Archiv "Karlův most":

2. stránka (z celkem 3)123
9. Sousosi sv. Frantiska Xaverskeho_110628_001

3. 1. 2017

Sochy na Karlově mostě – část II.

V tomto článku se opět podíváme na sochy Karlova mostu Mezi nejhodnotnější  sochy mostu patří sousoší  svatého Františka Xaverského. Dále se zaměříme na   Sochu svatého Josefa, svatého Kryštofa a nakonec  také Sousoší svatého Františka Borgiáše » Pokračování »

28. Socha sv. Vita110628_001

3. 1. 2017

Sochy na Karlově mostě, část VI.

V tomto článku o sochách a sousoší Karlova mostu se přesuneme na pravou část. Čekají nás  opět 3 sochy. Socha svatého Filipa Benicia, která je jedinou mramorovou sochou na mostě.  Dále si  socha českého patrona svatého Víta a nakonec sousoší svatého Salvátora se svatým Kosmou a Damiánem, které pro Karlův most nechala vytvořit fakulta Karlovy univerzity v Praze. » Pokračování »

Praha 1 - Karlův most010

3. 1. 2017

Karlův most – předchůdcem Karlova mostu byl most Juditin

Zmínky o přemostění Vltavy jsou popsány již v 10. století. Tenkrát to byl  dřevěný most, který ale býval ohrožován každou větší vodou a proto nechal Vladislav II. postavit kolem roku 1170 kamenný most Juditin. Ten zde stál až do r. 1342, kdy byl zničen povodní. Most vděčil vzdělané a energické Vladislavově manželce Juditě Durynské nejen za jméno, ale pravděpodobně se hodně zasloužila i o jeho samotný vznik. » Pokračování »

Karlův most

3. 1. 2017

Karlův most – zajímavosti

Denně po Karlově mostě projdou tisíce Pražanů a turistů. Jdou, dívají se na památky anebo pospíchají do práce a večer domů. Ale víme, po jak cenné památce nás nohy nesou? Známe čím je tento kamenný skvost cenný? Přečtěte si něco málo o zajímavostech mostu. » Pokračování »

15. Socha sv. Ludmily_110628_001

3. 1. 2017

Sochy na Karlově mostu III.

V tomto článku budeme pokračovat za poznáním soch Karlova mostu. Podíváme se na sochu  svatého Františka Serafínského, známého jako František z Assisi,  sochu svaté Ludmily s Václavem a nakonec  sochu bájného  českého knížete Bruncvíka, s mečem, lvem a erbem. » Pokračování »

Praha 1 - Karlův most

3. 1. 2017

Rekonstrukce Karlova mostu

Kromě oprav, které byly realizovány v důsledku živelných pohrom, prodělal most opravy, jejichž cílem byla celková rekonstrukce památky. Jednalo se především o opravu trhlin, které vlivem přírodních změn vznikaly. Jaké stavební práce byly na nejvýznamnější památce Prahy prováděny? » Pokračování »

Pha1 - Staromestska mostecka vez110607_009

3. 1. 2017

Staroměstská mostecká věž – a její astrologická i tajemná symbolika

Staroměstská mostecká věž je považována za jednu z nejkrásnějších věží, které byly v dobách středověku postaveny. Tvoří jakousi pomyslnou hranici, která odděluje Karlův most od Křižovnického náměstí. Stavba Staroměstské mostecké věže byla zahájena již za vlády císaře Karla IV. Stavbou byl pověřen proslulý pražský stavitel Petr Parléř, díky němuž můžeme dnes kromě věže obdivovat například Karlův most, Katedrálu svatého Víta, chrám Matky Boží před Týnem a další památky. » Pokračování »

001

3. 1. 2017

Karlův most byl stavěn z vajec a červeného vína

je postaven na místě původního mostu Juditina z druhé poloviny 12. století. Juditin most byl ve své době nejdelším mostem ve střední Evropě (měřil 514 m), byl však roku 1342 pobořen povodní. » Pokračování »

11. Socha sv. Krystofa110628_004

3. 1. 2017

Sochy na Karlově mostě – základní informace

Gotický skvost, táhnoucí se přes Vltavu je unikátní z mnoha důvodů. Kromě skutečnosti, že se je to druhý nejstarší kamenný most v České republice a nejstarší most přes řeku Vltavu vůbec, patří mezi další poklady, kterými se most pyšní, jeho barokní sochařská výzdoba. Ta je dílem mnoha významných světových sochařů období baroka. » Pokračování »

Pha1 - Staromestska mostecka vez110607_009

3. 1. 2017

Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž je považována za jednu z nejkrásnějších věží středověku. Z jedné strany zakončuje Křížovnické náměstí a z druhé tvoří vstupní bránu na Karlův most. Věž, s jejíž stavbou bylo započato za vlády otce vlasti Karla IV., byla také součástí Staroměstského opevnění. Stavitelem věže byl proslulý pražský architekt, který také pracoval na stavbě Svatovítského chrámu na Pražském hradě, Petr Parléř. » Pokračování »

2. stránka (z celkem 3)123