Strahovská knihovna a sbírka knih v Teologickém a Filozofickém sále

Strahovská knihovna a sbírka knih v Teologickém a Filozofickém sále

Datum konání:
3.5.2021 - 31.5.2031 : 09:00 - 17:00

Místo:
Strahovský klášter

Kategorie


Strahovská knihovna, jedna z nejvýznamnějších klášterních knihoven, představuje ve svých dvou historických knihovních sálech Teologickém a Filozofickém téměř 300 tis děl.  Z toho přes 3000 rukopisů, 1500 prvotisků, i kdysi zakázané knihy, které bývali před zraky lidí uzamčeny a skryty. Prohlédnete si zde i dobový kabinet kuriozit.

strahovsky_klaster_kabinet_kuriozit_5 Strahovský klášter byl založen roku 1140 a jeho název je pravděpodobně odvozen od skutečnosti, že svojí polohou střežil přístupové cesty ke Hradu.

Klášter se velmi brzy po svém založení stal centrem učenosti a vzdělanosti s věhlasnou knihovnou. V klášterní knihově se po staletí scházeli vzdělanci své doby a proto také neunikla švédskému rabování na konci 30ti leté války v roce 1648. Řadu jejích původních svazků byste dnes stále našli ve Švédsku jako součást švédského kulturního dědictví. Na druhé straně právě díky své knihovně klášter unikl známému rušení klášterů a všech ostatních nepohodlných církevních staveb za Josefa II. Knihovna přežila i likvidaci premonstrátského řádu komunisty. V roce 1950 byla zařazena do vznikajícího Památníku národního písemnictví, který byl veřejnosti zpřístupněn v roce 1955. Strahovskému klášteru a navrátivším se Premonstrátům byla opět předána po roce 1989. Tato velkolepá knihovna je zde zachována a veřejnosti přístupná i v dnešní době.

V sálech konventu zvaný Teologický a Filosofický se uchovává starší i novější literatura vědeckého rázu, teologické rukopisy, prvotisky i zakázané knihy. Celkově strahovská knihovna obsahuje přes 200 tisíc svazků knih a rukopisů, z nichž mnohé se datují před rok 1500.

Reklama_PCL_STAHUJ_pruvodce_prahou_cz

TIP: Turistické průvodce a mapy ke stažení zdarma

Poznejte nejkrásnější památky a místa v Praze. Poznejte pražský život i na méně známých místech. Užijte si s připravenými slevovými kupóny v turistických průvodcích a mapách. STAHUJTE ZDARMA !

» Pokračování »

strahovsky_klaster_teologicky_sal_1 Teologický sál

Teologický sál, je nejstarší částí dnešní knihovny a vznikl v ranně barokním období u nás v letech 1671-1679. Stavitelem byl známý architekt Giovanni Dominico Orsi, který je také autorem štukové výzdoby sálu. Fresky na stropě jsou z 18. století od Siarda Noseckého, člena premonstrátského řádu a ukazují vztah lidí ke knize, latinské nápisy jsou pak citáty z Bible. Najdete zde přes 18 000 knih s teologickým zaměřením, většinu severní stěny sálu zabírají různá vydání Bible.

strahovsky_klaster_filosoficky_sal_1 Filosofický sál

Mezi lety 1783 – 1785 nechal strahovský opat Václav Mayer vybudovat nový knihovní sál zvaný Filosofický. Jedná se již o stavbu klasicistní, přestavěnou z bývalé sýpky Ignácem Palliardim. Velice záhy v letech 1792 -  1794 byl tento sál upravován znovu a to z důvodu přesunu právě dodělané a čerstvě otevřené knihovny ze zrušeného premonstrátského kláštera v Louce u Znojma ( dnes byste v klášteře našli víno – Znovín Znojmo ), tak aby se sem vešel veškerý mobiliář.  Zajímavostí je, že se na přesunu původního mobiliáře a vzniku Filosofického sálu podíleli lidé, kteří vytvořili knihovnu v Louckém klášteře. Nástropní fresku sálu namaloval stejný autor se podobným námětem louckému – duchovní vývoj lidstva - František Antonín Maulbertsch. Truhlář Jan Lahofer, který vyrobil mobiliář loucké knihovny jej po pár letech rozebíral a znovu instaloval do upraveného Filosofického sálu.

V tomto sále nenajdete jen klihy náboženské, ale i lékařské, farmaceutické, právnické, matematické, astronomické i geografcké. Úctyhodné jsou také rozměry sálu, jeho délka je 32 m, šířka 10 m a výška 14 m. Nejvyšší řady knih jsou přístupné jen po spirálovitých schodištích a galerie.

strahovsky_klaster_kabinet_kuriozit_1 Kabinet kuriozit

Kabinety kuriozit byly v této době velice populární. Obsahovaly řadu přírodnin, různé živočichy, minerály, i různé anomálie. Jsou považovány za předchůdce muzeí.  Ten strahovský byl premonstráty zakoupen v roce 1798 z pozůstalosti barona Karla Jana Erbena a kromě přírodovědných sbírek obsahuje i alchymistické knihy, faksmilii Strahovského evangeliáře z 9.století, dendrologickou knihovnu nebo model válečné lodi či vojenské boty z doby francouzského obléhání Prahy v roce 1742. Největší raritou je zde dráček, který vznik pomocí speciálních řezů z rejnoka. Najdete zde i roh z narvala, který byl v minulosti považován za roh bájného jednorožceDendrologická sbírka knih, jejíž jednotlivé svazky popisují vždy jeden strom, obsahují kořeny, listy, větve, plody daného stromu – vše co s ním souvisí i např. jeho škůdce a jsou svázány do desek z kůry daného stromu.

obrazek_akce_1

TIP: Akce na tento víkend v Praze

Zajímá vás co dělat, co navštívit, kde se projít, co vidět on-line?

» Pokračování »

lady-hamilton Zajímavost

Ještě na přelomu 18. a 19. století byla tehdy již po celé Evropě obdivovaná strahovská knihovna zapovězena ženám. Důvodem byla přísná klášterní klausura. Přesto se i sem ženám postupně podařilo získat přístup. Mezi prvními návštěvnicemi byla v roce 1800 proslulá anglická kráska lady Emma Hamilton se svým manželem, britským diplomatem Williamem Hamiltonem a také se svým tehdejším milencem, admirálem lordem Horatiem Nelsonem, vítězem u Trafalgaru. Emma Hamilton byla múzou mnoha umělců, námětem četných výtvarných děl, např. Alexandre Dumas starší napsal knihy Hrdina nilský nebo Paměti milostnice, kde byla hlavní hrdinkou. O jejím o jejím životě vznilky i filmy např. v roce 1968 Lady Hamiltonová s Michele Mercierovou v hlavní roli, kterou znáte z Angeliky. Horatio Nelson ji jako svoji milenku uvedl i ve své závěti, kde požadoval, aby ji stát po jeho smrti vyplácel penzi. Vláda to ovšem odmítla vzhledem k nelegitimitě jejich vztahu.

Další významnou návštěvnicí knihovny byla v roce 1812 žena Napoelona Bonaparte rakouská princezna Marie Ludvika, která knihovně darovala čtyřsvazkové knižní dílo o prvním muzeu v Louvru. Zajímavostí této knihy je, že Napoleon po jejím vydání údajně nechal zničit celý náklad jejího tisku až na 3 exempláře. Obával se prý, že jeho pověst bude poškozena tím, že v díle je uveden původ celé řady exponátů, které uloupil především v Itálii.

………………………………………………………………………………………………………………………

VSTUPNÉ NA AKCI

………………………………………………………………………………………………………………………

Strahovská knihovna

Základní: 150 Kč
Snížené: 80 Kč
Rodinné: 300 Kč ( 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let )

………………………………………………………………………………………………………………………

Všechny aktuální pořádané akce v místě

………………………………………………………………………………………………………………………

Kalendář akcí v Praze

Kalendář akcí v Praze

Nevíte, co s volným časem? S námi vám nejlepší akce v Praze už neutečou! Vyberte si podle svého gusta ...

» Pokračování »

………………………………………………………………………………………………………………………

Více o STRAHOVSKÉM KLÁŠTEŘE

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

KONTAKT:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa:
Strahovské nádvoří 132/1
118 00 Praha 1 –  Hradčany
Tel: +420 233 107 704

Web: www.strahovskyklaster.cz

GPS: Loc: 50°5’10.342″N, 14°23’22.417″E

Otevřeno: 
Pondělí – Neděle: 9.00 – 17.00, polední pauza 12.00 – 13.00

Vstupné:

Strahovská knihovna

Základní: 150 Kč
Snížené: 80 Kč
Rodinné: 300 Kč ( 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let )

Strahovská obrazárna + budova konventu + výstavy

Základní: 150 Kč
Snížené: 80 Kč
Rodinné: 300 Kč ( 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let )

Společné vstupné Strahovská knihovna a obrazárna ( pouze do 16.00 hod )

Základní: 280 Kč
Snížené: 140 Kč
Rodinné: 500 Kč ( 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let )

Zdarma: děti do 6-ti let věku, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, členové řádů a kongregací, pro CK každá 21. osoba
Snížené: děti od 6-ti let, studenti do 27 let + pedagogové s kartou ISIC, ITIC, ICOM

Spojení:
Tram:  22 – Pohořelec

Dopravní spojení:
Vyhledání spojení: klikněte zde
Informace o pražské dopravě: klikněte zde
Informace o pražské hromadné dopravě: klikněte zde

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE OKOLÍ

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad

  Turistický výlet Prague City Line - Petřínskými sady na Pražský hrad (velikost souboru: 4,5 MiB)

Aktualizováno: 22.1.2016 - Tato pro mnohé nejromantičtější trasa v Praze vás provede nejkrásnější částí pražského vrchu Petřín, neminete Petřínskou rozhlednu, Bludiště, Růžový sad ani Strahovský klášter. Projdete místy s nejkrásnějšími výhledy na Prahu a v případě dobré viditelnosti i na daleké okolí Prahy. Nakonec vás cesta dovede až na Pražský hrad.

Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle

  Prague Tourist Guide - From Petrin Hill to Prague Castle (velikost souboru: 4,7 MiB)

Aktualizováno: 27.10.2015 - Dear friends, this for many the most romantic track in Prague will take you around the most beautiful part of the Prague Petřín Hill, you will not miss the Petřín Lookout Tower, Mirror Maze, Rose Garden or Strahov Monastery. You will pass the places with the most beautiful views and in case of good visibility you will see also the distant surroundings of Prague. In the end the track will take you to Prague Castle. You can take a walk also in the evening or at ni-ght.The lanterns will be shining nicely and you will feel the atmosphere of the mysterious or even mystical Pra-gue.

………………………………………………………………………………………………………………………

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA A AKCE V OKOLÍ

………………………………………………………………………………………………………………………

Petrin_lanova draha110416_001

Petřínská lanovka

Lanová dráha, o délce přes pět set metrů s převýšením 130 metrů se vzhůru i opačným směrem pohybuje po kolejích pomocí systému tažných lan. Má jednu mezistanici a na téměř zážitkovou jízdu vám stačí pouze běžná jízdenka MHD.

» Pokračování »

 

Petrin - Kostel sv. Vavrince101010_008

Církevní památky na Petříně

Na pražském Petříně se nachází několik církevních památek, které neodmyslitelně utváří atmosféru tohoto místa. Jsou to kostel sv. Vavřince, kaple Kalvárie, Boží hrob a Křížová cesta. Boží hrob byl postaven podle kaple, která stojí přímo v Jeruzalémě. Věříte že o Velikonocích ve tři hodiny odpoledne dopadá sluneční paprsek na obětní kámen přímo doprostřed kaple?

» Pokračování »

petrin_hladova-zed_110312_001

Hladová neboli Zubatá zeď

Roku 1361 v Praze vypukl silný hladomor a tak se král a císař Karel IV. rozhodl předcházet katastrofě v podobě šíření nemocí z hladu a nechal vystavět zeď, která dala chudým lidem obživu. Opravdu?

» Pokračování »

Petřínská rozhledna

Petřínská rozhledna je naše Eiffelovka

Petřínská rozhledna je jednou ze staveb, která neodmyslitelně patří k pražskému panoramatu. Někdy se o ní mluví jako o mladší sestře Eiffelovy věže v Paříži. U obou se počítalo s tím, že budou po určité době opět rozebrány. Naštěstí se tomu tak nestalo a my je můžeme obdivovat nebo se z nich kochat nejlepšími výhledy na celé město i dnes.

» Pokračování »

………………………………………………………………………………………………………………………

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

………………………………………………………………………………………………………………………

Památky Praha 1:- zde
Památky Praha 2
- zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde 
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Mapa:

Loading Map....