Zahrada Kinských

Petrin- park101010_040

Pod petřínských vrchem nalezneme mnoho míst určených k příjemným procházkám. Zahrada Kinských nabízí návštěvníkům nejen překrásnou přírodu, ale především mnoho staveb a objektů, které zahradu dotvářejí k dokonalosti. Při procházkách klikatými cestičkami uvidíte pískovcové skály, vyhlídky,  jezírka, vodopády, tekoucí schody, pravoslavný kostelík, dětské hřiště a další přírodní krásy.

Vše o: Zahrada Kinských – více informací zde

Historie areálu: Petřín - zahrada Kinských
Na místě současné zahrady Kinských se nejprve rozprostíraly lesy, které byly ve dvanáctém století nahrazeny vinicemi. Tyto pozemky se postupem času začaly stávat součástí usedlostí či dvorů. V roce 1828 prostory, kde se současný park rozprostírá, zakoupila matka knížete Rudolfa Kinského, paní Růžena Kinská. V témže roce započal Rudolf Kinský na pozemcích se stavbou překrásného letního sídla s rozsáhlou zahradou. O návrh zahrady a jeho realizaci se postaral hospodářský ředitel rodiny, pan František Höhnel. Stavba letohrádku byla ukončena v roce 1831.

Skleníky a další budovy Petřín - zahrada Kinských jezírko s Lachtanem
Následně poté došlo také k úpravám zahrady. Především zde byly vytvořeny mnohé cestičky, byly vysazeny stromy a jiné dřeviny, vybudována byla také skoro čtyři sta metrů dlouhá štola. Dále byly v zahradě vytvořeny dva rozsáhlé rybníky, které od sebe byly odděleny vodopádem. V areálu zahrady byly vystavěny mnohé stavby, které sloužili především jako technické zázemí či pro správu komplexu. Byla vybudována například vrátnice, kočárovna, domy pro zaměstnance, technické prostory a v neposlední řadě množství skleníků pro pěstování exotických rostlin.

Vše o: Petřín – více informací zde

Druhá stavební etapa
Stavba zahrady byla v roce 1836 přerušena, neboť její majitel Rudolf Kinský tragicky zahynul. Po několikaleté odmlce v pracích začala pokračovat jeho žena Vilemína Kinská. Její zásluhou byla zahrada v letech 1848 a 1849 zvětšena o horní část vrchu, neboť k ní byla připojena usedlost Husinka a Štikovka. V osmdesátých letech devatenáctého století byla realizována přestavba nedalekého kostela svatého Gabriela s klášterem benediktinek, a proto došlo díky přestavbě k prodeji hospodářské části zahrady pro potřeby řádu.

Doporučená trasa Kinského zahradou zde klikněte

Zahrada se začíná rozrůstat Petřín - zahrada Kinských - kostelík sv. Michala
Od roku 1903 se do lidského podvědomí dostal i letohrádek Kinských, neboť byly do jeho prostor převezeny sbírky národopisného oddělení zemského muzea. Následně došlo k dalším změnám, kdy se zahradní stavení změnilo na restauraci a do zahradní kočárovny byly umístěny sbírky zemědělského muzea v Praze. V roce 1914 byl do zahrady umístěn pomník herečky Hany Kvapilové, ve kterém je umístěna urna s bělčiným popelem.  Roku 1929 byla zahrada obohacena o dřevěný kostelík svatého Michala, který byl rozebrán a přivezen z Podkarpatské Rusi. Nádherná jezírka a rybníky v areálu zahrady byla doplněna o sochy a jiné plastiky, jako například socha lachtana od Jana Laudy v horním rybníčku.

Popis zahrady
Zahrada Kinských není pouze rovinatá plocha, rozprostírající se kolem letohrádku. Je především tvořena svahem, táhnoucí se vzhůru až k Petřínskému vrchu, kde je zahrada v horní části obklopena Růžovým sadem a zahradou Nebozízek. Při procházkách zahradou se setkáte především s tuzemskou vegetací, jako jsou například duby, lípy, buky. Hojně jsou zde také zastoupeny také javory. Dodnes se v zahradě zachovaly prakticky veškeré stavby, o kterých jsme se výše zmiňovali. Prohlédnout si také můžete torza zahradních skleníků, které byly během druhé světové války zničeny.

Kudy zahradu projít Petřín - zahrada Kinských - pískovcové skály
Nejlepší je využít vstupní brány nahoře na vrchu Petřín. Brána je umístěna na cestě mezi Růžovým sadem a Strahovskými kolejemi. Vlevo od brány se dostanete k pískovcovým skalám a dále k Hladové zdi. Cesto vpravo dolů přijdete k hornímu jezírku s lachtanem a dále ke kostelíku sv. Michala. Všechny cesty Vás nakonec dovedou dolů k letohrádku a k východu ze zahrady, který je umístěn na náměstí Kinských.

Zahrada pro děti Petřín - zahrada Kinských dětské hřiště
Zahrada je jako stvořená pro děti, nejen že nabízí spoustu tajuplných míst a úkrytů. Ale jsou zde ještě dva rybníčky, vodopád a  schody po kterých stéká voda. V neposlední řadě dvě dětské hřiště. První najdete na cestě dolů po pravé straně mezi horním a dolním jezírkem. Druhé hřiště se nalézá vlevo u dolního východu ze zahrady.

-

-

Plánek zahrady Kinských

Plánek a popis

1.  Vstup do zahrady od  Růžového sadu
2.  Růžový sad
3.  Barokní opevnění
4.  Pískovcové skály
5.  Hladová zeď
6.  Bastion v Hladové zdi
7.  Vyhlídka
8.  Pozůstatky restaurace
9.  Jezírko s lachtanem
10. Sluneční hodiny – Boží muka
11. Schody s tekoucí vodou
12. Pravoslavný kostelík sv. Michala
13. Dětské hřiště
14. Jezírko s Herkulem
15. Letohrádek Kinských – Musaion
16. Zvonička
17. Socha Hany Kvapilové
18. Bývalá kočárovna zvaná Švýcárna
19. Vstup do zahrady z náměstí Kinských

Adresa:
Holečkova 98, 150 00 Praha 5

Spojení:
Bus: 176, 510 – Kobrova
Tram: 6, 9, 12, 20, 58, 59 – Švandovo divadlo (nedaleko světelné křižovatky se nachází vstup do Kinského zahrady, letohrádek se nachází na protější straně)
Metro: B – Anděl (odtud tramvají číslo 12 a 20 do zastávky Švandovo divadlo)

Dopravní spojení:
Vyhledání spojení: klikněte zde
Informace o pražské dopravě: klikněte zde
Informace o pražské hromadné dopravě: klikněte zde

GPS: 50°4’36.776″N, 14°23’55.446″E

Památky Praha 1: - zde

Památky Praha 2: - zde

Památky Praha 3: - zde

Pražský hrad: -zde

Královská cesta: - zde

Židovská Praha: - zde

Rubrika osobnosti Prahy :- zde

Zdarma tištěný průvodce po památkách: - zde


« « Petřínské zahrady a parky | Zahrada Kinských – plánek zahrady » »

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.