Emauzy – klášter se slovanskou liturgií a Remešský evangeliář

Praha 2 - Emauzy

Emauzy – jediný slovanský klášter a centrum vzdělanosti ve staroslověnském jazyce v západní evropě v době panování otce vlasti Karla IV.  Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřili mistr Jan Hus, Jeroným Pražský a další. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů a zejména  tzv. Remešský evangeliář, který se přes Cařihrad, dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.

Rozcestník: vš o  klášteře Emauzy více čtěte zde

Založení: pha2-emauzy110511_002
Benediktinský klášter s chrámem Panny Marie na Slovanech byl založen 21 listopadu 1347. Klášter byl určen pro mnichy benediktiny východního obřadu povolané z Dalmacie a Chorvatska, kteří používali jako liturgického jazyka staroslověnštinu. Úmyslem císaře a papeže bylo upevnit slovanské vztahy a přispět k odstranění rozkolu mezi západní a východní církví. Byl to jediný slovanský klášter a jediné ne-latinské sdružení v západním křesťanstvu Karlovy říše. Klášter se stal střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřili i Jan Hus, Jeroným Pražský a další. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů, mimo jiné i tzv. Remešský evangeliář, který se přes Cařihrad, kam jej zaneslo husitské poselství, dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.

Co znamená název Emauzy pha2-emauzy110511_003
Klášter byl postaven v blízkosti starého farního podskalského kostelíka sv. Kosmy a Damiána, vystavěného prý sv. Václavem. Klášter s kostelem byly dokončeny a slavnostně vysvěceny arcibiskupem Očkem z Vlašimi za přítomnosti Karla IV., jeho syna Václava IV. a významných hostů 29. 3. 1372. Ten den se četlo evangelium o setkání Ježíše Krista s učedníky   u městečka Emauzy, proto se objekt nazýval též Emauzy.   V době komunismu vyšel v tehdejších novinách (Večerník Praha) článek o původu názvu Emauzy. Psalo se v něm , že v místě kláštera kdysi stával nevěstinec (hampejz)  Emmahaus (dům Emin) a podle tohoto místa se začalo klášteru na Slovanech říkat Emauzy. Tímto způsobem se snažila tehdejší vládní garnitura zesměšnit historii a věhlas tohoto místa.

Historie budovy pha2-emauzy_kostel-panny-marie130706_002
Stavba stála stejné množství peněz jako Karlův most. Stavitel objektu není znám. Chrám ke cti sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa a později Panny Marie má některé architektonické prvky a figurální náměty připomínající díla dvorské stavební hutě řízené tehdy Matyášem z Arrasu. Připomíná ho i odvaha postavit neobvyklou mohutnou síňovou budovu bez věží, zobrazovanou později na starých rytinách Prahy. Stavba trvala 25 let včetně vynikající umělecké výzdoby. V levém rohu za oltářem je socha sedící Matky Boží Montserratské, při bombardování kostela v roce 1945 socha jako zázrakem nebyla poškozena a byla odvezena do kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí, odkud byla po rekonstrukci vrácena na své původní místo.Nástěnné malby se řadí mezi nejvzácnější památky české gotiky. Křížová chodba – ambit – je vyzdoben párovou malbou, tj. zobrazující výjevy z obou zákonů biblických. Je to druh fresky, která je evropskou raritou a nejcennější památkou zachovanou z gotického období. Za husitských bouří klášter přešel ke kališníkům, byla zde umístěna husitská posádka, a tak byl ušetřen lidového hněvu a zničení.

Jagellonska bytc9_150226_003

TIP - perfektní místo k letnímu pobytu v Praze

Hledáte pro sebe nebo své známé pěkné a levné ubytování v centru Prahy? Ubytujeme Vás od 350,-Kč za osobu / noc ve vlastním apartmánu s kuchyní, koupelnou, samostatným WC a free WIFI (až 40 Mb/s). Vybrat si můžete 2-lůžkové i vícelůžkové apartmány.

» Pokračování »

Barokní přestavba pha2-emauzy_historicke130706_008
Po Bílé hoře sem Ferdinand III. pozval španělské benediktiny, za jejichž působení došlo k důkladné barokizaci kláštera i chrámu. Tehdy byla odstraněna vysoká sedlová střecha kostela, nahrazena střechou trojdílnou a postaveny dvě průčelní nízké cibulovité věže kostela (1712).
Po r. 1880, v tzv. beuronském období, byl klášter s kostelem obnoven a přestavěn pro potřeby benediktinské kongregace původem z jihoněmeckého Beuronu. Nahradili většinu barokních prvků pseudogotickou strohostí zvláštního slohu, dnes zvaného beuronský. Jejich hudbymilovný opat založil zvláštní tzv. beuronskou malířskou školu a z kláštera učinil středisko církevního zpěvu podle gregoriánského chorálu.

2.  Světová válka, obnova kláštera a vybudování nové dominanty pha2-emauzy_historicke130706_004
Před 2. světovou válkou byl klášter začleněn do nového urbanistického řešení nábřeží a svahu pod Emauzy arch. B. Hypšmanem, který též navrhl přístavby kláštera. 14. února 1945 byl při americkém náletu na Prahu zničen kostel. Tady při bombardování zahynula řada německých ošetřovatelek Červeného kříže. Společnost pro obnovu Emauz s podporou občanů hned po náletu zahájila zajišťující práce. Po r. 1947 byly restaurovány poškozené gotické fresky v ambitu. V následujících letech byl postaven nový železobetonový krov. Rekonstrukční práce svěřeny prof. ČVUT Oldřichu Štefanovi. 1964 byla vypsána neanonymní soutěž pro architektonické řešení střechy a věží zničeného kostela. Ze soutěže vyšel vítězně návrh ing. arch. F. M. Černého, pod jehož vedením byla místo požadovaných věží instalována zcela moderní konstrukce, označená za couragé, patřící k nejhodnotnějším projevům moderní architektury v Praze: asymetrická 32 metrová skořepinová dominanta se 40 cm silnou konstrukcí z bílého betonu. Konstrukce má 4 m vysoké špice, na jejichž pozlacení se spotřebovalo 1,3 kg 24 karátového zlata. Výška špic od země je 52 m, od římsy 32 m. Optický klam způsobuje, že jižní věž, která je blíž k řece, se zdá být vyšší, ač tomu tak není. Při rekonstrukci byly odkryty v kapitulní síni kláštera fragmenty nástěnných maleb a nápisů. Nápis psaný chorvatskou hlaholicí (pravděpodobně text staročeského Desatera přikázání z r. 1412) je první a zatím jediný doklad hlaholské epigrafie u nás i v západoslovanských zemích vůbec.

Další zajímavostí z novodobé historie kostela je období druhé poloviny 80. let minulého století, kdy klášteru hrozil téměř naprostý zánik. Tehdejší nejvyšší orgány došly k závěru, že z tohoto kostela by byly ideální garáže. Naštěstí přišla včas revoluce a kostel byl postupně opraven a znovu vysvěcen.

V těsné blízkosti kláštera jistě nepřehlédnete moderní krychlové domy se skleněnou fasádou, které zde byly vystavěny i přes protesty obyvatel v letech 1968 – 1974. Paradoxem doby je, že patřily útvaru hlavního architekta města Prahy.

Zajímavosti spojené s kostelem:
Když půjdete Prahou 2 nezapomeňte si krásnou dominantu Prahy 2 prohlédnout, vychutnejte si pohled na věže, na které bylo opravdu použito zlato. Prohlédněte si obě věže a všimněte si optického klamu, reálně jsou obě věže stejně vysoké.  A v neposlední řadě si připomeňte, že místo kostela, jste se mohli dívat na garáže.

Objekt je veřejnosti přístupný. Můžete navštívit kostel, křížovou chodbu, refektář,

………………………………………………………………………………………………………………………

Aktuální pořádané akce:

………………………………………………………………………………………………………………………

Žádné Události

………………………………………………………………………………………………………………………

FOTOGALERIE:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

KONTAKT:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa:
Vyšehradská 49/320
128 00 Praha 2 – Nové Město
Telefon: 221 979 211 – ústředna
E-mail: admin@emauzy.cz
Web:
http://www.emauzy.cz

BEZBARIÉROVOST: bezbariérový přístup

NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
říjen – květen: po – pá 9 – 16
červen – září: po – so 9 – 16

VSTUPNÉ:
dospělí 50,-Kč, děti, důchodci, držitelé průkazů ZTP 20,- Kč

Spojení:
Metro trasa B – stanice Karlovo náměstí
Tramvaje číslo: 3, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 52, 53, 54, 55  – stanice Karlovo náměstí
Autobusy číslo: 176, 510 – stanice Karlovo náměstí

Dopravní spojení:
Vyhledání spojení: klikněte zde
Informace o pražské dopravě: klikněte zde
Informace o pražské hromadné dopravě: klikněte zde

………………………………………………………………………………………………………………………

MAPA:

………………………………………………………………………………………………………………………

loading map - please wait...

Emauzy 50.072211, 14.417899 Emauzy Emauzy - jediný slovanský klášter a centrum vzdělanosti ve staroslověnském jazyce v západní evropě v době panování otce vlasti Karla IV.  Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřili mistr Jan Hus, Jeroným Pražský a další. Adresa: Vyšehradská 49/320 128 00 Praha 2 - Nové Město http://www.praguecityline.cz/pamatky/emauzy

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: TURISTICKÝ PRŮVODCE OKOLÍ

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 2 (velikost souboru: 5,3 MiB)

Aktualizování: 8.12.2016 - Tištěný průvodce ve formátu PDF, který vás provede po turisticko-naučné trase Praguecityline Praha 2. Praha 2 je zcela výjimečným místem. Propojuje se zde dávná středověká historie s novodobými urbanistickými počiny sklonku 19.století. Trasa Prahou 2 je značena přímo v ulicích Prahy

Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2

  Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2 (velikost souboru: 1,3 MiB)

Mapa k turistické trase Prague City Line Praha 2 vás provede po krásách Prahy 2, kde se propojuje dávná středověká historie s novodobými urbanistickými počiny sklonku 19.století.

Zajímavé odkazy

Památky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
- zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde 
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »« « ČVUT – Technika se v Praze učila nejdříve v bytě | Tajný kód Novoměstské radnice na Karlově náměstí » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář