Synagoga

Pha1 - Staronová synagoga012

K čemu všemu slouží synagogy? Proč v synagogách nenajdeme obrazy lidí, dokonce ani svatých? Jaká je největší ze synagog? A věděli jste, že pražskými ulicemi se možná toulá slavný Golem?

-Rozcestník: Židovská Praha

K ČEMU SLOUŽÍ SYNAGOGY? Staronová synagoga z východu(1836)
Napoví nám už sám název – slovo synagoga se odvozuje od řeckého slova pro shromáždění (συναγωγη, synagógé). Jde o židovskou modlitebnu, která má však více účelů. Prvním a nejdůležitějším jsou samozřejmě bohoslužebná setkání, ale Židé se zde potkávají i za společenskými účely nebo kvůli náboženskému studiu. Často se proto pod pojmem synagoga skrývá celý komplex budov. Najdeme zde proto mimo jiné i byt rabína, který o celý objekt pečuje. Nejvýznamnější je samozřejmě vždy hlavní sál, určený právě pro bohoslužby. V dřívějších dobách sloužila synagoga jako motlitebna, škola i jako dějiště veřejných jednání, teprve později převážila funkce první, motlitební, a pro další dvě byly zřízeny zvláštní budovy – midraš a židovská radnice.

Cikánova synagoga během asanace (1906) - Jan Minařík NĚCO MÁLO O HISTORII
Podle tradice sahá historie synagogy až do desátého století před naším letopočtem, kdy vznikl vůbec první židovský chrám, „První chrám“, někdy také nazývaný jako Šalomounův chrám. Ten byl však zničen za babylonského zajetí Židů za vlády známého Nabukadnesara II. na počátku 6. století př.n.l. a Židé byli nuceni odejít do Babylonu. Po svém návratu postavili ti, kterým se podařilo vrátit do vlasti, Druhý chrám, a už se nemuseli obávat perzekucí, neboť nově vydaný edikt hlásal náboženskou svobodu. Ani tento chrám však dnes už nemůžeme spatřit, neboť byl sedmdesát let po přelomu letopočtu vypálen římským vojskem.

JAK SYNAGOGA VYPADÁ? Vnitřek Staronové synagogy(1843) - Josef Mánes
Hned na začátek je třeba říci, že vlastně neexistuje nějaký závazný vzor, kterého by se stavitelé synagog drželi. Synagogy sice konstrukčně vycházejí z chrámů na Blízkém východě, stejně jako mešity, ale nacházíme mezi nimi daleko větší rozdíly. V ortodoxních synagogách je vyhrazen oddělený prostor pro ženy, na druhou stranu synagogy reformní se velmi blíží křesťanským kostelům a muži i ženy se bohoslužby účastní společně. V čem se však synagogy podstatně liší od křesťanských kostelů je fakt, že zde nenajdeme zpodobnění lidí, například v podobě soch, protože by mohla být vykládána jako modloslužba – ta je zakázána jedním z přikázání Desatera, mohlo by se totiž jednat o zbožšťování něčeho, co Bohem není, a tím by člověk v podstatě ochuzoval samotného Boha o projevy své úcty. Dalším důležitým pravidlem je, že synagogy jsou orientovány na východ, to znamená směrem k Izraeli. Ale co izraelské synagogy? Ty stojí směrem k Jeruzalému. A synagogy v Jeruzalémě směrem k Chrámové hoře. Na východní straně (orientované k Jeruzalému) je svatostánek (aron ha-Kodeš). V něm jsou uloženy svitky Tóry, jejich počet závisí na tom, kolik jich má daná synagoga k dispozici. V synagoze nalezneme i „věčné světlo“ (ner tamid). Symbolizuje nepřetržitě hořící menoru (מנורה, sedmiramenný svícen, který je tradičním symbolem judaismu. Existuje několik výkladů tohoto pojmu – sedm ramen svícnu odkazuje k sedmi dnům stvoření a nebo na hořící keř, který spatřil podle Tóry Mojžíš na hoře Sinaj. Možná už jen jeden malý postřeh – proč bývá podlaha synagog často pod úrovní okolního terénu? Je tomu tak proto, aby bylo učiněno zadost verši Žalmu 130, 1: „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine.“

NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH „NEJ“ Plzeň - Velká synagoga

NEJVĚTŠÍ
synagoga světa je v současné době Bejt ha-midraš Ger. Najdeme ji v Jeruzalémě a doslova uchvátí svou velikostí – její kapacita je víc než 8 500 míst

NEJVĚTŠÍ MIMO IZRAEL
je synagoga v New Yorku.

NEJVĚTŠÍ V EVROPĚ
je synagoga v Budapešti, druhá největší potom synagoga v Plzni.

-

-

PRAŽSKÉ NEJ – STARONOVÁ SYNAGOGA
Staronová synagoga je nejdéle sloužící synagogou na světě. A nejenom to – je i druhou  nejstarší na celém světě. Vznikla v první polovině 13. století, a je tedy i jednou z raně gotických pražských památek.

První místností, do níž vstoupíme, je předsíň, kde dříve stávaly dvě pokladnice pro výběrčí daní. Vstup do hlavního sálu je tvořen portálem, na jehož tympanonu si můžem všimnout motivu vinné révy s dvanácti hrozny vína – prý se jedná o symbol, zastupující dvanáct izraelských kmenů.
Staronová synagoga a židovská radnice kolem 1910 - Jan Minařík Samotný hlavní sál je rozdělen do dvou lodí, oddělených osmibokými pilíři. Na stěnách je opět symbolicky dvanáct oken. Klenba stropu je z pěti žeber, to proto, aby žebra netvořila kříž. Zajímavostí je i prapor, na němž je znak pražské židovské obce. Tvoří jej Davidova hvězda, která má uprostřed špičatý židovský klobouk. To pochází z doby, kdy pražští Židé, opouštěli-li ghetto, museli takové označení nosit. Prapor má souvislost s privilegiemi, která Židovskému městu udělil Karel IV.
Třetí část synagogy tvoří ženská místnost, sloužící převážně jako modlitebna.

A TROCHU TAJEMNA NA ZÁVĚR…
Ke Staronové synagoze se váže i prastará pověst. Na její půdu prý rabi Löw uložil Golema a zakázal, aby se tam chodilo. Jak už to bývá, našli se lidé, kteří nedbali zákazu a snažili se odhalit tajemství slavného Golema. Jedním z nich byl „zuřivý reportér“ Egon Erwin Kisch, ale nic zde nenalezl. Snad Golema přestalo čekání bavit. Kdo ví…

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: Turistické průvodce k tématu

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

Zajímavé odkazy
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
- zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde 
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Jak vypadá židovská bohoslužba? | Mordechaj Maisel – jedna z nejvýznamnějších osob židovské historie » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář