Archiv "Zidovska Praha":

3. stránka (z celkem 4)1234
novy-obrazek4

30. 12. 2016

Pražské židovské město a jeho památky

ŽIDOVSKÉ MĚSTO – JOSEFOV Židovské osídlení Prahy má velmi starou tradici – židovští obchodníci a penězoměnci se v Praze usazovali již od 10. století. Původní osada v oblasti Malé Strany byla v polovině 12. století vystřídána osídlením na dnešním Josefově. » Pokračování »

zidovské modlitby

30. 12. 2016

Židovské tradice a zvyky

Pro judaismus je dodržování tradic, zvyků a všeho co je spjaté s židovskou kulturou, velmi důležité. Všechny tyto zvyky a tradice doprovázejí každodenní život židů a jsou doprovázeny  specifickými znaky. Tyto židovské tradice vychází z hebrejských biblických knih a zejména z Tóry, která je nejdůležitější knihou judaismu. Ze svitku Tóry se následně při modlitbách předčítá. Nyní se seznámíme  s tradicemi, které jsou pro židovskou kulturu nejdůležitější. » Pokračování »

tumba s ostatky Mordechaje Maisela

30. 12. 2016

Mordechaj Maisel – jedna z nejvýznamnějších osob židovské historie

Při procházení židovským městem na Starém Městě pražském jsme se seznámili s množstvím židovských staveb a památek. S většinou těchto staveb je neodmyslitelně spjato jméno Mordechaj Maisel. Jedná se o velice významného člověka, který se zasloužil nejen o rozkvět židovské obce, ale Maisel také působil, jako dvorní Žid na dvoře císaře Rudolfa II což bylo velmi významné a čestné označení. » Pokračování »

Pha1 - Staronová synagoga012

30. 12. 2016

Synagoga

K čemu všemu slouží synagogy? Proč v synagogách nenajdeme obrazy lidí, dokonce ani svatých? Jaká je největší ze synagog? A věděli jste, že pražskými ulicemi se možná toulá slavný Golem?

» Pokračování »

zidovská bohusluzba

30. 12. 2016

Jak vypadá židovská bohoslužba?

Pro judaismus představují modlitby a tradice nedílnou součást každodenního života. Proto naším dnešním úkolem bude přiblížit, jak vlastně taková bohoslužba vůbec vypadá. » Pokračování »

zidovske potreby

30. 12. 2016

Co znamená Košer

„Je to košer.“ Co ve skutečnosti ale znamená, že je něco „košer“? Které potraviny, od masa a rostlin až po hmyz jsou košer? A proč by se nemělo maso vařit v nádobě, v níž předtím bylo mléko? » Pokračování »

Chanukový svícen

29. 12. 2016

Život ve znamení Tóry

Základním dokumentem judaismu je Tóra, neboli Pentateuch, který je také nazýván  5 knih Mojžíšových. To proto, že se skládá z pěti hlavních částí. Každá z knih následně popisuje nejstarší dějiny Židů a tvoří také základ Starého zákona. Tóra je psána hebrejsky a vypráví o původu Izraelitů, a také o praotci židovského národa Abrahámovi. Nejčastěji je posvátný text sepsán ručně na svitcích pergamenu, který je upevněn na dřevěných tyčích. Tóra je využívána především k náboženským účelům. » Pokračování »

Pha1 - Židovská radnice a Vysoká synagoga

2. 1. 2016

Vysoká synagoga

Vysoká synagoga – soukromá modlitebna židovských konšelů.
Synagoga, která dominuje Červené ulici, byla vystavěna společně se Židovskou radnicí a to v roce 1577. Stavbu zafinancoval, stejně jako ostatní památky židovské obce, zámožná primas Mordechai Maisel. Stavba, stojící přímo naproti Staronové synagoze, sloužila jako soukromá modlitebna židovských konšelů. » Pokračování »

Starý židovský hřbitov

2. 1. 2016

Starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov – jedno z nejpamátnějších pohřebišť v Evropě. Hřbitov obsahuje téměř 12 000 náhrobních kamenů. Zde je ale nutné podotknout, že počet pohřbů zde vykonaných je mnohem větší. » Pokračování »

pha-spanelska-synagoga02

2. 1. 2016

Španělská synagoga

Nejmladší synagoga, ale nejkrásnější.
Španělská synagoga   pražského Josefova byla postavena v letech 1867-68 na křižovatce ulic Dušní a Vězeňské. Stejně jako některé další synagogy, byla i tato vybudována v maurském slohu, a to podle projektu Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase. Stavba se uskutečnila na místě bývalé nejstarší synagogy, zvané Stará škola nebo také Templ, která podle dochovaných historických pramenů existovala již ve 12. století. Název škola proto, že synagogy v minulosti sloužily jako vzdělávací institut pro obyvatele židovské obce. » Pokračování »

3. stránka (z celkem 4)1234