České muzeum hudby – bývalý kostel sv. Maří Magdalény bez bariér

Muzeum hudby

bezbariérový přístup
BEZBARIÉROVÁ TOALETA

…………………………………………………………………………………………………………………………

Bezbariérové památky

…………………………………………………………………………………………………………………………

Původně se zde rozkládala osada Nebovidy, jejíž význam pomalu upadal po zániku brodu ve 13. stol. a také v souvislosti s budováním nových městských hradeb. Kronikář Kosmas zmiňuje v těchto místech v 11. stol. židovské osídlení se synagogou.

Po r. 1315 se sem přestěhovaly ze Starého Města magdalénitky, k jejichž klášteru patřil kostelík sv. Maří Magdalény (předtím zřejmě náležel jako vlastnický kostel k raně feudálnímu dvorci), který stál v místě dnešního domu v Harantově 1 / Karmelitské 6. Objekty byly později vypáleny husity.

R. 1604 se kostel s klášterem dostal do vlastnictví dominikánů, kteří jej přestavovali, po zrušení kláštera v r. 1787 byl prodán do soukromých rukou, dnešní klasicistní podoba je ze 30. l. 19. stol., kdy jej Nosticové upravili na dvoupatrový dům.

V tomto původně středověkém kostelíku byli v 18. stol. pohřbeni Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, po zrušení kláštera byly jejich ostatky pravděpodobně přeneseny na Malostranský hřbitov.

Text: PIS

« « Botanická zahrada hl. m. Prahy bez bariér | Dům U Černé Matky Boží bez bariér » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář