Jak vypadá židovská bohoslužba?

zidovská bohusluzba

Pro judaismus představují modlitby a tradice nedílnou součást každodenního života. Proto naším dnešním úkolem bude přiblížit, jak vlastně taková bohoslužba vůbec vypadá.

-Rozcestník: Židovská Praha

Ranní bohoslužba Židé modlící se v synagoze
Existuje několik druhů modliteb, které se rozdělují podle doby, kdy se odehrávají. Nejprve se tedy zaměříme na ranní modlitbu Šacharit. Jedná se o ranní a zároveň také nejdelší z judaistických bohoslužeb. Tato modlitba se dělí na několik částí. Na počátku začíná Birchot ha-šachar, tedy jakési ranní požehnání, kdy modlící osoba vzdává chválu Bohu za to, že jej probudil do dalšího dne jako svobodného a bohabojného člověka. Zde si také modlící oblékají tzv. talit, tedy modlitební plášť a navazuje si ftilin, což jsou modlitební řemínky. Teprve poté se modlitba stává platnou.

Dalším bodem modlitby je takzvaný Psukej de-zimra, nazývaný také „Verše písní“. Během této části dochází ke zpěvu souboru žalmů a chvalozpěvů. Po dokončení zpěvů se začíná přímo vyznávat víra a dochází k udělování příslušných požehnání. Dále následuje část, označovaná jako Amida, tedy tichá modlitba o devatenácti požehnáních. Po Amidě následuje modlitba označována jako Tachanun. Jedná se o kajícnou tichou modlitbu. Zajímavostí je, že se tato modlitba recituje ve dvou verzích a to pouze o všedních dnech! Jakmile jsou všechny tyto modlitby dokončeny, započnou věřící čtení z Tóry. Ke čtení dochází v pondělí a ve čtvrtek dále pak na šabat, Roš chodeš, poutní a vysoké svátky, Chanuku, Purim a veřejné postní dny. O šabatu a půstech se Tóra čte také při odpolední modlitbě. V závěru bohoslužby se zpívá chvalozpěv pro Pána všemíra, který se označuje jako Alejnu. Poté je modlitba ukončena žalmem, který je danému dni v týdnu určený. Nejdéle k ukončení ranní modlitby dochází kolem pravého poledne.

Ústní Tóra Odpolední bohoslužba
Po modlitbě ranní následuje modlitba odpolední, zvaná Mincha. Odpolední modlitba se také dělí na několik částí a patří mezi nejkratší židovské bohoslužby. Bohoslužbu začíná žalm Ašrej. V období šabatu a o svátcích navazuje Uva le-Cijon a poté poloviční židovský chvalozpěv, kadiš. O šabatu a půstech dochází při odpolední bohoslužbě ke čtení z Tóry. Po čtení následuje Amida, tedy jakási ústřední část modlitby. Tato tichá modlitba se skládá z devatenácti požehnání. Po modlitbě věřící recitují kajícné modlitby Viduj a Tachanun. Kají se však jen o všedních dnech. Poté následuje celý kadiš a opět chvalozpěv Alejnu a kadiš sirotků. Odpolední modlitba se odehrává v období krátce po poledni a soumrakem.

Večerní bohoslužba židovské modlitby
Tradiční židovský den zakončuje večerní bohoslužba, zvaná Ma’ariv. Protože v judaismu den začíná soumrakem, jedná se tedy o první modlitbu nového dne. Pochopitelně se také rozděluje na několik částí. Začíná se Šema Jisra’el, což je vyznání víry, po kterém následují příslušná požehnání. Poté nastává opět tichá modlitba Amida a končí se opět chvalozpěvem Alejnu, kterým je bohoslužba ukončena.

Lucie Niebauerová

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: Turistické průvodce k tématu

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

Zajímavé odkazy
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
- zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde 
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Co znamená Košer | Synagoga » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

10 reakce u článku “Jak vypadá židovská bohoslužba?”

 1. Jirka napsal:

  Dobrý den!
  Zajímalo by mě kdy v jaké dny světíte šabat jako sedmý den v týdnu a na který den to vychází podle nynějšího Gregoriánského kalendáře pro tyto nejbližší měsíce. Velice mě to zajímá a chtěl bych se o tom dozvědět více. Ctím Izraelského Boha a učím se jej poznávat víc a víc.Předem Vám děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Steiner Jiří

 2. petra napsal:

  Šabat nebo-li sobota je nejdůležitějším židovským svátkem. Jeho svěcení vylývá z Desatera přikázání (exodus 20:8 pomni na den sobotní, abys jej světil). Pokud se chcete o židovství dozvědět více informací pro jeho základní poznání, sledujte edici článků na téma Židovská Praha.

 3. Zdeněk napsal:

  Ahoj Petro,děkuji ti za jasnou a odvážnou a biblickou odpověď. Sám zachovávám šabat nebo-li sobotu na základě Ex. 20,8.11. kde je odkaz k Gen.2,2.3. Sobotu proto chápu jako den, který Bůh dal celému lidstvu, nejen žid. národu. Ale židů či Izraelského národa si velmi vážím a mám ho rád. Stejně tak je dobře, že se lid Izraele mohl vrátit do země, kterou dal s.z. otcům a že mohl vzniknout stát Izrael. Izraeli přeji jen to nejlepší s výhledem na přicházejícího Mesiáše. Bůh si vás zachoval, protože máte být živými svědky a potvrzením slov a dějin Staré smlovy. Kéž se všichni jednou sejdeme v zaslíbeném Božím království. S pozdravem Šalom Zdeněk

 4. Edita Černíková napsal:

  Milý Jirko, šabat, alebo siedmy den v týždni sa svatí samozrejme v sobotu, pretože sobota je 7. deň. Podívajte sa napr. do kalendárov v Amerike, Anglii…týždeň začíná Sunday /teda nedeľou/. V Biblii je nedeľa nazvaná ako Prvý deň po Sobote… Izraelský Boh je náš Boh a je krásné, že Ho chcete uctievať, verte „hoden je každej chvály, každej úcty“. Nájdite si Cirkev adventistov siedmeho dňa vo vašom meste, veľmi radi vám všetko vysvetlia. S láskou Kristovou Edita

 5. Edita Černíková napsal:

  Zdeněk, absolutne suhlasím s vašim textom . Rovnako ako Vy milujem Židov, žila som v Izraeli skoro 2 roky. Krajšiu bohoslužbu ako u Mesiánských Židov zažijeme snáď len v Jeho královstve. Tam bude každý deň SOBOTA. /myslím tým požehnaný, radostný, plný Božej prítomnosti a Jeho slávy./ Už aby to bolo.

 6. Zdeněk napsal:

  Ahoj Edito, moc děkuji za tvůj komentář. Vím o Mesiánských Židech, něco málo jsem o nich četl. Byla jsi tam 2 roky a poznala jsi lépe krásnou zemi Izrael. Chtěl bych vědět něco více o zemi, ale i Mesiánských Židech.Pokud by to bylo možné, rád bych se s tebou skontaktoval, ale nevím jak. Třeba přes email, ale nevím zda ho mohu zde na tomto místě zveřejnit a zda je to vhodné. Děkuji za odpověď. Zdeněk
  Co se týká tvého prvního komentáře k tomu mám jen malou poznámku. Ve starších českých kalendářích týden končil sobotou a začínal nedělí. Zřejmě s příchodem komunismu se to změnilo. Ale na digitálních hodinkách i za komunismu platilo to, že týden končil nedělí. Jinak správně tvrdíte, že židé počítali dny v týdnu. Dny neměli název. Pouze 6.tý den byl den příprav a 7. den byl šabat. Týden začínal 1.dne týdne (naše neděle) a končil 7.dnem tj. šabatem (naší sobotou). Zdeněk

 7. Ela napsal:

  Ahoj Zdenďku,
  i dnešní hebrejština používá stejné označení dní v týdnu pomocí čísel. v Izraeli tak týden začíná dnem 1., pátek je den 6. a poslední den týdne, den odpočinku, je den šabatu neboli šabat.
  Zdraví Ela

 8. Kristl napsal:

  Dobrý den,
  mám dotaz: Může se židovské bohoslužby účastnit i ne-žid? Může se jí účastnit kdokoli, jako v křesťanských kostelích? A jsou v synagoze muži i ženy pohromadě, nebo odděleně?
  Předem dík za odpověď,
  Kristl

 9. petra napsal:

  Pane Kristl, zatím jsme se všude setkali s tím, že židovské bohoslužby jsou uzavřené pouze pro židovské obce. Dnes už bývají muži a ženy při bohoslužbě pohromadě, ale v minulosti tomu tak nebylo. Redakce PragueCityLine

 10. Čestmír napsal:

  Dobrý den všem lidem dobré vůle. Jsem patrně míšenec árijce s židovskými předky z doby, kdy spolu v této zemi žili v pohodě a míru. Z toho vyplývá i velice kladný vztah k národu potomků Mojžíše. Náboženství judaismu však neznám a křesťanské znám také jen povrchně i když Bibli Starý zákon občas pročítám. Mám o Bohu totiž jiné představy podložené osobní zkušeností než kterékoliv náboženství, které jsem poznal. Když jsem pročítal výše uvedený článek, napadla mne otázka – kolik času ze dne pak po těch modlitbách zbývá na práci a obstarávání živobytí? Je to pllýtvání času. Bůh žádné motlitby nevyžaduje. Jen chce aby se člověk choval slušně ke všemu co stvořil!

Zanechat komentář