Bezbariérová trasa Českou republikou – Šumava – Horská Kvilda – Kvilda

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - HORSKÁ KVILDA - KVILDA

Šumavská příroda je jedním velkým zážitkem a díky tomu, že Šumava sama o sobě netvoří vysoké hory, ale spíše kopcovitý terén protkaný velkým množstvím asfaltových nebo šotolinových tras, můžete zde najít několik vhodných bezbariérových tras. Největším problémem těchto tras je nalézt na trase bezbariérovou toaletu. Na trase Horská Kvilda – Kvilda ji najdete jen na začátku a konci trasy.

POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE

  • Začátek trasy: Parkoviště Horská Kvilda před informačním centrem
  • Konec trasy: Parkoviště Horská Kvilda  před informačním centrem
  • Délka trasy: 8 km tam a zpět
  • Čas jízdy: 3 hod 30 min
  • Zaměření: poznávací –přírodovědné
  • Obtížnost: nejlehčí pro oba všechny typy vozíků
  • Cenová hladina: zdarma

O Šumavě si můžete na mnohých místech přečíst krásná slova, která se velmi blíží skutečným pocitům, které při cestování touto částí naší země máte – jako např. tento úvod od Národního parku Šumava: …¨Očekává Vás tu krajina místy až mystická – rozlehlé náhorní planiny s horskými smrčinami jako někde na severu Evropy, zádumčivá rašeliniště – slatě na náhorních plošinách Šumavských Plání, luhy v údolní nivě Vltavy, ledovcová jezera ve strmých ledovci vymodelovaných karech pod hraničním hřebenem, nabízejícím zase výhled až k alpským ledovcům. I když les je tu téměř všudypřítomný, najdete tu jako oživení krajiny i jinou než lesní přírodu – hluboce zaříznutá údolí se skalními útvary a balvanitými sutěmi nad peřejnatými horskými bystřinami, či zbytky bývalé kulturní krajiny horských pastvin a luk, desítky let se vyvíjející bez obhospodařování člověkem….a pak je těžko nepřijet a na vlastní oči všechno nevidět…

Trasa od Horské Kvildy patří mezi ty základní, vidíte krásné lesy, původní osídlení Šumavy, slatě i stádečka krav a ovcí. Výchozím bodem je malá parkovací plocha u silnice v Horské Kvildě před turistickým informačním centrem. Najdete zde také bezbariérovou toaletu. V informačním centru si můžete obstarat potřebné materiály pro vaší cestu. Horská Kvilda (dříve německy Innergefild) leží ve výšce okolo 1070 metrů nad mořem. První zmínky o osídlení v této oblasti pocházejí z poloviny 14. století, kdy tudy vedla známá Zlatá stezka do Pasova. Mezi hlavní zdroje obživy tehdejších obyvatel patřila těžba dřeva a rašeliny, zemědělství, sklářství a hamernictví, ale také rýžování zlata, po kterém dodnes zůstaly na obou březích Hamerského potoka kopečky písku

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vše o pražských památkách

…………………………………………………………………………………………………………………………

Z Horské Kvildy pokračujeme mírně klesající asfaltovou silnicí až k parkovišti u Jezerní slati. Zde se cesta mění v krátký úsek udusaného písku a po 250 m navazuje na dřevěný poválkový chodník. Tento asi 2 m široký, pohodlný chodník nás zavede do samotného centra slatě, kde se mezi klečí otevře nádherný pohled na horské vrchoviště. Stezka je opět vybavena informačními prvky objasňujícími vznik slati a částečně popisující její současnou floru a faunu. Jezerní slať je čtvrtého nejrozsáhlejší vrchoviště na Šumavě. Jedná se o unikátní „ostrov severské přírody“ se vzácnými rostlinami a živočichy, který se dochoval v horských podmínkách Šumavy i po ústupu pevninského ledovce. Tloušťka rašelinných vrstev je v průměrně 2-3 m a místy dosahuje bezmála 8 metrů. Zvláštní atmosféru má pak Jezerní slať za podzimních nocí, kdy tu světélkují výrony plynů.

……….celá trasa včetně detailního popisu terénu je ke stažení v PDF formátu zde

Trasa  je součástí publikace PRAGUE CITY LINE – CESTUJEME BEZ BARIÉR PO ČECHÁCH, celá publikace ke stažení v PDF formátu zde

Objednání tištěné publikace PRAGUE CITY LINE – CESTUJEME BEZ BARIÉR PO ČECHÁCH – zdarma – zde

« « Hladová zeď nebo také Zubatá | Klášter svatého Gabriela » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář