Chlupáčovo muzeum historie Země

chlupacovo-muzeum1

Dne 3. prosince 2008 bylo oficiálně otevřeno Chlupáčovo muzeum historie Země s kolekcí fosilií, unikátní nejen v evropském, ale i ve světovém měřítku. Pro veřejnost bude zřejmě nejatraktivnějším exponátem osmimetrová kostra dinosaura rodu Carnotaurus ze svrchní křídy Argentiny – jediná na území České republiky.

Muzeum tvoří převážně sbírka fosílií a výuková expozice. Sbírka je určena odborníkům a plní funkci vědeckého a dokumentačního centra. Expozice je určena především vysokoškolským studentům. Je ale koncipována tak, aby byla srozumitelná i studentům středních škol a zájemcům z řad veřejnosti. Exponáty jsou často pro názornost doplněny moderními rekonstrukcemi a 3D modely.
Expozice, jejíž dominantou je osmimetrová kostra dinosaura rodu Carnotaurus ze svrchní křídy Argentiny – jediná na území České republiky, byla pojata jako ilustrace jednotlivých období v historii Země. Začíná obdobím archaika s pohledem na vznik sluneční soustavy a pokračuje přes proterozoikum (s typickými horninami a stromatolitickými strukturami), celé fanerozoikum až do kvartéru. Tvoří ji i diorámata s kombinací modelů vyhynulých organismů a fosílií. Diorámata sledují epizody z vývoje života na území ČR a ukazují části společenstev organizmů v obdobích kambria, siluru/devonu, karbonu, křídy, paleogénu a neogénu.
Mezi největší unikáty muzea v evropském a možná i světovém měřítku patří kolekce fosílií z období vzniku mnohobuněčných (ediakarská fauna), kambrické „exploze života“ (chengjiangská a burgesská fauna), břidlice s výjimečně zachovalou faunou spodního devonu lokality Hunsrück (Německo), triasové ryby a plazi lokality Hallein (Rakousko), spodnojurské posidoniové břidlice z lokality Holzmaden (Německo), včetně kompletních koster mořských plazů – ichtyosaurů, svrchnojurské litografické vápence ze Solnhofenu s unikátní mořskou i terestrickou faunou, křídové ryby z Libanonu a řada dalších. Nechybí samozřejmě unikátní fosílie z našeho území (Barrandien, křídové fosílie, terciérní diatomity a řada dalších).
Jednotlivé vitríny nabízejí celkový pohled do určitého období, ze kterého by si studenti a návštěvníci měli odnést ucelenou představu o typických představitelích fosilních ekosystémů. Samostatná vitrínka je věnována prof. Ivo Chlupáčovi, významnému geologovi a pedagogovi PřF UK.
Ve sbírce jsou dokumentovány hlavní skupiny fosílií především z oblasti střední Evropy a je zde uložen dokumentační materiál z mnohých významných lokalit. Jednou z nejcennějších součástí je sbírka typů a vyobrazených jedinců, které jsou standardy a dokumentací vědeckých jmen fosilních organizmů. Sbírky jsou bezpečně uloženy a nyní čekají na časově náročné čištění, restauraci, redeterminaci, dokumentaci a inventarizaci.
Součástí celé expozice jsou i moderní vědecké rekonstrukce ve formě obrazů. Počítá se i s příležitostnými výstavami rekonstrukcí Zdeňka Buriana a dalších výtvarníků.

Chlupáčovo muzeum historie Země
Albertov 6, Praha 2, 128 43
Telefon: +420 221 951 456 | Fax: +420 221 951 452
E-mail: kostak@natur.cuni.cz(preferováno)
Web: http://www.natur.cuni.cz/ugp/main/chmhz/index.html

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Pro veřejnost je otevřeno od 21. ledna 2009

INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

* muzeum je otevřeno každou středu od 10-17hod., s výjimkou univerzitních prázdnin a svátků
* vstup pro dospělou osobu je 70 Kč, dítě (do 15 let) a důchodce 40 Kč
* držitelé ZTP zdarma; bezbariérový přístup z boku budovy (Votočkova ulice)
* prohlídka je bez odborného výkladu
* z důvodu koordinace s objednanými exkurzemi je nutné skupiny nad 5 osob předem telefonicky ohlásit na tel. 221 951 456 nebo na e-amil kostak@natur.cuni.cz(preferováno)

PROHLÍDKY MUZEA DOPROVÁZENÉ KOMENTÁŘEM ODBOR. PRŮVODCE
(především pro předem objednané školní skupiny; minimálně 10 osob)

* cena prohlídky je:
50 Kč za osobu
(platí se vždy v hotovosti před začátkem exkurze v CHMHZ)
* do jedné skupiny lze zařadit max. 35 studentů/návštěvníků
(při vyšším počtu zájemců je nutno skupinu rozdělit)
* doba prohlídky je 45-60 minut (po domluvě lze zkrátit či prodloužit)
* výklad odborného průvodce je uzpůsoben potřebám a věku studentů

« « Restaurace U Pinkasů – Oblíbené recepty – Tradiční celozrnný chléb | Princip a cíle Prague City Line » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář