Karel IV. – rytíř (díl II.)

Busta_Karel_IV_Svatovitska_katedrala

Událostí, kdy takřka zázrakem unikl o vlásek smrti, měl tou dobou za sebou Karel IV. již více. První z nich se stala hned jak Karel IV. opustil bezpečí francouzského dvora, když byl svým otcem povolán hájit zájmy rodu do severní Itálie. Za tzv. italské signorie totiž v letech 1330 – 31 získal Jan Lucemburský válečným tažením velká území v severní Itálii včetně měst jako Miláno, Verrona, Lucca a rozhodl se zde přenechat vládu právě svému synovi. Tři dny po svém příjezdu se Karel IV., jak sám uvádí „ochráněn Boží milostí“ zdržel déle než ostatní na mši. Tím jako jediný přesně na Velikonoční neděli unikl jisté smrti, neboť celý jeho doprovod byl nejspíše milánskými otráven.

praha_karel_iv-_-_krizovnicke_namesti Hned o rok později vypuklo velké povstání proti vládě českého krále v Itálii a tzv. lombardský spolek oblehl několik měst. Hlavní síla nepřátel se tehdy soustředila pod hradem San Felice, který se přislíbil vzdát pokud se mu nedostane pomoci. Mladý kralevic vyrazil s nakvap svolaným vojskem ihned z Parmy a na den sv. Kateřiny se vrhl na početně mnohem silnějšího nepřítele. V kruté řeži byl Karel IV. těžce raněn a dokonce pod ním padl i jeho kůň, takže vyvázl živý z bitvy pouhou náhodou, ale jeho vojsko slavně zvítězilo. Od té doby se sv. Kateřina stala jeho osobní patronkou a její sošku, která je dnes v jeho komnatách k vidění na Karlštejně, od té doby brával všude sebou. Prokázanou statečností v bitvě byl pasován na rytíře a to ve svých 16ti letech. Nicméně o rok později bylo jeho vojsko rozprášeno u Ferrary a Karel se z Itálie na nějaký čas stahuje pryč.

Roku 1335 operuje vojensky ve Slezsku o zájmová území Svídnice a Javorsko a za dva roky vyráží společně s otcem na křížovou výpravu proti Litevcům. Ta valného úspěchu nepřinesla a král Jan zde oslepl na jedno oko. Do roku 1344 pak spolu uspořádali ještě další dvě tažení ve znamení kříže proti pohanským Prusům a Litevcům s podobnými výsledky.

kareliv_hrad_karlstejn Po napadení Opavska polským králem Kazimírem obléhá Krakow a plení jeho okolí. V rozmezí let 1337 – 1339 stihl Karel mimo křížové výpravy i vojensky zakročit proti zpupným moravským pánům, v čele tyrolské šlechty dobýt v Lombardii města Belluno a Feltre a po devítinedělním obléhání dobýt hrad Potštejn na kterém se držel vzbouřenec Mikuláš ze Žampachu. Roku 1345 při návratu z poslední křížové výpravy jen o vlásek uniká pokusu o zajetí polským králem.

Rok 1346 byl pro Karla v mnohém rozhodující a spolu s Janem Lucemburským a 500ti těžkooděnci se účastní první pozemní bitvy stoleté války mezi Anglií a Francií na straně krále Filipa IV. V té době již na obě oči slepý král Jan zde vyjel do poslední bitvy svého života a sám Karel byl těžce raněn. Téhož roku se tedy stává jak českým, tak i římskoněmeckým králem, když je 26. listopadu korunován v katedrále města Bonnu. Odtud ho čekal dobrodružný návrat zpátky do Čech přes nepřátelské území ovládaném svrženým císařem Ludvíkem, které absolvoval celé v převlečení za panoše.

Někdy v té době dostává doporučení od papeže Klimenta, který ho nabádá aby „nechal takových klání a turnajů a aby ses ve svých skutcích a vystupováních ukázal vážným a zralým“ neboť Karel nejspíše pokračoval ve šlépějích svého otce a v té době módní rytířské turnaje mu byly asi vítaným povyražením a procvičením v boji.

karel_iv_karlstejn Jen sám Bůh ví, jakými stezkami by se ubíraly další životní osudy Karla IV., kdyby nedošlo k jeho náhlé a prudké přeměně. Roku 1350 totiž panovník onemocněl a z dobových záznamů vyplývá, že ochrnul na všechny čtyři končetiny. Podle rozborů Karlových ostatků, dospěli antropologové k závěrům, že ona záhadná nemoc, která ho postihla, neměla žádnou spojitost s údajným pokusem o otravu, ale jednalo se o následky vážného úrazu. A to úrazu, který s největší pravděpodobností utrpěl právě při turnaji. Prokázala se totiž přímá spojitost mezi úrazem deformovanou krční páteří a zlomeninou dolní čelisti. Muselo se jednat o velice těžký úder na střed brady anebo o náraz brady o tvrdou podložku při pádu (z koně) a Karel toto zranění přežil vskutku jenom zázrakem. Po odstranění drátů z čelisti se musel nejenom naučit znovu jíst, ale po zhojení krčních obratlů i znovu chodit a žít. Když se Karel IV. objevil po dlouhé době znovu na veřejnosti, byl shrbený s kulatými zády a hlavou nakloněnou do levé strany.

