Historie Karlovy Univerzity

Pha01-Karolinum_web006

Karlova univerzita je nejen v Čechách, ale i ve světě považována za jednu z nejprestižnějších univerzit. Život univerzity nebyl vždy jednoduchý. Ano v dobách husitství a už vůbec ne během II. světové války, kdy byla univerzita nacisty uzavřena. Jakým způsobem si své jméno a slávu budovala? Na tuto otázku se vám nyní pokusíme odpovědět.

 Rozcestník: Vše o Karolinu – Karlově univerzitě  čtěte zde

Založení univerzity Praha 1 - Karolinum
Univerzita Karlova
v Praze je nejstarší univerzitou ve střední Evropě. Univerzitu založil český král  a římský císař Karel IV. zakládací listinou ze 7. dubna 1348, jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Pražská univerzita měla dosáhnout nadnárodního významu po  vzoru starých univerzit v Paříži a Bologni. U zrodu Univerzity Karlovy stály čtyři fakulty – teologická, svobodných umění, právnická a medicínská. Pro rozhodování o celouniverzitních záležitostech byli studenti i učitelé rozděleni do čtyř „národů“: českého, bavorského, polského a saského.

Rektorem Jan Hus
Ve čtrnáctém století byla založena Karlova kolej a postaveno Karolinum, kde se jedna z nejstarších kolejí  nacházela. Syn zakladatele univerzity posílil pravomoci postavení domácích členů akademické obce Kutnohorským dekretem v roce 1409. V dobách husitských reforem se do historie školy zapsal i její tehdejší rektor, Mistr Jan Hus. V dobách husitství na univerzitě působila pouze fakulta svobodných umění.

Doba rudolfínská až absolutismus Praha 1 - Karolinum
Významným obdobím v dějinách Karlovy univerzity byla doba rudolfínská. Císař zval do Prahy nejen alchymisty a umělce, ale především vzdělance z oborů astronomie, matematiky a dalších oborů, kteří se zásadně podíleli na rozvoji univerzitní vzdělanosti. V roce 1654 spojil římský císař a český král Ferdinand III. Karolinské učení s jezuitskou univerzitou v Klementinu. Vznikl tak společný název Karlo-Ferdinandova univerzita. Ta obnovila všechny čtyři fakulty, které měla před husitstvím. Ve druhé polovině 19. století začalo narůstat napětí  mezi Čechy a Němci, které roku 1882 vyvrcholilo v rozdělení univerzity na českou a německou.

Novodobé dějiny
Po založení Československa byl se význam univerzity začal opět posilovat. Byly vybudovány nové studijní prostory. Na počátku II. světové války byla Karlova univerzita, spolu s ostatními Vysokými školami, uzavřena. Po válce byla německá univerzita zrušena. Po nástupu komunismu se výuka podřídila režimu jak ideologicky, tak politicky.  Po sametové revoluci byla obnovena akademická svoboda a univerzitě se navrátil majetek i svoboda rozhodování. V současné době má Univerzita Karlova sedmnáct fakult a je považována za jednu z nejprestižnějších vysokých škol.

 

Zajímavé odkazy
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
: - zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

« « Kramářova vila – rezidence předsedy vlády | Podzemní kryt Bezovka » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář