Jan Amos Komenský

Jan Amos Komensky

Vzdělání pro všechny! Tak zněla hlavní myšlenka významného českého pedagoga a spisovatele Jana Amose Komenského. Učitel národů se zasloužil o vydání pokrokových učebnic a výrazným způsobem posílil význam české vzdělanosti. Společně se proto seznámíme s odkazem českého velikána a vydáme se po stopách Jana Amose Komenského, které nás zavedou na různá pražská místa.

Stránka: osobnosti Prahy více čtěte zde

Život Komenského Chlapecá škola v 17 století
Jan Amos Komenský
se narodil 28. března 1592 v jihovýchodní Moravě. V roce 1608 započal studium na latinském gymnáziu v Přerově. Odtud v roce 1611 odešel na vysokou školu do Herbornu, kde začala vznikat významná Komenského díla. Dále studoval na univerzitě v německém Heidelbergu. V roce 1614 se navrátil zpět do Přerova, kde se stal rektorem latinské školy. Odtud však po čase opět odchází. Tentokrát jej cesta zavedla až do Fulneku, kde působil jako rektor tamější školy a jako kazatel Jednoty bratrské.

V roce 1621 došlo k porážce Stavovského povstání a Komenský odmítl přestoupit na katolickou víru. Musel se proto začít skrývat. V roce 1628 odešel do exilu do polského Lešna. V návrat do vlasti však nepřestával doufat a proto pokračoval v psaní svých pedagogických děl, přesto se však do vlasti už nikdy nevrátil. V roce 1656 odjíždí do Amsterdamu, kde žil dalších čtrnáct let. Učitel národa zemřel 15. listopadu 1670 a byl pohřben v Naardenu.

Komenského pohled na vzdělání Komenského škola
Jan Amos Komenský se řídil heslem – vzdělání pro všechny. Proto se snažil rozšířit vzdělání mezi široké vrstvy lidí, bez rozdílu postavení, finančního zajištění či pohlaví. Byl zastáncem myšlenky, že při vzdělávání má být kladen důraz i na praktickou část, ne pouze na teoretické poznatky. Kladl velký důraz na výchovu dětí, a proto navrhl jakousi organizaci školních zařízení. Podle Komenského mělo být dítě do 6 let vychováváno doma, poté mělo započíst se studiem v obecné škole. Od 13 let mělo začít navštěvovat střední latinskou školu a od 19 do 24 let mělo být vzdělání dokončeno na univerzitě. Mezi nejvýznamnější Komenského díla patří: O poezii české, Listové do nebe, Poklad jazyka českého, Labyrint světa a ráj srdce, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Velká didaktika, Svět v obrazech, Brána jazykům otevřená a mnoho dalších.

Po stopách učitele národa
Odkazu Jana Amose Komenského se věnuje především Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Kromě muzea se s významným pedagogem můžeme setkat i na různých místech v Praze. Ve výklenku školy v pražské Drtinově ulici (Drtinova 3/498, Praha 5) je umístěna socha Jana Amose Komenského, která na toto místo byla umístěna v roce 1892 při příležitosti 300 let od Komenského narození. Pokud byste chtěli spatřit Komenského bustu, naleznete nad vchodem do školy v ulici Smíchovská 3/96, Řeporyje. Uctít památku učitele národa můžete i u pamětní desky na Nedvědovo nám. 8/101 v Praze 4.

 

Zajímavé odkazy
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
: - zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde
Rubrika osobnosti Prahy: - zde


« « Letenský zámeček | Stadion AC Sparta na Letné » »

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.