Karolinum bez bariér

karolinum

bezbarérový přístup
naslouchací zařízení pro sluchově postižené

…………………………………………………………………………………………………………………………

Bezbariérové památky

…………………………………………………………………………………………………………………………

Karolinum je srdcem pražské (Karlovy) univerzity, kterou založil roku 1348 Karel IV. jako první vysoké učení ve střední Evropě. Univerzita byla nejen centrem vzdělanosti, ale soustřeďoval se v ní po celé generace i náboženský a politický život, a to nejen český. Do nově založeného učení přicházeli studovat studenti z celé Evropy – Angličané, Francouzi, ale zejména Němci. Univerzita tehdy vyučovala tzv. Obecné učení, což znamenalo, že profesoři i absolventi tehdejších čtyř fakult (právnické, lékařské, teologické a filozofické) mohli působit ve všech zemích, které uznávala římsko-katolická církev.
Karolinum vzniklo v roce 1383 přestavbou honosného domu kutnohorského mincmistra Rotleva. Ale z původní stavby Karolina dnes zůstal zachován jen bohatě zdobený gotický arkýř, původně součást univerzitní kaple, gotická křížová klenba chodby a pár dalších segmentů. Vnějšek budovy má barokní charakter s dochovanými a částečně odkrytými gotickými prvky. Uvnitř budovy je velká aula ze 17.století, která prostupuje 1. a 2. patrem stavby.
V Karolinu také působil jako univerzitní profesor reformátor mistr Jan Hus a po jeho smrti se stala univerzita centrem náboženského reformního hnutí. Na počátku 17. století po bitvě na Bílé hoře získali univerzitu Jezuité a ti tehdy z budovy odstranili vše co připomínalo husitskou dobu. Dnes je budova upravena architektem Jaroslavem Frágnerem a je nejstarší dosud plně užívanou univerzitní budovou v Evropě. více

najdete na trase PRAGUE CITY LINE Praha 1

« « Chodovská vodní tvrz bez bariér | Karel Hynek Mácha – kníže českých básníků » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář