Historie Staroměstského náměstí

Pha1 - Staromestske namesti101026_058

Praha je matkou měst a Staroměstské náměstí je srdcem Prahy. Když turisté poprvé vidí toto malebné místo myslí si, že se jedná o kulisy. Staromák, jak se tomuto náměstí  lidově říká, je opravdu pozoruhodné místo, kde se psaly dějiny celé země.


Úvod do dějin náměstí Praha 1 - Staroměstské náměstí

V místech, kde se dnes procházíme, se v minulosti rozprostíralo rozsáhlé tržiště. Od pradávna bylo totiž Staroměstské náměstí velice významným obchodním centrem. Podle historických pramenů mělo tržiště již od roku 1211 vlastního správce, který zde dohlížel a také vybíral od trhovců poplatky. Důležitý historický zlom nastal roku 1338. Tehdy panovník Jan Lucemburský, který naší zemi vládl, udělil Starému Městu povolení k výstavbě vlastní radnice. Pražané, jako nejvhodnější místo, vybrali právě Staroměstské náměstí.

Staroměstské náměstí kolem roku 1793 Název náměstí a jeho vývoj
Původně se náměstí nazývalo Velké náměstí, ale později ve třináctém století, díky tomu, že se zde nacházelo největší tržiště v zemi, byl název změněn na Staré tržiště. Ve století čtrnáctém bylo náměstí označováno Staroměstský rynek, nebo zkráceně Rynk. Další změny nastaly až ve století osmnáctém, kdy byla hojně užívána jména Staroměstský plac, později Velké Staroměstské náměstí a nakonec pouze Velké náměstí. Současné pojmenování se užívá od roku 1895 a bylo odvozeno od Starého Města, tedy od části, kde se náměstí nachází.

Významné historické události
Náměstí se mimo jiné stalo dějištěm mnoha historických událostí. Roku 1422 došlo k popravě Jana Želivského, představitele husitského hnutí. Další z poprav se zde uskutečnila 21. června roku 1621, kdy bylo před Staroměstskou radnicí popraveno sedmadvacet českých pánů. Jednalo se o vůdce českého stavovského povstání proti Habsburkům. Dnes si na tomto místě povšimněte sedmadvaceti bílých křížků ve dlažbě před radnicí, které tuto událost připomínají.

Novodobá historie Praha 1 - Staroměstské náměstí
Roku 1902 se na Staroměstském náměstí konala manifestace, jejíž snahou bylo zavedení všeobecného volebního práva. Významný byl také rok 1915. Bylo tomu tehdy přesně pět set let, kdy byl upálen mistr Jan Hus. Na památku významného husitského reformátora byl v srdci náměstí odhalen jeho Pomník. Další demonstrace se konala přesně 14. října 1918 a to demonstrace za vyhlášení nezávislosti na tehdejším Rakousku – Uhersku. Během Druhé světové války, v době okupace nacistickým Německem se zde odehrávaly rozsáhlé boje, jejichž důsledkem bylo zničeno množství staveb. Velmi byla poničena Staroměstská radnice, kdy část radnice byla zbořena a Orloj vyhořel. V roce 1948 první komunistický prezident Klement Gottwald vyhlásil svým projevem převzetí vlády nad republikou komunistickou stranou.

Současnost:
V dnešní době slouží náměstí  hlavně jako turistický cíl. Hlavní pozornost je určena zejména Staroměstské radnici. Další velkou  atrakcí jsou sezónní trhy. Pro Pražany se stává Staromák důležitý zejména v době sportovních událostí. Na náměstí je instalována obrazovka a občané mohou sledovat úspěchy českých sportovců.

Adresa:
Staroměstské náměstí
Praha 1 – Staré Město, 110 00

GPS: N 50° 5.25118′, E 14° 25.27445′

Spojení:
Tram: 17, 18, 53 Staroměstská (odtud ulicí Kaprova)
Bus: 207  Staroměstská (odtud ulicí Kaprova)
Metro: A – Staroměstská (odtud ulicí Kaprova)

Dopravní spojení:
Vyhledání spojení: klikněte zde
Informace o pražské dopravě: klikněte zde
Informace o pražské hromadné dopravě: klikněte zde

Zajímavé odkazy
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
: - zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

« « Staroměstská radnice jak ji ještě neznáme | Chrám Panny Marie Před Týnem patřil husitům » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

3 reakce u článku “Historie Staroměstského náměstí”

  1. Jaroslav Kasan napsal:

    Proč se po válce naobnovila vyhořelá část Staroměstské radnice?

  2. petrz napsal:

    Nebyli na to peníze.

  3. Miroslav Pelc napsal:

    Klement Gottwald nepronesl svůj projev “Právě se vracím z Hradu” na Staroměstském, ale na Václavském náměstí. Jedná se o všeobecně rozšířený omyl. Byť projev na Staromáku pravda měl, a to dříve, 21. února

Zanechat komentář