Lodní doprava v Praze

Nejstarší rejdařskou společností v Praze je Pražská paroplavební společnost, která byla založena již v roce 1865 a která disponuje největší flotilou osobních lodí na Vltavě. Pokud stav vody a meteorologické podmínky dovolí, nabízí pravidelné linkové plavby do známých rekreakčních míst v okolí Prahy – do Štěchovic, do Mělníka, na Slapskou přehradu, do Stromovky (ZOO), dále vyhlídkové a okružní plavby Prahou, pronájem lodí a plavby na objednávku.

Každodenní projížďky s plným restauračním provozem a kulturním programem nabízí  Evropská vodní doprava (EVD).

Přívozy (v rámci Pražské integrované dopravy – PID)

Kontakty na výběr společností, které nabízejí vyhlídkové plavby, okružní jízdy a pronájem restauračních lodí

ADRESÁŘ