Botanická zahrada hl. m. Prahy bez bariér

Botanická zahrada

bezbariérový přístup (včetně skleníku Fata Morgana)
V areálu zahrady byly vybudovány bezbariérové cesty i vstupy do jednotlivých pavilonů, pro zrakově postižené návštěvníky se zde pořádají pravidelné haptické výstavy, na nichž si jednotlivé exponáty mohou prohlédnout pomocí hmatu. Samozřejmostí se staly i jmenovky ve slepeckém písmu.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Bezbariérové památky

…………………………………………………………………………………………………………………………

Areál botanické zahrady se rozkládá v Trojské kotlině na rozloze cca 70 ha ve značně členitém terénu v nadmořské výšce od 179 do 276 m. V r. 1968 byl schválen záměr vytvořit v tomto prostoru botanickou zahradu. Řešení zahrady bylo relizováno podle vítězného projektu ak. archiktetů Josefa Hrůzy a Jiřího Navrátila a ing. J. Jagera. Vzhledem k rozsáhlosti plochy je budování zahrady dlouhodobou záležitostí. Zahrada nebyla běžně přístupná až do r.1992, kdy byla otevřena úvodní expozice na ploše 3 ha. Je upravena jako park s kolekcemi drobných cibulovin, trvalek, letniček a léčivých, vřesovištních, suchomilných a vlhkomilných rostlin, se skalničkovým skleníkem a oddělením dendrologie s domácími i cizokrajnými zakrslými jehličnany. Dnešní prostor přístupný v sezoně má 4 ha a lze v něm shlédnout kromě úvodní expozice i japonskou zahradu s původními druhy japonských rostlin, geografickou expozici rostlin Turecka a Středomoří a pod ní sbírku kosatců. V zahradě jsou k vidění unikátní květinové sluneční hodiny.

Text: PIS

« « Bludiště na Petříně bez bariér | České muzeum hudby – bývalý kostel sv. Maří Magdalény bez bariér » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář