmi, které se výrazně zasloužily o rozvoj Klementina, a to ať už se jedná o malíře, stavitele, ale také vzdělance a učence. » Pokračování »

Klementinum_zrcadlová kaple

23. 1. 2017

Klementinum – významné památky a legendy

K budově Klementina se váže několik pověstí. První z nich vypráví o jezuitském pokladu, ukrytém v podzemí Klementina a druhá zase o duchovi, který za zdmi jezuitské koleje straší. V areálu se také nachází několik kaplí, které by jistě neměly uniknout vaší pozornosti. » Pokračování »

Pha1 - Kostel sv. Martina ve zdi

23. 1. 2017

Kostel sv. Martina ve zdi – místo, opředené několika unikáty

kostel s bohatou minulostí a plný dalších zajímavostí na pražském Starém Městě. » Pokračování »

4. stránka (z celkem 8)« Nejnovější...23456...Nejstarší »