Archiv PRAGUE CITY LINE:

10. stránka (z celkem 444)« Nejnovější...89101112...203040...Nejstarší »
strahovská klenotnice

8. 6. 2021

Klenotnice Strahovského kláštera

V klášterní klenotnici objevíte stovku exponátů, představující sbírky uměleckého řemesla liturgického charakteru. Expozice zahrnuje nejen monstrance, kalichy či relikviáře od středověku po současnost, ale také liturgické oděvy, bohatě zdobená a vyšívaná paramenta od sedmnáctého století. » Pokračování »

Kde: Strahovský klášter | Kdy: 1.2.2017 - 28.2.2027

Pha1 - Strahovsky klaster110716_003

1. 12. 2021

Barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie Strahov a sv. Norbert

Strahovská Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je místem, kde jsou uloženy ostatky zakladatele řádu premonstrátů sv. Norberta, byl zde pohřben král Vladislav II., najdete zde i hrobku polního maršála Pappenheima a hrobku, ve které si přál být pohřben Albrecht z Valdštejna. Wolfgang Amadeus Mozart zde rád hrál na varhany a během bohoslužeb zde můžete slyšet gregoriánský chorál.

» Pokračování »

Pha1-Strahovský klášte_webr002

2. 6. 2021

Strahovský klášter – plánek areálu

Strahovský klášternejstarší premonstrátský klášter na území Čech, který se nachází v blízkosti Pražského hradu. Na níže uvedeném obrázku si můžete prohlédnout areál kláštera a jeho rozvržení. » Pokračování »

Vystava_900let_radu_premonstratu_2

8. 6. 2021

Výstava 900 let řádů Premonstrátů na Strahově

Výstava je věnovaná 900. výročí založení premonstrátského řádu, se zvláštním zřetelem na země Koruny české a Strahovský klášter. » Pokračování »

Kde: Strahovský klášter | Kdy: 27.11.2020 - 31.3.2022

strahovsky-klaster

1. 12. 2021

Strahovský klášter uchovává velkolepou knihovnu i kabinet kuriozit

Dominantu nad Pražským hradem představuje jedna z význačných původně románských památek české kultury Strahovský klášter. Uchovává v sobě jednu z nejvýznamnějších knihoven nejen u nás, ale i v Evropě. Knihovní sály Teologický a Filosofický patří mezi skvosty také z hlediska architektury. V historické části knihovny byste našli přes 200 tis. svazků, z toho přes 3000 rukopisů, 1500 prvotisků, i kdysi zakázané knihy, které bývali před zraky lidí uzamčeny a skryty.  » Pokračování »

Pha1 - Bazilika sv. Jakuba110527_010

25. 5. 2021

Noc kostelů 2021

V pátek 28. května se v rámci Noci kostelů otevřou večer chrámy a modlitebny v celé České republice. Bude možné obdivovat krásu chrámových prostor, ale současně se také zúčastnit programu, který pro návštěvníky připravují jednotlivé farnosti (podle epidemické situace). Letos se Noc kostelů zaměří na téma ekologie a vedle interiéru svatostánků se tak budete moci dozvědět více o exteriérech a drobných náboženských stavbách v okolí kostelů a chrámů. » Pokračování »

Kde: | Kdy: 28.5.2021 - 29.5.2021

Pha1 - Strahovsky klaster110716_003

18. 1. 2022

Strahovský klášter – nejstarší premonstrátský klášter v Čechách

Strahovský klášter byl založen roku 1140, je to nejstarší premonstrátský klášter u nás a současně patří i mezi nejstarší premonstrátské kláštery na světě. V historii českých zemí hrál vždy významnou roli. Jeho plný název většina z nás nezná a zní Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Naopak známá je jedinečná Strahovská knihovna, která je jednou z nejcennějších a nejkrásnějších našich knihoven. Strahovská obrazárna uchovává jednu z nejvýznamnějších evropských sbírek gotického až barokního malířství nebo oblíbené rudolfinské umění. Klášter má také v Praze jedinečnou polohu. Z jedné strany petřínské svahy, z druhé Pražský hrad.  Jen samotná procházka mezi klášterními budovami má jedinečnou atmosféru …
» Pokračování »

Pohybová stezka s Trenéry ve škole

13. 5. 2021

Pohybová stezka s Trenéry ve škole

Dopoledne plné zábavy a sportu nejlépe pro rodiče s dětmi 6 - 11 let. » Pokračování »

Kde: Trenéři ve škole | Kdy: 15.5.2021

Alfonse Muchy

22. 9. 2021

Slavná sbírka Alfonse Muchy od Ivana Lendla

Zhruba po sedmi letech se milovníci díla Alfonse Muchy, velikána české secese, mohou těšit na další unikátní kulturní zážitek. Na stejné místo, do pražského Obecního domu, se vrací slavná sbírka jeho díla, kterou v minulosti zkompletoval světový tenista číslo 1 Ivan Lendl. » Pokračování »

Kde: Obecní dům v Praze | Kdy: 14.5.2021 - 28.2.2023

Pha1_Prasna vez032

1. 12. 2021

Prašná brána – představení památky

Pokud byste dnes na území hlavního města Prahy hledali nejvýznamnější historický vstup do středověké Prahy, stanuli byste patrně před Prašnou bránou. Právě zde projížděly korunovační průvody českých králů, neboť právě tato brána zahajovala Korunovační – Královskou cestu na Pražský hrad, a právě tudy procházela jedna z hlavních středověkých obchodních cest, která vedla například z Kutné Hory. » Pokračování »

10. stránka (z celkem 444)« Nejnovější...89101112...203040...Nejstarší »