Karel Hynek Mácha – kníže českých básníků

Karel Hynek Mácha

Karel Hynek Mácha neznamená pouze Máj.

Karel Hynek Mácha nebyl jen autorem slavného Máje, byl také výstřední a rozporuplnou osobností, jejíž krátký život zanechal mnoho stop a to nejen literárních. Jméno Karel Hynek Mácha snad v každém z nás asociuje nejprve báseň Máj, často však i na úkor jiných autorových děl.

Krátký leč bohatý život.

Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu 1810 v Praze na Malé Straně do rodiny nikterak bohaté, otec byl mlynářský pomocník, matka pocházela z rodiny hudebníků, její otec byl významný varhaník v chrámu sv. Mikuláše. Po finančním krachu se však rodina stěhuje do chudinské čtvrti kolem kostela sv. Petra, kde Mácha prožívá své dětství a dospívání. Zde navštěvoval i svatopetrskou farní školu a poté gymnasium. V roce 1826 si jeho otec otevírá na Dobytčím trhu krupařství, ke kterému patří i poněkud stísněný byt. Do gymnasiálních let spadají i jeho první literární pokusy, sentimentálně romantické básně, psané ještě německy – Pokusy Ignáce Máchy (1829). Zde ještě Ignáce, protože jméno si počeštil až později, podle tehdejší vlastenecké módy a ještě k němu přidal klasické české jméno Karel.

Po gymnasiu se K. H. Mácha věnuje studiu filozofii a poté ještě práv. Tyto studie končí v roce 1836, kdy nastupuje i na místo koncipienta v právnické firmě v Litoměřicích. Rok 1836 byl v Máchově životě rokem osudným, nejenže se mu narodí syn, má se ženit, vydává Máj, ale bohužel v tomto roce i umírá.

Mácha má dokonce i časté problémy s policií, jelikož se stýkal s polskými revolucionáři a byl obdivovatelem Velké Francouzské revoluce. Pro Poláky, kteří prchali v roce 1831 přes Čechy, organizoval přímo hmotnou pomoc.

Jeho zcela první životní láskou byla Marinka Štichová, ta však umírá a Máchova tvorba je od té doby zvlášť temně naladěna. Zřejmě i zde čerpal inspiraci ke své povídce Márinka. Další osudovou ženou byla Eleonora Šomková neboli Lori, dívka z řemeslnické rodiny, s kterou se seznamuje na divadle. Máchovou velkou vášní bylo právě i hraní, vystupoval v ochotnických představeních ve Stavovském a Kajetánském divadle, patřil mezi spolupracovníky Josefa Kajetána Tyla, s nímž však neměl příliš dobré vztahy. Poměr s Lori byl velmi bouřlivý, plný prudkých krizí smyslnosti, žárlivosti i rozčarování, které se v době narození syna ještě stupňují. Mnohé z těchto situací popisuje i ve svých zašifrovaných denících, které mohou být pro některé čtenáře až příliš otevřené co se týče erotiky.

Nejen divadlo bylo velkou Máchovou vášní, snad ještě větší, bylo cestování. Jeho nejdelší cesta vedla až do Itálie. Nejraději však chodil pěšky po českých horách, hradech a zříceninách, které i maloval a popisoval do deníků, některé navštívil i vícekrát, například Bezděz, Karlštejn, Stenberg, Okoř či Dobrovskou horu. O návštěvě hradu Houska píše dokonce dosti podivný a děsivý dopis svému příteli. Historie obecně byla jeho velkou inspirací, studoval staré kroniky a minulost, což se pak odráží v i literárním díle.

Právě v dubnu roku 1836, jak již bylo řečeno výše, vydává tolik známou skladbu Máj, která nebyla kritikou příliš dobře přijata. Mácha si však neužije ani příliš ohlasů na Máj, ani svého syna, narozeného v říjnu, protože v noci z 5. na 6. listopadu umírá. Nejprve se mělo za to, že zemřel na nachlazení a následný zápal plic, který dostal potom, co pomáhal hasit požár litoměřických stodol. Podle dalších poznatků byla důvodem smrti zřejmě infekční nemoc, pravděpodobně cholerína či salmonela. Nedlouho po něm umírá i jeho syn. Pohřben byl Mácha právě v den, kdy měl mít v Praze svatbu s Lori. Původně ležel jeho hrob v Litoměřicích, avšak před jejich záborem v roce 1938 byly jeho ostatky tajně vyzvednuty a převezeny do Prahy. V květnu 1939 byl na Vyšehradě slavnostně pohřben, z obřadu se nakonec stala manifestace proti nacismu.

Jelikož se Karel Hynek Mácha za svého života nestihl proslavit příliš, nedochoval se žádný jeho přímý portrét a pravá podoba je tak docela nejasná. Všechny jeho podobizny vychází z krátkého popisu jeho tváře a informace, že Mácha seděl modelem malíři Maškovi pro obraz Jana Křtitele.

Karel Hynek Mácha byl bezesporu velmi zajímavou osobou, o které se však mnohé neví a pouze domýšlí, což mu neubírá na atraktivitě, právě naopak poskytuje čtenáři dostatek prostoru, aby si o této postavě vytvořil vlastní představu a iluzi.

Další osobnosti

Karel IV - více zde

Edward Kelly - více zde

Josef Ressel – více zde

František Palacký – více zde

Josef Hlávka – více zde

Karel IV -  rytíř (díl I) – více zde

Karel IV.  rytíř (díl II. ) - více zde

Karel Hynek Mácha – vyjde 14.4.2010

Více o památkách Prahy 2 naleznete v tištěném turistickém průvodci PRAGUE CITY LINE PRAHA 2

ZDARMA Objednejte zde,    stáhněte zdarma zde

« « Karolinum bez bariér | Karel Hynek Mácha – dílo » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář