První Pražská defenestrace se vydařila

první pražská defenestrace

V pátek 31. 7. 2009 vyrostlo na prostranství před Novoměstskou radnicí středověké tržiště. Už od odpoledne se zde mohli návštěvníci u stánků nebo ve stylové krčmě posilnit středověkými lahůdkami a perníkem, vínem z Grébovky, příp. medovinou, aby si při zajímavém kulturním programu, moderovaném samotným Janem Želivským, mohli počkat na hlavní atrakci dne. Tou bylo opakování 1. pražské defenestrace. Přítomné pozdravila i starostka městské části Praha 2 Jana Černochová, která je pozvala, aby při příležitosti této historické rekonstrukce využili možnost strávit na Dobytčím trhu, resp. Karlově náměstí, příjemný večer v kulisách středověku a na závěr dodala: „Večer se staneme svědky tehdejších krvavých událostí. Rekonstrukce historického dění však má jednu nespornou výhodu – na rozdíl od drsné reality Prahy na počátku husitských válek se my tragických následků obávat nemusíme. Snad jen abychom drželi palce, ať mají odvážné skoky z oken radnice šťastný konec.“

V průběhu odpoledne měli lidé možnost navštívit radnici, poslouchat středověké muzikanty, nebo sledovat ukázky středověkého souboje. Pro dětské diváky připravili potulní kejklíři loutkové představení, které představilo defenestraci veselou formou. Ve stánku městské části Praha 2 byly k dispozici informace o Novoměstské radnici. Velkému zájmu se u lidí těšily historické pohlednice, které Praha 2 vydala u příležitosti 160. výročí osamostatnění obce Vinohrady a 130. výročí povýšení Král. Vinohrad na město a které každý zájemce dostal zdarma.

A pak nastal ten okamžik, který připomněl památnou neděli 30. 7. 1419, kdy přednesl kazatel Jan Želivský v kostele P. M. Sněžné plamenný projev, po kterém se rozvášněný dav vydal k Novoměstské radnici. V 19:30 zamířil ozbrojený „pražský lid“ ve středověkých kostýmech pod vedením Jana Želivského k radniční bráně a žádal radní, aby propustili všechny vězně, kteří byli zatčeni za přijímání pod obojí, tedy hostie i vína. Před zraky stovek velkých i malých diváků na prostranství u kašny pak pod vlajkami s kalichem „dobyli“ ozbrojenci s meči a kušemi budovu Novoměstské radnice. Za chvíli už začali padat z okna v prvním patře zpupní konšelé. Z výšky sedmi metrů vyletěl nejdříve kaskadér, představující někdejšího purkmistra Jana Podivínského, a za ním následovali další dva muži. Dopadli na hromadu sena, podloženou vysokou speciální matrací, kde je jeden kališnický ozbrojenec ještě pro jistotu „proklál mečem“. Diváci skvělým a odvážným výkonům skákajících nadšeně tleskali a křičeli a ocenili také potleskem závěrečná slova Jana Želivského, který z okna radnice s nadsázkou volal: „Ukázali jsme těm nahoře, jak by mohli skončit.“ Tím opakování defenestrace skončilo. Na všech přihlížejících bylo jasně vidět, že se jim historická rekonstrukce líbila a mezi odcházejícími bylo slyšet, že oceňují dobrý nápad radnice.

zdroj: www.praha2.cz

« « Mucha Museum, Galerie Praha 1 | Nová kavárna Rozmar – restaurační kavárna s galerií, kde si každý přijde na své » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář