Archiv "Osobnosti Prahy":

3. stránka (z celkem 4)1234

10. 6. 2010

Leoš Janáček – Česká tvorba uchvátila celý svět

Tato česká hudební ikona patří mezi světově uznávané hudební skladatele v oblasti klasické hudby. Přínos na světová hudební mola jde ruku v ruce s díly, která byla inspirována lidovou hudbou z Moravy, zejména Janáčkova rodného Slovácka a Lašska. Ve světě se do lidského povědomí zapsal hlavně díky svým operám, dílu Glagolská mše, Sinfoniettě, symfonické básni Taras Bulba a komorním skladbám, a především díky dokonalým smyčcovým kvartetům. » Pokračování »

3. 6. 2010

Vítězslav Hálek – zakladatel moderní české poezie

Vítězslav Hálek bývá spolu s Janem Nerudou označován za zakladatele moderní české poezie, i když mezi oběma básníky je dosti velký rozdíl. Svým optimistickým laděním a snahou po harmonii se Vítězslav Hálek  stal vedoucím básnickým představitelem své generace. » Pokračování »

Jaroslav Hlava

20. 5. 2010

Jaroslav Hlava – nejslavnější český patolog

Pro dnešní lékaře je Jaroslav Hlava znám jako nejslavnější český patolog. Avšak v zahraničí se po dlouhých padesát let o něm mluvilo jako o doktorovi O. Uplavici. Toto jméno se vám nezdá divné pro nic za nic, vzniklo totiž humorným omylem. Když se v Německu vydal Hlavův významný článek s českým názvem „O úplavici – předběžné sdělení“, došlo při překladu do němčiny k chybě. » Pokračování »

Jan Vilímek - Eliška Krásnohorská

2. 5. 2010

Eliška Krásnohorská – spisovatelka a emancipovaná bojovnice za práva žen

Alžběta Pechová byla českou, velice významnou spisovatelkou, básnířkou a mimo jiné překladatelkou. Že vám toto jméno nic neříká? Jedná se totiž o vlastní jméno autorky známých děl, jako například Ke slovanskému jihu nebo z Máje žití. Eliška Krásnohorská se narodila v Praze 18. listopadu 1847 v řemeslnické rodině. » Pokračování »

Karel hynek Mácha

14. 4. 2010

Karel Hynek Mácha – dílo

Byl pozdní večer – první máj-
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.“
» Pokračování »

Karel Hynek Mácha

7. 4. 2010

Karel Hynek Mácha – kníže českých básníků

Karel Hynek Mácha neznamená pouze Máj.

Karel Hynek Mácha nebyl jen autorem slavného Máje, byl také výstřední a rozporuplnou osobností, jejíž krátký život zanechal mnoho stop a to nejen literárních. Jméno Karel Hynek Mácha snad v každém z nás asociuje nejprve báseň Máj, často však i na úkor jiných autorových děl. » Pokračování »

Josef Hlávka

17. 3. 2010

Josef Hlávka – architekt a mecenáš, který rozdal vše co měl

Porodnice u Apolináře, Dvorní opera ve Vídni, rezidence biskupa v Černovicích na Ukrajině, Česká akademie pro vědy, slovesnost a umění – za těmito institucemi stála mimořádná osobnost českého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky. Od smrti největšího filantropa novodobé české historie uplynulo již sto let. Dobové portréty zachycují Hlávku jako vážného vousatého muže s lehce podmračenou tváří a vlídnýma očima. V profesním životě byl dítětem štěstěny, tedy dařilo se mu vše, na co jen sáhl. Od mládí vynikal výjimečnou pílí a obzvláště pak neuvěřitelným pracovním nasazením. » Pokračování »

František Palacký

10. 3. 2010

František Palacký – vzdělanec samouk

Motto: „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“

Každý Čech má kromě otce vlastního i některé otce další. Nebyli sice u našeho početí ani narození, přesto existují. Nazvali jsme je tak, protože jimi byli. Například máme „Otce vlasti“ – i když Lucemburka a dokonce jednoho „tatíčka“. Mezi nimi je i ten, který je obecně nazýván „Otec národa“. K této poctě nepřišel náhodou. Stál u obnovy národního ducha a na jeho celoživotní tvorbě a díle bylo mnohé postaveno jako na základech národa obrozeného, pokud ne přímo znovu se rodícího. Jako sadař sází stromy, aby se dočkal ovoce i on celý život vkládal do úrodné půdy národního vědomí své poznání s odkazem: „máte dobré kořeny, silný kmen a dočkáte se úrody, když nezapomenete, kým jste a odkud pocházíte.“ Jmenoval se František Palacký. » Pokračování »

Josef Ressel

3. 3. 2010

Josef Ressel – nešťastný vynálezce

Jméno  Josefa Ressela  se pojí s vynálezem  lodního šroubu. Kdo by však čekal, že cesta k vynálezu bude mít tak spletitou minulost? Josef Ressel nejprve studoval na tzv. bombardýrské škole (dělostřelecký kurs). Pak zatoužil jít na medicínu a nakonec skončil na lesnické škole a stal se z něj lesník. Ovšem celá historie byla ještě složitější. » Pokračování »

15. 1. 2010

Jan Evangelista Purkyně – vševědec a všečlověk  

„Úkolem lékařovým je život ne pouze obnovovati a na krátkou dobu udržeti, ale od porušení chrániti a k vrcholu obdivuhodné dokonalosti a krásy přiváděti.“

» Pokračování »

3. stránka (z celkem 4)1234