Co se mu po dlouhé týdny, kdy byl upoután na lůžko a nemohl se ani pohnout, honilo hlavou se asi již nikdy nedozvíme. Ale jisté je, že po tomto úrazu, se stal Karel IV. ve svých skutcích vážným a zralým přesně tak, jak ho o pár let dříve nabádal papež a Země Koruny České dostaly navýsost moudrého a schopného panovníka, pro kterého se jeho bojovnické a válečnické sklony staly tímto nadobro minulostí a který tak došel svého vnitřního klidu, který třeba po celou tu dobu marně hledal

Předchozí díl

O dalších osobnostech, které žili v Praze si můžete přečíst zde

Více o Karlu IV si přečtěte zde

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

MAPA:

………………………………………………………………………………………………………………………

loading map - please wait...

Socha Karla IV. na Křížovnickém náměstí: 50.086121, 14.413966

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÉ PRŮVODCE OKOLÍ

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2

  Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2 (velikost souboru: 1,3 MiB)

Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2 vás provede po krásách Prahy 2, kde se propojuje dávná středověká historie s novodobými urbanistickými počiny sklonku 19.století.

Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle

  Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle (velikost souboru: 4,7 MiB)

Aktualizováno: 27.10.2015 - Dear friends, this for many the most romantic track in Prague will take you around the most beautiful part of the Prague Petřín Hill, you will not miss the Petřín Lookout Tower, Mirror Maze, Rose Garden or Strahov Monastery. You will pass the places with the most beautiful views and in case of good visibility you will see also the distant surroundings of Prague. In the end the track will take you to Prague Castle. You can take a walk also in the evening or at ni-ght.The lanterns will be shining nicely and you will feel the atmosphere of the mysterious or even mystical Pra-gue.

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2 (velikost souboru: 5,3 MiB)

Aktualizování: 8.12.2016 - Tištěný průvodce ve formátu PDF, který vás provede po turisticko-naučné trase Praguecityline Praha 2. Praha 2 je zcela výjimečným místem. Propojuje se zde dávná středověká historie s novodobými urbanistickými počiny sklonku 19.století. Trasa Prahou 2 je značena přímo v ulicích Prahy

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2 ( english version)

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2 ( english version) (velikost souboru: 15,1 MiB)

Aktualizováno: 5.1.2016 - In the guide will find a map. The map shows tourist route. This route we recommend as the best way through Prague 2, you will see all the most important. In the map are marked stops at major sights, the description in the text guide.

Turistický průvodce Prague City Line - PRAŽSKÝ HRAD

  Turistický průvodce Prague City Line - PRAŽSKÝ HRAD (velikost souboru: 21,9 MiB)

Pražský hrad patří mezi nejkrásnější a nejrozlehlejší památky Prahy. Pojďme společně navštívit místo spojené s bájnými knížaty, králi a prezidenty. Místo, kde se utvářely dějiny našeho státu.

Turistický výlet Prague City Line - Od Hvězdy na Pražský hrad

  Turistický výlet Prague City Line - Od Hvězdy na Pražský hrad (velikost souboru: 4,5 MiB)

Tato trasa je publikována jako součást série poznávacích a naučných tras Prahou, které jsou vhodné pro výlety a procházky Prahou. Trasa vede touto oblastí: Obora Hvězda - Letohrádek Hvězda - Ladronka - Petřín - Strahov - Pražský hrad

Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad

  Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad (velikost souboru: 4,5 MiB)

Aktualizováno: 22.1.2016 - Tato pro mnohé nejromantičtější trasa v Praze vás provede nejkrásnější částí pražského vrchu Petřín, neminete Petřínskou rozhlednu, Bludiště, Růžový sad ani Strahovský klášter. Projdete místy s nejkrásnějšími výhledy na Prahu a v případě dobré viditelnosti i na daleké okolí Prahy. Nakonec vás cesta dovede až na Pražský hrad.

Turistický výlet Prague City Line - Pražské nábřeží

  Turistický výlet Prague City Line - Pražské nábřeží (velikost souboru: 6,0 MiB)

Aktualizováno: 6.2.2017 Výlet Vás provede po pražském vltavském nábřeží kolem mnoha významných památek. O zajímavosti zde opravdu nebude nouze a my Vás při procházce po nábřeží upozorníme na poklady v okolí. Věříme, že tento výlet Vás obohatí a spoustu nových informací a příjemných zážitků.

Zajímavé odkazy – čtěte také
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
: - zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Karlův most: -zde
Židovská Praha: -zde
Kampa: - zde
Vyšehrad: -zde
Petřín: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Pražská muzea: -zde
Národní galerie v Praze: -zde
Stromovka a výstavistě:-zde
Letná: - zde
Pražské zahrady a parky: -zde
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování » 

« « Karel IV. – rytíř (díl I.) | Karel IV. – životopis » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář