Národní galerie – základní popis

Pha1 - Schwarzenbersky palac080827_001

Říká se, že Národní galerii v Praze by měl alespoň jednou za život navštívit každý Čech. O tom není pochyb, neboť právě Národní galerie představuje instituci, která spravuje nejrozsáhlejší umělecké sbírky v České republice. Tisíce exponátů jsou, podle svého tematického zaměření, rozmístěny v několika výstavních objektech. Obdivovat tak můžete vzácné umělecké sbírky od středověku, renesance, baroka, až po současnou uměleckou tvorbu.

Historické ohlédnutí Anežský klášter
Národní galerie v Praze
prodělala velice zajímavý vývoj, který napomohl vytvořit instituci, který v současné době spravuje nejvýznamnější umělecké sbírky České republiky. Počátky vzniku galerie sahají až do roku 1796, kdy skupina nazvaná Společnost vlasteneckých přátel umění, založila dvě významné instituce. Byla jimi Akademie umění a veřejně přístupná Obrazárna, ze které se později Národní galerie utvořila. Pro historii byl významný rok 1918, kdy se Obrazárna stala ústřední uměleckou státní sbírkou. Vedením byl pověřen Vincenc Kramář, díky kterému se zanedlouho z Obrazárny stala galerie.

Objekty Národní galerie
Národní galerie v Praze
představuje instituci, která spravuje nejrozsáhlejší umělecké sbírky v České republice. Ty jsou umístěny v depozitářích a expozicích v níže uvedených objektech. V každém z galerijních objektů jsou uloženy velice cenné umělecké sbírky. Mimo stálých expozic jsou v objektech umístěny i krátkodobé výstavy umění.

Stálé expozice Národní galerie Praha 1 - Schwarzenberský palác
V klášteře svaté Anežky České
můžete obdivovat sbírku středověkého a raně renesančního umění. Šternberský palác ukrývá stálou expozici Evropské umění od antiky do závěru baroka. Pokud patříte mezi příznivce barokního umění, tyto sbírky naleznete ve Schwarzenberském paláci.Klášteře svatého Jiří jsou uloženy sbírky Umění 19. Století. Nesmíme opominout ani Expozici českého kubismu, kterým se pyšní Dům u Černé Matky Boží. Posledním z pražských výstavních objektů je Veletržní palác, ve kterém jsou vystaveny Expozice umění 19., 20. a 21. Století.

 

« « Veletržní palác – základní informace | Byty a apartmány Jagellonská – ubytování v centru Prahy za skvělé ceny » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

1 reakce u článku “Národní galerie – základní popis”

  1. Zdeněk Benedikt napsal:

    Dokonale úspěšný den
    Dnes jsem zaslechl v radiu, že se v Anežském klášteře otevřela nová výstava (Mucha, švabinský), ale nikde nemohu najít informace o ní. Můžete mi ji prosíém přiblížit,
    D Í K Y Bz

Zanechat komentář