Muzeum kostek 2019

Centrum současného umění DOX

DOX - Centrum současného umění DOX - Centrum současného umění fotografie použita ze stránek http://www.dox.cz

Adresa:
Poupětova 1
Praha 7
Ceská republika


Centrum současného umění DOX si dalo za cíl představovat a prosazovat současné umění. DOX je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice.

Jméno DOX je odvozené z řeckého slova doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení. Programové zaměření DOXu se od výstavních institucí podobného formátu (spojení „kunsthalle“ s multifunkčním kulturním centrem) odlišuje především uměleckými projekty, jejich součástí je kritická reflexe aktuálních společenských témat a otázek, která zahrnuje přesah do dalších „mimouměleckých“ oblastí a disciplín jako psychologie, filozofie, historie, sociologie, politologie, atd. Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a českého umění otevírá DOX aktuální témata a diskuzi o nich dál rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných programů a akcí pro širokou veřejnost od konferencí a panelových diskuzí po filmové projekce, interaktivní workshopy a veřejné happeningy. Důležitou součástí jsou vzdělávací programy pro studenty základních a středních škol, které kladou důraz především na rozvíjení schopnosti kritického myšlení. DOX nabízí také programy pro děti.

Více informací zde

Adresa:
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7

 

Mapa:

Loading Map....

Pořádané akce

  • V tomto místě není bohužel zatím plánována žádná událost