Slavnostní odhalení jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova

Jezdecka socha0001

Restaurovaná socha Jana Žižky z Trocnova je opět na svém místě, po tři dny bude speciálně osvětlena. Dne 24.10.2011 v 19:00 dojde k symbolickému znovu odhalení sochy.

Čtěte zde:  Národní památník na Vítkově

Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova Od dubna 2010 do letošního září probíhala celková rekonstrukce vítkovského bronzového pomníku Jana Žižky. Nyní restaurátoři své dílo dokončili a u příležitosti 2. výročí otevření rekonstruovaného Národního památníku na Vítkově bude 24. října 2011 v 19.00 hodin slavnostně znovu symbolicky odhaleno a po tři dny speciálně osvětleno, tak aby se krásou sochy mohli těšit lidé z celé Prahy.

„Socha Jana Žižky z Trocnova je významným uměleckým dílem, jedním ze symbolů našich dějin a nedílnou součástí Národního Památníku na Vítkově. Oprava byla pro Národní muzeum velice náročným úkolem a její znovuodhalení a několikadenní speciální nasvícení nemá pouze zdůraznit krásu tohoto sochařského díla, ale též upozornit veřejnost na významné momenty našich dějin i na to, jak je pro současnost důležité nezapomínat na naši historii, národní symboly a významné osobnosti,“ říká ke znovuodhalení sochy generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

V pondělí 24. října se po slavnostním odhalení sochy rozzáří speciální osvětlení. Půjde jednak o podstavec monumentu, ale také stěnu Památníku za Janem Žižkou. Bílé reflektory společně s modrými a červenými vytvoří symbolickou trikoloru. Poděkování Národního muzea patří firmám ELTODO – CITELUM, s. r. o., a  ERCO, které osvětlení zajistily.

Vznik a historie sochy

Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova Historie sochy začala v roce 1882, kdy byl založen Spolek pro zbudování Žižkova pomníku. Během jeho existence bylo vytvořeno bezpočet návrhů, ale žádný z nich nebyl realizován. Teprve v roce 1931 byl k práci na pomníku vyzván zkušený sochař, profesor Akademie výtvarných umění Bohumil Kafka. Autor pojal dílo zcela realisticky jako jezdecký pomník, kde statný kůň stojící na všech čtyřech nohách nese vzpřímenou postavu vojevůdce oděného do středověké kroužkové zbroje, třímající v pozvednuté pravé ruce palcát.

Na monumentální jezdecké soše pracoval Kafka od roku 1931. Krátce po dokončení sádrového modelu budoucího pomníku v roce 1942 umírá. Bronzová socha byla odlita až po druhé světové válce v roce 1946 v Maškově slévárenské dílně v Praze – Karlíně. Slavnostně byl pomník odhalen 14. července 1950 v den 530. výročí vítězství husitů a Pražanů nad mnohonásobnou přesilou křižáckých vojsk na Vítkově. Svými úctyhodnými parametry – výškou 9 m, délkou 9,6 m, šířkou 5 m a váhou 16,5 t patří mezi největší svého druhu na světě. V roce 1999 byl historický a umělecký význam sochy spolu s Památníkem zhodnocen jejich zařazením mezi národní kulturní památky.

V roce 2000 byla Žižkova socha a objekt Národního památníku na Vítkově převedeny do správy Národního muzea. Je jedním z jeho nejvýznamnějších objektů a zájemci jej mohou navštívit v rámci projektu Národní muzeum není jen jedna budova, podrobnosti se dozví na webových stránkách muzea.

Restaurování sochy

Plastika, která se řadí mezi největší jezdecké sochy na světě, byla v roce 2006, kdy byl proveden restaurátorský a statický průzkum, na hranici krizového stavu. Národní muzeum tedy zahájilo ve spolupráci se společností Houska & Douda, která v minulosti restaurovala m. j. bronzovou jezdeckou sochu krále Jiřího z Poděbrad nebo sousoší Trig na historické budově Národního divadla, její celkovou rekonstrukci.

Restaurátoři provedli destruktivní průzkum sochy a detailní analýzu díla. Ke stávající nosné konstrukci přidali nosníky, aby tak zajistili statiku sochy během rekonstrukce. Stávající kovové konstrukce opatřili antikorozními nátěry a provedli sanace vnitřní betonové konstrukce. Dále vyměnili veškerý zkorodovaný, ocelový, spojovací materiál bronzových dílů sochy za antikorozní a nově vyřešili odvětrávání vnitřních prostor sochy. Opravili veškeré defekty a praskliny na plášti sochy, provedli patinace a zafixovali povrch bronzu. Na závěr byla restaurována kamenná architektura pomníku.

Celkové náklady na kompletní restaurování díla dosáhly 23 miliónů 316 tisíc Kč, které poskytlo Ministerstvo kultury ČR. Při obnově díla došlo k úspoře nákladů ve výši 7,5 miliónů Kč oproti původní částce necelých 31 milionů Kč a ke zkrácení termínu realizace o 2 měsíce. To se podařilo díky destruktivnímu průzkumu a schválené technologii restaurování, která se oproti původním předpokladům vyhnula celkové demontáži sochy, bourání a kompletnímu nahrazení její nosné železobetonové konstrukce,“ vysvětluje Lukeš.

Aktivity Národního muzea v Národním památníku na Vítkově

Národní památník na Vítkově (NPV) s Hrobem Neznámého vojína patří mezi nejvýznamnější kulturní památky v České republice. V letech 2007 – 2009 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která změnila funkci a pojetí tohoto objektu. Před rekonstrukcí byl NPV především pietním místem, kde se konaly různé státní akty a příležitostné aktivity pro veřejnost. Díky rekonstrukci byla funkce NPV kompletně změněna.

Od svého znovuotevření v říjnu 2009 plní Národní památník na Vítkově několik základních rolí. Národní muzeum spravuje NPV jako slavnostní prostor ke státním a vojenským aktům. Ty se zde pravidelně konají 8. května, 28. října a 11. listopadu. Každoročně Památník navštíví řada významných představitelů různých států a spojeneckých armád. Vedle toho se součástí Památníku stala výstavní expozice s názvem Křižovatky české a československé státnosti, jež reflektuje některé významné dějinné mezníky z dějin Československa ve 20. století. Po rekonstrukci v NPV vznikl výstavní sál pro přechodné výstavy, například Hradní fotoarchiv nebo Zlatá? šedesátá. Nyní v prostorách NPV probíhá výstava popisující téma voleb v českých zemích. Vedle toho se zde konají i menší výstavy, jmenujme výstavu Nepřemožená věnovanou životopisnému komiksu o Miladě Horákové, výstavu o odbojové skupině Praha−Žatec, a dále instalovanou expozici o tragických událostech v Babicích v létě roku 1951. U příležitosti znovuodhalení sochy W. Wilsona na Hlavním nádraží vznikla výstava věnovaná okolnostem vzniku Československa a existenci původní Wilsonovy sochy v Praze.

Součástí programu Národního památníku na Vítkově jsou mj. významné sněmy (naposledy Československé obce legionářské), koncertní a divadelní představení (v loňském roce např. dva koncerty v rámci festivalu Struny podzimu, letos např. divadelní představení UCHO). Památník tak je přeměněn na kulturní prostor s rozmanitou náplní.

Adresa:
Vrch Vítkov – jezdecká socha
Praha 3, 130 00 – Žižkov

 

Spojení:
Bus: 133, 175, 509 – zastávka U Památníku, Tachovské náměstí,
Bus: 133,136, 509 – Černínova, Ohrada
Tram: 9, 10, 16, 19, 55, 58 – Biskupcova
Metro: B, C – Florenc (odtud autobusem č. 133, 175 nebo 509 do výše uvedených zastávek)

Dopravní spojení:
Vyhledání spojení: klikněte zde
Informace o pražské dopravě: klikněte zde
Informace o pražské hromadné dopravě: klikněte zde

GPS: 50°5’18″N, 14°26’57.999″E

Památky Praha 1: - zde

Památky Praha 2: - zde

Památky Praha 3: -zde

Pražský hrad: -zde

Královská cesta: -zde

Židovská Praha: -zde

Rubrika osobnosti Prahy : - zde

« « Botanická zahrada v Troji | Stará čistírna odpadních vod » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář