VYŠEHRAD místo z bájí a pověstí

pcl2_16vysehrad_nocni2

Pražský Vyšehrad patří dle legend k nejpamátnějším místům české historie. Každý z nás jistě četl knížky jako jsou Staré pověsti České. Vyšehrad je právě tím místem, kde sídlil bájný kníže Krok se svými dcerami. Z vyšehradské skály pronesla kněžna Libuše slavnou věštbu Praze: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat…“

Rozcestník: vše o  Vyšehradu čtěte zde

Výhled na řeku Vltavu z Vyšehradu – panoramatická fotografie

Na toto místo přišel Přemysl Oráč, od něhož historicky odvozoval svůj původ královský rod Přemyslovců. Dávný hrdina Bivoj sem přinesl strašlivého kance a kůň Šemík s Horymírem v sedle odvážným skokem překonal vyšehradské hradby, přeplaval Vltavu a uháněl kamsi k Neumětelům.

vysehrad-jarni002 V těchto bájích, které vycházejí z kronik Václava Hájka z Libočan, jenž znal například „naprosto přesně“ datum založení Vyšehradu – rok 682, je ve skutečnosti málo pravdy. Václav Hájek z Libočan je jedním z autorů, kteří tvořili v době 16. století, kdy bylo velmi snadné spojovat fakta s fantazií. Tehdy vznikaly krásné a hrdinné příběhy, které v pozdějších dobách rádi převzali naši obrozenci, aby jimi dokreslili tu slavnou českou historii, ale jak jsme již naznačili na počátku našeho vyprávění, bylo na nich jen málo pravdivého.

Fakta o Vyšehradu, která jsou podložena archeologickými vykopávkami, jasně hovoří o tom, že před 10. stoletím nebylo na Vyšehradě zjištěno ani slovanské hradiště, natož chrámy a katolické bohoslužby. Osobou, která položila základy ke stavbě Vyšehradu, byl náš první korunovaný král Vratislav II. (1061-1092). Důvodem tohoto počinu byl boj o investituru, tedy o právo na obsazování biskupských stolců, který právě vrcholil mezi říšským císařem Jindřichem IV. a papežem. Vratislav II. v tomto zápase podporoval císaře Jindřicha a tím se dostal do vnitřního konfliktu se svým bratrem Jaromírem, pražským biskupem. Vratislav se tehdy přestěhoval na Vyšehrad, vzdálený od Pražského hradu 4 kilometry, aby zde založil nové panovnické sídlo nezávislé na církevní moci. Na Vyšehradě v této době vzniká panovnický palác a dvě baziliky. Většina z těchto raných staveb podlehla zkáze nebo byla přestavěna. Do dnešních časů se nejlépe dochovala románská kamenná tumba tzv. rakev sv. Longina s ostatky tohoto světce a rotunda sv. Martina.

Praha 2 - rotunda sv. Martina Druhé významné období Vyšehrad zažil v době panování Karla IV.(1346 – 1378). Karel IV. z úcty ke svým předkům vytvořil novou korunovační ceremonii, která ukládala budoucímu panovníkovi povinnost v předvečer korunovace vykonat pouť na Vyšehrad. Sám tuto pouť vykonal poprvé 1.9.1347. V této době nechal také nově zbudovat královský palác, opevnění, přestavěl kapitulní chrám sv. Petra a Pavla a dokonce zde nechal obnovit i vodovod. Během husitských válek byla většina těchto staveb zničena. Dnes můžeme obdivovat snad jen bránu Špičku, která byla součástí středověkého opevnění a obvodové zdivo strážné bašty zvané Libušina lázeň. Když se v těchto místech znovu vrátíme ke starým bájím a pověstem, tak právě Libušina lázeň byla předmětem zajímavé romantické pověsti, která vypráví o tom, že se zde kněžna Libuše koupala se svými milenci, které poté shazovala skalní proláklinou do řeky Vltavy.

Poslední historickou kapitolou, která značně ovlivnila vzhled dnešního Vyšehradu, je barokní budování vojenských pevností. Po krutých bojích 30-ti leté války a obléhání Prahy Švédy, kdy vzala za své značná část středověkého opevnění a byly vyloupeny umělecké poklady Prahy, se Habsburkové přiklonili k potřebě vybudovat novou síť vojenských pevností v Čechách i na Moravě. V této době vznikaly známé vojenské pevnosti jako je Terezín a Josefov, byla znovu opevněna města Hradec Králové nebo Olomouc. Praha mezi těmito pevnostmi zaujímala klíčové místo. Habsburkové si dobře uvědomovali, že pokud cizí vojska obsadí Prahu, může to vyústit až k odtržení Českého království od monarchie.

Vyšehrad v době budování pevnosti prošel velkými stavebními změnami. Stal se nejlépe opevněným místem města. Stavělo se podle plánů plukovníka Inocence hraběte Contiho a Josefa Priamiho z Rovertalu. Staviteli byli Filippo Galduzzi, Carlo Lurago a Santon Bossi. Byly vybudovány vysoké cihlové hradby ve tvaru pětihranu s nárožními baštami, vstupní Táborská brána a Leopoldova brána. Na protilehlé straně Vyšehradu vznikla další brána, kterou po naší trase vcházíme na Vyšehrad, zvaná Cihelná. Po roce 1742 zde začaly být budovány kasematy. Tyto 2 metry vysoké a 1,5 metru široké podzemní chodby se střílnami ústí po několika stech metrech do obrovské místnosti o rozloze 330 m2, která bývala shromaždištěm vojska. V tomto sále, dnes zvaném Gorlice, jsou uchovány originály soch z Karlova mostu.

Vyšehrad - bazilika sv. Petra a Pavla Paradoxem barokního úsilí budování pražského opevnění je skutečnost, že všechna opevnění byla vybudována dle téměř 100 let starých vojenských projektů baštových soustav vlašského stavitele Michaela San Micheli. V 18. století byly z vojenského hlediska tyto stavby již zastaralé. K ilustraci funkčnosti opevnění můžeme zmínit války o habsburské dědictví, které necelých 15 let po dobudování pevnosti vedla Marie Terezie. V roce 1741 bez většího úsilí obsadila Prahu vojska Albrechta Bavorského, o rok později Karla Lotrinského a dva roky poté Fridricha II. Mezi hlavní důvody tohoto selhání patřily dělostřelecké útoky ze špatně chráněných okolních kopců, kterým nedokázaly hradby odolávat.
Vyšehradské kasematy se také v době pruské války v roce 1744 mohly stát zkázou celého Vyšehradu. Prusové zde při svém odchodu z Prahy uložili 133 sudů střelného prachu se záměrem vyhodit vyšehradskou pevnost do povětří. Poslední voják měl odpálit doutnáky. Zkáze unikl Vyšehrad jen díky třem odvážným Podskalákům, kterým se podařilo doutnáky včas odstranit. Za tento hrdinský čin byli osobně vyznamenáni Marií Terezií a zároveň dostali doživotní roční rentu 200 zlatých. Vyšehradská pevnost byla nakonec zrušena až roku 1883, kdy se stal Vyšehrad součástí Prahy.

………………………………………………………………………………………………………………………

Aktuální pořádané akce:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

KONTAKT:

………………………………………………………………………………………………………………………

V Pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2 – Vyšehrad
Telefon: 241 410 352
E-mail: info@praha-vysehrad.cz
Web: http://www.praha-vysehrad.cz

BEZBARIÉROVOST: bezbariérový přístup gotický sklep a kasematy, bezbariérová restaurace, bezbariérové WC

NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
duben – říjen: denně 9.30 – 18
listopad – březen: denně 9.30 – 17

VSTUPNÉ:
Cihelná brána – výstava Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění
jednotné vstupné 10,- Kč, zdarma: děti do 6 let

Kasematy, sál Gorlice a gotický sklep:
dospělí 30,- Kč ,děti od 6 let, studenti, důchodci 20,- Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 60,- Kč, zdarma: děti do 6 let,

Galerie Vyšehrad:
jednotné vstupné 10,- Kč

………………………………………………………………………………………………………………………

MAPA:

………………………………………………………………………………………………………………………

loading map - please wait...

Bazilika sv. Petra a Pavla: 50.064440, 14.417882
Rotunda sv. Martina: 50.063627, 14.420650
Vyšehradský hřbitov: 50.064756, 14.418075
Havlíčkovy sady - Grébovka: 50.069260, 14.444961
Táborská brána: 50.061616, 14.424362
Brána Špička: 50.062167, 14.423225
Dům Popelky Biliánové: 50.062566, 14.422903
Jedličkův ústav: 50.062608, 14.422345
Leopoldova brána: 50.063172, 14.421680
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele a Kaple panny Marie Šancovské: 50.064247, 14.421594
Vyšehrad kasematy a Gorlice: 50.065197, 14.421208
Cihelná brána: 50.065252, 14.419169

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE OKOLÍ

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2 (velikost souboru: 5,3 MiB)

Aktualizování: 8.12.2016 - Tištěný průvodce ve formátu PDF, který vás provede po turisticko-naučné trase Praguecityline Praha 2. Praha 2 je zcela výjimečným místem. Propojuje se zde dávná středověká historie s novodobými urbanistickými počiny sklonku 19.století. Trasa Prahou 2 je značena přímo v ulicích Prahy

Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2

  Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2 (velikost souboru: 1,3 MiB)

Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2 vás provede po krásách Prahy 2, kde se propojuje dávná středověká historie s novodobými urbanistickými počiny sklonku 19.století.

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2 ( english version)

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2 ( english version) (velikost souboru: 15,1 MiB)

Aktualizováno: 5.1.2016 - In the guide will find a map. The map shows tourist route. This route we recommend as the best way through Prague 2, you will see all the most important. In the map are marked stops at major sights, the description in the text guide.

Zajímavé odkazy

Památky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
- zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde 
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « Exhumace astronoma Tychona de Brahe v Týnském chrámu | Muzeum minerálů a fosilií – nově otevřeno » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář