Dendrologická zahrada Průhonice

Dendrologicka zahrada Pruhonice03

Adresa:
Za dálnicí 146
Průhonice
Ceská republika


Zahrada je řešena v přírodně krajinářském slohu. Koncepce řešení zahrady se opírá o jedinečnost tohoto území, které umožňuje prostorově rozčlenit jednotlivé tématické celky tak, aby na sebe kompozičně navazovaly a vlastní výtvarné uspořádání nebylo narušeno pokusnými plochami či výsadbami. Je zachován optimální poměr volných travnatých ploch vůči výsadbám.

Pro některé tématické celky bylo nezbytné zajistit specifické podmínky modelací terénu, stavebními úpravami nebo budováním pomocných konstrukcí. Technicky náročná byla výstavba malého rybníka Čerňáčku a soustavy menších vodních nádrží na potoce vytékajícím z Černého rybníka. Pomocné konstrukce a doplňky byly pojaty a zpracovány jako výrazné prvky drobné zahradní architektury a s okolní vegetací tvoří harmonický celek. Kompozičně jsou umístěny tak, aby vytvářely potřebné dominanty.

Umístění a kompoziční uspořádání jednotlivých tématických skupin bylo provedeno se zřetelem k nárokům rostlin na stanoviště a jejich specifickým pěstitelským požadavkům. Kromě soustřeďování sortimentů v tématických skupinách je část sadovnicky významných a bohatých rodů vysázena a hodnocena samostatně (borovice, smrky, vrby, cypříšky, buky, okrasné jabloně a další). Tyto sortimenty rodů se uplatňují jako kosterní dřeviny okrajových kulis, dělících pásů, nebo tvoří výrazné solitéry. Zvláštní postavení zaujímají trvalky, které netvoří samostatnou ucelenou skupinu, ale doplňují tématické skupiny dřevin. Snahou je v každé skupině shromáždit co nejširší sortiment rodů, druhů, variet a odrůd. V dalších letech následuje jejich důkladné hodnocení (růst, kvetení, odolnost mrazu, škůdci či choroby atd.). Vybrané taxony jsou poskytovány k dalšímu množení školkařským firmám a mají své stálé místo v zahradě.

………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa a Kontakt:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa:
Dendrologická zahrada Průhonice
Za dálnicí 146
252 43 Průhonice

GPS: 50,006787 14,561303

Kontakt:
Telefon: +420 605 205 959
E-mail: dz@vukoz.cz
Web: http://www.dendrologickazahrada.cz/

Vstupné:
Cena: 70 Kč
Snížená cena: 35 Kč
Rodinné vstupné: 180 Kč

Informace o vstupném: klikněte zde
Informace o otevírací době: klikněte zde

………………………………………………………………………………………………………………………

Dopravní spojení městskou hromadnou dopravou a autem

………………………………………………………………………………………………………………………

Autem: 
Sjezd z dálnice D1 na Čestlice.  Na prvním kruhovém objezdu odbočit k benzínové pumpě  a okolo ní doleva. Zaparkovat na parkovišti dendrologická zahrada Průhonice

Autobus č. : 325, 328,363, 385 – zastávka Čestlice, V Oblouku

………………………………………………………………………………………………………………………

Popis hromadné dopravy v Praze:

………………………………………………………………………………………………………………………
Vyhledání spojení: klikněte zde
Informace o pražské dopravě: klikněte zde
Informace o pražské hromadné dopravě: klikněte zde

Našli jste v článku chybu ?  Napište nám do komentáře pod článkem a nebo na email: info@praguecityline.cz. Děkujeme

………………………………………………………………………………………………………………………

Zajímavé odkazy – čtěte také:

………………………………………………………………………………………………………………………
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
: - zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »Mapa:

Loading Map....

Pořádané akce

  • V tomto místě není bohužel zatím plánována žádná událost