Projekt ZAHRADA – Informační systém pro zrakově postižené

botanicka-zahrada1

Botanická zahrada hl. m. Prahy je otevřena nejširší veřejnosti včetně handicapovaných návštěvníků, zrakově postižené návštěvníky nevyjímaje. Přístup do BZ je bezbariérový.V roce 1996 vypracovala BZ spolu s Institutem rehabilitace zrakově postižených UK Praha FHS projekt ZAHRADA, ve kterém jsme se zaměřili na zpřístupnění poznání živé přírody, domácí květeny i exotických rostlin také zrakově postiženým návštěvníkům. Projekt Zahrada zahrnuje následující aktivity:

* Pořádání výstav zaměřených na vnímání všemi smysly, které jsou přístupné i zrakově postiženým.
* Putovní sbírka přírodnin a banka vůní.
* Zpřístupnění BZ zrakově postiženým návštěvníkům.
* V roce 2004 proběhlo v BZ proškolení průvodců pod odborným vedením zaměstnanců Institutu rehabilitace zrakově postižených UK Praha, aby mohli odborně provádět nevidomé návštěvníky jak po expozicích, tak po skleníku Fata Morgana.

1. Výstavy pro všechny smysly

K pořádání výstav, které mohou vnímat i handicapovaní návštěvníci, nás inspirovala výstava přírodnin FENOMÉNY A IMPULSY pana Wilfrieda Fautha ze Stuttgartu. Od roku 1996 jsme ve spolupráci se Zoologickou zahradou v Praze (www.zoopraha.cz) a Institutem rehabilitace zrakově postižených UK Praha FHS (www.ftvs.cuni.cz) realizovali osm výstav přírodnin (Doteky přírody v roce 1996, Proměny lesa v roce 1997, Cesta kolem světa aneb Příroda je orchestr v roce 1998, Čtyři živly aneb i rostliny se pohybují v roce 2000, Příroda plná vůní v roce 2001, Od lana po krajku aneb Přírodní vlákna v životě člověka v roce 2002, „Ten žere to a ten zas tohle aneb co chutná zvířatům“ v roce 2003, „Ostny, háčky, přísavky aneb Tvary a jejich funkce ve světě rostlin a živočichů v roce 2004), které navštívilo více než 12 000 návštěvníků. Výstavy se snažíme koncipovat tak, aby byly opravdovým zážitkem, aby návštěvník měl možnost zapojit nejen zrak, ale byl obohacován i o vjemy hmatové, čichové, sluchové a chuťové. Na výstavách mohli návštěvníci využít kromě odborné průvodcovské služby také zvukového průvodce. Všechny exponáty byly popsány jak v černotisku, tak v bodovém písmu. Výstavy tematicky doprovázely pracovní dílny a semináře (Malování přírodními materiály, Tváře, hlasy a ruce, Květy chryzantém, lucerna a vůně čaje aneb procházka Japonskou zahradou atd.). V rámci Týdne pravěkých technologií II., ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a RAO se na podzim roku 2000 konala další hmatová výstava, která přiblížila návštěvníkům práci archeologů i pravěké osídlení okolí botanické zahrady. Výstavu „Dotkněte se pravěku“ navštívilo kolem 850 návštěvníků.

2. Sbírka přírodnin a banka vůní

Sbírka přírodnin a banka vůní je putovní a je zapůjčována bezplatně všem zájemcům, především však školám pro zrakově postižené po celé republice pro potřeby výuky přírodopisu a biologie, a také pro práci v zájmových kroužcích. Sbírka obsahuje v současné době přes sto položek, předmětů rostlinného, živočišného i nerostného původu (např. pštrosí vejce, velbloudí srst, zkameněliny, šišky, plody, ukázky dřev apod.). Jednotlivé exponáty jsou uloženy v papírových krabicích, jsou popsány v černotisku i braillově písmu. Na rozšiřování sbírky se podílí také Zoologická zahrada v Praze. Připravujeme zvukový komentář, katalog sbírky a banky vůní. Sbírka s bankou vůní jsou uloženy v Institutu rehabilitace zrakově postižených a budou sloužit i při výuce v rámci vzdělávacích kurzů centra a při rehabilitaci. Banka vůní obsahuje v současné 35 položek. Je tématicky rozdělena na tři skupiny – vůně koření, vůně léčivých rostlin, ostatní vůně. Jednotlivé vůně jsou ve formě pevné nebo kapalné v plastových lahvičkách, které jsou očíslovány černotiskem i braillovým písmem a jsou uloženy společně v krabici.
3. Zpřístupnění BZ zrakově postiženým návštěvníkům

Zpřístupnění zahrady nejširší veřejnosti, tedy i handicapovaným (včetně zrakově postižených) návštěvníkům je stěžejní částí projektu Zahrada. V praxi by mohla posloužit jako inspirace, ukázka možné cesty při zpřístupňování sbírek nejrůznějších typů – muzeálních, botanických i zoologických. V botanické zahradě je handicapovaným návštěvníkům k dispozici odborná průvodcovská služba. Je třeba se předem ohlásit telefonicky nebo e-mailem. Na zahradě jsou označeny dvě desítky zajímavých rostlin a dřevin informační tabulí s textem jak v černotisku, tak i braillu. Připravujeme vydání zvukového průvodce a hmatový plán expozic PBZ. Naše zkušenosti z oblasti práce s handicapovanými návštěvníky a problematiky zpřístupnění botanických sbírek zrakově postiženým návštěvníkům byly publikovány v materiálu „Dotýkejte se, prosím“. Kniha byla vydána v rámci programu Brána muzea otevřená Open Society Fundem (www.osf.cz) v Praze v roce 1998. Jednotlivé části projektu Zahrada podpořily dále Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (http://www.vdv.cz/), Nadace Patrik dětem a Magistrát hlavního města Prahy (http://www.prague-city.cz/cgi-bin/verze.cgi/mag.htm). Kromě Zoologické zahrady a Institutu rehabilitace zrakově postižených spolupracujeme s občanským sdružením Planta-eko.
4. Provádění zrakově postižených

V roce 2004 proběhlo v BZ proškolení průvodců pod odborným vedením zaměstnanců Institutu rehabilitace zrakově postižených UK Praha, aby mohli odborně provádět nevidomé návštěvníky jak po expozicích, tak po skleníku Fata Morgana.

Botanická zahrada hl. města Prahy
Nádvorní 134
171 00 Praha 7
tel: +420 234 148 111
http://botanicka.cz

Vstupné: 120,- (60,-) Kč

Bezbariérový přístup: ano

« « Muzeum a galerie kubistického designu v Bauerově vile od Josefa Gočára | Botanická zahrada – Archeopark » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář