Bezbariérová trasa Českou republikou: Nymburk – Poděbrady a zpět

Titulní stránka trasy BEZBARIÉROVÁ TRASA - NYMBURK - PODĚBRADY

Trasa mezi Nymburkem a Poděbrady je vhodná za dobrého počasí a pro všechny, kdo své cestování rádi doplní delšími procházkami přírodou a mají dost sil ke zvládnutí delších tras. Na této trase vás může doprovázet někdo na kolečkových bruslích, na kole i pěšky.

POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE

  • Začátek trasy: parkoviště pod mostem u plavební komory v ulici na Ostrově Nymburk
  • Konec trasy: parkoviště pod mostem u plavební komory v ulici na Ostrově Nymburk
  • Délka trasy: 18 km
  • Čas jízdy: 6 hodin
  • Zaměření: poznávací – historické – sportovní
  • Obtížnost: nejlehčí pro mechanický vozík i elektrický vozík
  • Cenová hladina: zdarma

Tato trasa je více sportovně zaměřená a provede vás krásnou přírodou mezi Nymburkem a Poděbrady. Začátek trasy je na parkovišti v Nymburce pod mostem. Na parkovišti je 5 vyhrazených míst pro vozíčkáře. Parkování je zde pro vozíčkáře zdarma. Již zde se můžete strávit pár pěkných chvil a dívat na řeku a třeba i na projíždějící loď plavební komorou.

Královské město Nymburk se rozkládá na obou březích řeky Labe, v úrodné části středního Polabí. Leží v nadmořské výšce 186 m,přibližně 50 km východně od Prahy, a má téměř 15 000 obyvatel. Město bylo založeno ve druhé polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. a po celý středověk patřilo mezi nejvýznamnější města v zemi. Již záhy po svém založení se Nymburk stal jedním ze strategických měst chránících srdce českého království – Prahu. Bylo důležitou oporou královské moci. Počátky osídlení strategického opukového pahorku nad řekou, přes níž vedl vyhledávaný brod, sahají hluboko do historie. Svědčí o tom řada archeologických nálezů, zejména objev kostrového hrobu z mladší doby kamenné (3600 let před Kristem). Tento skříňový mohylový hrob byl odkryt v roce 1994, jedná se o zcela unikátní nález. Husitské války v 15. století se dotkly města jen nepatrně (byl vydrancován klášter dominikánů) a tak rozkvět trval celé období gotiky a renesance prakticky do začátku 17. století. Třicetiletá válka (1618-1648) přervala život bohatého a výstavného měšťanského sídla. Během ní byl Nymburk vypálen a vydrancován, pevnost byla téměř zničena, hradby pobořeny. Jen pomalu se do města vracel život, často ještě narušen velkými požáry. Zlomem v novodobé historii bylo až zavedení železnice k městu v roce 1870. Od té doby se sídlo rozrůstalo, byly vystavěny nové budovy, došlo k regulaci řeky Labe, k výstavbě nového mostu a hydroelektrárny s plavební komorou. Město po staletích expandovalo za pás hradeb. Původní středověký půdorys ale zůstal zcela zachován. Historické jádro Nymburka bylo r. 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Najdete v ní především chrám sv. Jiljí, vzácnou ukázku gotické cihlové architektury z let 1280 – 1380, část cihlové hradby v lokalitě Na Přístavě, oba vodní příkopy, kterými dodnes proudí říční voda. Dále kapli sv. Jana Nepomuckého – původně součást kostela dominikánského kláštera z 13. století, obnovenou renesanční radnici z roku 1526, bývalou městskou vodárnu z roku 1597 zvanou Turecká věž, morový sloup z roku 1717 nebo zpřístupněnou část renesanční sladovny ze 16. století v přízemí budovy Městského úřadu v ulici U Staré sladovny. Všechny tyto pamětihodnosti a další zajímavá místa jsou zahrnuty v naučné turistické trase s 68 zastávkami, kterou pro návštěvníky Nymburka připravilo město spolu se Společností přátel starého Nymburka. Mapa zachycující tyto body je umístěna mimo jiné na Náměstí Přemyslovců.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vše o pražských památkách

…………………………………………………………………………………………………………………………

Z parkoviště se vydáte k řece a na pravém břehu řeky Labe se napojíte na cyklostezku č. 24 a zároveň můžete sledovat červenou turistickou značku. Po pár metrech se vám naskytne krásný pohled na středověké opevnění. Pokračujte dál směrem ke zdymadlu. Zde je kratší úsek cesty přes můstek vydlážděn. Podél Labe dojedete po asfaltové cyklostezce až k místu, kde je nutné přejet menší můstek, jehož povrch tvoří dřevěné fošny. Poté opět po asfaltové cestě dojedete až do Poděbrad. Z cyklostezky se dostanete do města po nově vybudovaném nájezdu (nutný doprovod – prudké stoupání), nebo pokračujte dál podél Labe. Projedete kolem zámku a u dětského hřiště, v místě kde je most pro pěší přes řeku, odbočíte do leva a kolem kostela dojedete po chodníku až na nám. Jiřího z Poděbrad. Odtud se můžete vydat na procházku po lázeňské kolonádě. Zde jsou dvě přístupné kavárny a po procházce lázeňským parkem se stejnou cestou vrátíte zpět.

……….celá trasa včetně detailního popisu terénu je ke stažení v PDF formátu zde

Trasa  je součástí publikace PRAGUE CITY LINE – CESTUJEME BEZ BARIÉR PO ČECHÁCH, celá publikace ke stažení v PDF formátu zde

Objednání tištěné publikace PRAGUE CITY LINE – CESTUJEME BEZ BARIÉR PO ČECHÁCH – zdarma – zde

« « Židovské muzeum v Praze – popis muzea | Bezbariérová trasa Českou republikou: Procházka centrem Plzně » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář