Mistr Jan Hus – život a práce

PHA01_pomnik mistra Jana Husa

V pořadí druhým červencovým státním svátkem jen den, kdy si připomínáme upálení významného českého kazatele a reformátora, Mistra Jana Husa. Jan Hus výrazným způsobem vystupoval proti mravnímu úpadku katolické církve. Za své myšlenky byl označen za kacíře a 6. července 1415 v Kostnici upálen.

-

Rozcestník:   Mistr  Jan Hus více čtěte zde

Kazatel a reformátor
Jan Hus, významný český reformátor a kazatel období středověku, se narodil roku 1370 v Husinci. Úspěšně absolvoval studium na pražské univerzitě, a od roku 1396 byl titulován mistrem svobodných umění. Následně byl vysvěcen na kněze a započal kázat v kostele svatého Michala v blízkosti Staroměstského náměstí. Poté proslul jako kazatel v Betlémské kapli. Od roku 1401 působil jako děkan artistické fakulty a roku 1409 byl jmenován rektorem pražské univerzity.

Hus uvržen do klatby staromestska-radnice-brozik-jan-hus-na-koncilu120218_002
Mistr Jan Hus představoval významného kritika katolické církve. Kritizoval především prodávání odpustků a skutečnost, že církev přestala sloužit svému účelu. Začala se totiž obohacovat a Hus, jakožto náboženský myslitel, nemohl přihlížet k tomu, jak církev mravně upadá. Jan Hus proti této skutečnosti ostře protestovat, a to nejen ve svých kázáních. Dokonce prohlásil papeže antikristem. Proto byla na husa vyhlášena klatba. Husovy reformní myšlenky měly dopad i na jeho okolí. V rámci vyhlášení interdiktu byly zakázány veškeré bohoslužby. Husovi proto nezbylo nic jiného, než matičku Prahu opustit. Za své názory byl Jan Hus považován za kacíře. O tom měl ale rozhodnout koncil v Kostnici.

Husova díla Pomník mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí
Jan Hus po sobě zanechal i množství literárních děl. Mezi nejvýznamnější z nich patří dílo O církvi, Dcerka, Knížky o svatokupectví, Postila nebo Výklad Viery, Desatera a Páteře. Ve všech dílech jsou zachyceny Husovy reformní myšlenky. Ty se staly velkou inspirací pro Husovy stoupence a pokračovatele, kteří z reformátorova odkazu po dlouhá léta čerpali.

 Jan Hus proto představuje významnou osobnost naší historie. Dokazuje to i skutečnost, že se v roce 2005 umístil na sedmém místě v anketě Největší Čech.

Mistra Jana Husa si můžete v Praze připomenout na dvou místech.

Pomník mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí více čtěte zde
Kaple Betlémská více čtěte zde

Zajímavé odkazy – čtěte také
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
: - zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Karlův most: -zde
Židovská Praha: -zde
Kampa: - zde
Vyšehrad: -zde
Petřín: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Pražská muzea: -zde
Národní galerie v Praze: -zde
Stromovka a výstavistě:-zde
Letná: - zde
Pražské zahrady a parky: -zde
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování » 

« « Mistr Jan Hus | Divadlo Spirála » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář