Historie Petřína

Jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů Prahy je kopec v samotném centru s názvem Petřín. Jedná se o významný vrch, ze kterého je nejen výhled na celou Prahu, ale nachází se také v blízkosti Pražského hradu. Petřín je plný mnoha zajímavostí a památek. Dnes se však zaměříme pouze na historii Petřína.

Stránka: Petřín

Název Petřín - rozhledna
Vrch, který známe pod názvem Petřín, nesl v minulosti několik různých pojmenování. Nejprve byl znám pod jménem Hora, Kopec, či jako Vrch Svatého Vavřince, podle stejnojmenného kostela na jeho vrcholku. Název Petřín byl odvozen od hornatého povrchu kopce. Existovaly zde tzv. petřínské lomy, a pro množství skal, které se latinsky nazývají petrae, vzniklo později pojmenování Petřín.

Petřín - Hladová zeď a obranná věž Doba románská
V románském období začali na území Petřína vznikat první lomy. Kámen, známý jako opuka, byl posléze použit jako stavební materiál pro velké množství pražských domů. Předtím, než se zde začala opuka těžit, byl Petřín po celém svém povrchu pokrytý lesem. V minulosti se zde nacházelo významné popraviště, které stávalo v blízkosti dnešního kostela svatého Vavřince. Konali se zde nejen popravy prostých zločinců, ale byly zde sťaty hlavy lidem, kteří se provinili z politických důvodů. Když zástupci rodu Přemyslovců v roce 995 vyvraždili v Libici rod Slavníkovců, některé ze Slavníkovců pobili právě na petřínském popravišti. Poté, co byla v gotickém období postavena Hladová zeď, bylo toto popravní místo zrušeno. Popravy se poté konaly za městskými hradbami či na Šibeničním vrchu.

Po výstavbě hladové zdi byly do její blízkosti, díky nařízení Karla IV., přestěhováni někteří pražští řemeslníci. Jednalo se především o ta řemesla, která výrazně rušila obyvatelstvo. Na Petřín se tedy začali přesouvat kováři, zámečníci, kotláři, bednáři a mnozí další. Během tohoto období došlo na území Petřína ke vzniku rozsáhlých vinic.

Fotogalerie: Petřín

Renesance[SinglePic not found]
V renesančním období za vlády císaře Rudolfa II. byl petřínský vrch vyhledávaným místem k procházkám a výletům. Postupně byl proto osázen stromy a okrasnými keři, které tyto procházky zpříjemňovaly. Několikrát v historii se stal Petřín útočištěm vojsk. Bylo tomu tak v roce 1611, kdy se zde utábořila vojska Leopolda Habsburského a později také během třicetileté války. Usazení vojsk na Petříně znamenalo pro ráz vrchu vždy velkou zkázu, neboť vojska ničila vše, co jim přišlo do cesty. Vzápětí nastaly mnohé snahy zpustošený Petřín obnovit, ale pro nové válečné skutečnosti zde bylo namísto parků budováno opevnění.

Později zde začaly vyrůstat překrásné parky, plné soch nejrůznějších českých velikánů. Kromě Petřínské rozhledny máte možnost navštívit zrcadlové bludiště, hvězdárnu, či množství sakrálních památek. Na vrchu, vysokém přes tři sta metrů, se nachází, kromě již zmíněných, řada dalších zajímavostí, se kterými se postupně seznámíme.

Lucie Niebauerová

Památky Praha 1: - zde

Památky Praha 2: - zde

Památky Praha 3: - zde

Pražský hrad: -zde

Královská cesta: - zde

Židovská Praha: - zde

Rubrika osobnosti Prahy :- zde

Zdarma tištěný průvodce po památkách: - zde

« « Chotkovy sady – první veřejná zahrada v Praze | Petřín – Růžový sad plánek a popis » »

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.