Svatopluk Čech – osamělý právník s úžasným humorem

„Kunko ! Kunko!!!“ „Kdo to tady kunká ?“

Touto okouzlující slovní hříčkou končí alegorická satira smutného muže Svatopluka Čecha. Zoufale tu v hořícím sudu kunká břichatý pražský šosáček pan Brouček a volá ze spaní o pomoc svou platonicky milovanou husitskou slečnu Kunku. Vzápětí se probouzí po „opičce“ z děsivého snu ve sklepě milované hospůdky Vikárky a vrací se z válečné husitské Prahy zpět do bezpečného poklidu 19. století.

Autor si ve svém díle, které miluji, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století vybral typickou pražskou postavičku mrňavého a kulaťoučkého snobáčka a podrobil ho nelítostné i když laskavé kritice. Představil nám v něm ustrašeného a sobeckého maloměšťáka, kterého zajímá jen vlastní prospěch a pro své nudné bezpečí je schopen udělat cokoliv. Vylíčením všech jeho záporných vlastností a pokleslého charakteru vlastně Čech dává poselství všem „malým českým lidem“ jakoby říkal: „Podívejte se na sebe. Takoví jste i vy. Zbabělí egoisti, převlékači kabátů, srabi, pivní žoky. Vy že jste vlastenci ? Styďte se ! A probuďte se !“
Dětství a práce:
Svatopluk Čech se narodil 21.2.1846 v Ostředku u Benešova. Po maturitě na gymnáziu vystudoval práva a věnoval se advokátní  praxi. Záhy však šedou realitu advokacie opustil a věnoval se výhradně autorské činnosti. Jeho činorodost zdá se probudila vlastní skepse a nejspíš se přitom ptal sám sebe: kam zmizel duch obrození ? Kde je hrdost statečného národa ? Proč jsme jen „čecháčkové“ a ne Češi ? Ve všech jeho dílech, poezii i próze, epických, alegorických i satirických, tyto otázky naléhavě zaznívají.

Nebyl ale národopiscem jako například jeho vrstevníci Jirásek či Palacký, ale stejně jako oni se nechal inspirovat zašlou slávou husitských idejí jako symbolů boje proti národnímu útlaku. Nepsal rozsáhlé ucelené literární celky, ale používal kratší a údernější formy. Rád byl rétorický až mystický se smyslem pro alegorické obrazy. Sám sebe považoval za velkého vlastence, ovšem bez revolučních či snad militantních postojů. Nikdy neuznával anarchismus a dá se říci, že vystupoval spíš jako umírněný buditel. Byl spoluzakladatelem časopisů Ruch a Květy, přispíval i do Světozoru a národních listů.

Jaký byl:
Jako člověk byl velký introvert a samotář. Snad i proto, že na otázky, které si kladl nikdy nenašel odpověď. To ale neznamená, že je nepřestal celý život hledat. Nenacházel je ani na svých cestách na Kavkaz a do Dánska, kde čerpal náměty pro svou tvorbu.

V pokročilém věku přestal veřejně publikovat a možná i pod vlivem vrozeného pesimismu, který se stále prohluboval, se uchýlil do ústraní. V úplném soukromí se věnoval víceméně samoúčelné hořké až nostalgické poezii. Stal se z něho smutný, věčně zadumaný pán, který se uzavřel do vlastního světa mýtů a ztracené naděje. Zemřel sám, zahořklý a z vlastní vůle opuštěný na Novém městě pražském 23.2.1908. Byl velmi uznávaným a oblíbeným literátem a zamyslíme-li se nad jeho odkazem, musíme se ptát i my sami sebe: Není snad jeho poselství určeno i nám? Neocitl se náhodou pan Brouček i v 21. století?

Luděk Lánský

Z díla Svatopluka Čecha

Husité na Baltu, Adamité, Žižka – poezie s husitskou tématikou
Václav z Michalovi – epos z doby pobělohorské
Dagmar – epos o přemyslovské dánské královně
Ve stínu lípy – básnická sbírka
Lešetínský kovář – epos o revoltě jednotlivce
Evropa, Slavie – alegorické skladby
Hanuman – satirická alegorie – podobenství Čechů s opičím národem
Pravý výlet pane Broučka do Měsíce – satirická próza
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století – satirická próza
Jitřní písně, Nové písně – politická a sociální poezie
Písně otroka – alegorická lyrika

Rubrika památky Prahy :  - zde

Rubrika osobnosti Prahy :- zde

Zdarma tištěný průvodce po památkách: - zde

Více o památkách Prahy 2 naleznete v tištěném turistickém průvodci PRAGUE CITY LINE PRAHA 2

ZDARMA Objednejte zde,    stáhněte zdarma zde

« « Bezbariérová trasa Prahou: Strahov – Petřínské sady – Malovanka | Jan Evangelista Purkyně – vševědec a všečlověk   » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář