Jezuitská kolej v Kutné Hoře

Kutna Hora - Jezuitska kolej

Na trase kutnohorské Královské cesty se rozprostírá rozsáhlý komplex budov. Jedná se o Jezuitské koleje, ve kterých působili členové jezuitského řádu. Ti se snažili o rekatolizaci místního obyvatelstva. V komplexu dnes sídlí Galerie Středočeského kraje, která je druhou největší galerií v České republice.

 Vše o Kutné Hoře více čtěte zde

Příchod jezuitů do Kutné Hory Kutná Hora - Jezuitská kolej a chrám sv. Barbory
Příchod jezuitů do Kutné Hory je datován na rok 1626. V té době patřila Kutná Hora mezi města, ve kterých měla hlavní náboženský vliv utrakvistická církev. Utrakvismus byl křesťanská konfese, která vzešla z husitství a v patnáctém století patřila mezi vůbec nejdominantnější víru.  Úkolem jezuitů, kteří do města přicházeli, bylo provedení rekatolizace utrakvistického města a jeho okolí. Nejprve se řád zaměřil na výchovu dětí a mládeže. Své učení šířili i mezi ostatní lid. Do majetku jezuitského řádu se v té době dostal i chrám svaté Barbory. Proto, aby mohli své učení šířit efektivněji, vystavěli si v letech 1667 – 1700 v jeho okolí vlastní koleje.

Stavba Kutná Hora - Jezuitská kolej
Na stavbě jezuitské koleje se podílel významný jezuitský stavitel Domenico Orsi. Podle projektu měl celý komplex získat půdorys písmene E. Nakonec jedno z křídel nebylo dokončeno, a pokud se na koleje podíváme z ptačí perspektivy, uvidíme areál tvaru písmene F. Byla vybudována i krytá galerie, jejíž pomocí se kolej propojila s chrámem svaté Barbory. Jezuité si nepotrpěli ne okázalé stavební prvky, proto výzdoba koleje není příliš výrazná. Díla pocházejí od jezuitského sochaře Františka Bauguta. Kolej měla původně tři věže. V devatenáctém století musela být prostřední z nich ze statických důvodů snesena.

 

Královská cesta Kutná Hora - Jezuitská kolej
Jezuité chtěli v Kutné Hoře vytvořit Královskou cestu, stejně, jako je tomu v Praze. Kutnohorská cesta měla začínat u chrámu svaté Barbory a pokračovat přes nedaleký most až k Vlašskému paláci. Na mostě před Jezuitskou kolejí byla vytvořena galerie soch, zobrazující významné světce. Všechny sochy, kromě Jana Nepomuckého, jsou dílem sochaře Františka Bauguta. Z jezuitských světců vyobrazil Ignáce z Loyoly, Františka Xaverského a neopomněl ani patrona české země, svatého Václava. V budově Jezuitské koleje v současné době sídlí Galerie Středočeského kraje, která je druhou největší galerií v České republice. Prohlídnout si zde můžete stálou expozici s názvem Sbírka 123. Vystavena je zde i vzácná středověká iluminace s motivem těžby a zpracování stříbra, pocházející přímo z Kutné Hory z období 15. století.

Adresa:
Barborská 53/24,
284 01 Kutná Hora

Otevírací doba:
úterý – neděle 10:00 – 18:00 hod.

Vstupné:
dospělí 60-120,- Kč
studenti do 26 let, důchodci, ZTP 30-60,-Kč
děti do 12 let zdarma
rodinné 80-150,-Kč dle jednotlivé výstavy (celý objekt, proměnné výstavy)

GPS: 49.946581,15.263847

Kontakty:
telefon: +420 327 511 135
e-mail: infokh@gask.cz

http://www.gask.cz/

« « Národní technické muzeum | Keplerovo muzeum » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář